Roskildes stærke tiltrækningskraft

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Af Lars Lindskov byrådsmedlem – Det konservative folkeparti og formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Hundredtusindvis af turister og handlende fra oplandet kommer til Roskilde hvert år. Der byudvikles såvel i Roskilde by som i den nordlige og sydlige del af den godt 40 kilometer lange kommune. Indbyggertallet stiger med godt 1.000 borgere hvert år og nærmer sig 90.000. Roskilde og opland er kort og godt attraktivt at bosætte sig i. Det gælder også på erhvervssiden.

Efter en finanskrise, der også i Roskilde og omegn trak blodige spor – herunder et lokalt bankkrak, der trak virksomheder med sig i dybet, fraflytning af en større medicinal virksomhed der tog 500 arbejdspladser med sig ud af kommunen – er der nu igen vækst i antallet af private arbejdspladser. De senest tilgængelige tal er fra 2015, hvor vi i forhold til 2014 kunne glæde os over en stigning i beskæftigelsen i de private brancher med 2,8%, svarende til 457 fuldtidsbeskæftigede. Denne udvikling kan tilskrives både vækst i eksisterende virksomheder, såvel fra virksomheder, der tilvælger at bosætte sig i Roskilde. Specielt virksomheder indenfor erhvervsservice, såsom IT og kommunikation samt en række liberale erhverv, ligesom detailhandel og dertil knyttede virksomheder har bidraget til væksten.

Erhvervsmæssigt er Roskilde en kommune i vækst. En vækst, der drives vores mange dygtige, innovative og stræbsomme virksomheder. For at kunne holde dette momentum skal vi vedblive at udbygge rammerne for vækst. Ikke for vækstens skyld, men fordi vækst er forudsætningen for, at vi kan bygge videre på vores velfærdssamfund, hvor vi bl.a. tilbyder gode uddannelser og skaber talenter.

Vi skal udbygge vores position som en af Greater Copenhagens betydeligste vækstdrivere udenfor København. Derfor har vi f.eks. etableret foreningen IQ Roskilde, et triple helix-samarbejde mellem private virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt Roskilde Kommune. IQ Roskilde har bl.a. som mål at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner og styrke ’fødekæden’ fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden.

For at øge dialogen mellem politikere, administration og erhvervsliv har vi etableret Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering. Udover repræsentanter fra Roskilde byråd deltager kommunaldirektør, erhvervschefen samt en række erhvervsorganisationer – DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, VisitRoskilde og Erhvervsforum Roskilde. Udvalget har en løbende dialog omkring erhvervsudviklingen samt om hvilke understøttende aktiviteter udvalget kan iværksætte eller støtte gennem puljeansøgninger fra forskellige aktører.

I Roskilde er vi meget opmærksomme på, at erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder på sigt kan være en udfordring. Udvalget har derfor bl.a. finansieret og iværksat Lean Landing, et internationaliseringsprojekt i samarbejde med Væksthus Sjælland, hvor SMV’ere inspireres til at rette fokus udover landets grænser og hjælpes ud på de nære eksportmarkeder. Det er tiltag som disse, der fremadrettet skal medvirke til, at vi kan holde vores vækstmomentum og sikre, at Roskilde også i fremtiden har den nødvendige attraktivitet og tiltrækningskraft i den lokale, regionale og internationale konkurrence om talenter, virksomheder og arbejdspladser.