Prioriteringer, ja tak!

De politiske forhandlinger om kommunens økonomi er i gang, og for tiden behandles forvaltningens forslag til budgetforbedringer for 66 mio. kroner i 2018, dvs. besparelser på det kommende budget.

Forvaltningen har opstillet en solidarisk beregning, hvor alle områder bidrager med 1,5 % –også kendt som grønthøstermetoden. I et valgår er det selvsagt den mindst upopulære fremgangsmåde, men det er samtidigt udtryk for fravær af prioritering, eller fravær af politik om man vil.

Roskilde Konservative ønsker derimod at gennemføre økonomiske prioriteringer i 2018, fordi fordelingen af kommunens midler bør følge udviklingen i samfundet og understøtte de vigtigste af kommunens målsætninger (samtidigt med at hullet i kassen lukkes).

Skolerne er fx en af kommunens største områder, og derfor svarer 1,5 % til hele 26 mio. kroner. En besparelse af denne størrelsesorden kan ikke gennemføres på ét år, uden at det kan mærkes i klasseværelserne. Derudover vil det være ude af trit med kommunens målsætning om lokalt forankrede skoler med god trivsel og et højt fagligt niveau.

Denne målsætning er endvidere afgørende for en god udvikling lokalt i kommunen, og derfor vil Roskilde Konservative foreslå, at andre områder må holde for, så behovet for at spare på skolerne bliver mindre. Fx bør det være muligt, at spare mere end 1,5 % på beskæftigelses- og socialområdet, fordi arbejdsløsheden er faldet og flygtningestrømmen aftaget.

Jan Fischer, Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative