Pressemeddelelse – Grøn vækst og arbejdspladser i fokus

jeppe[1]IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Både Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er partier, der på landsplan er kendt for at have et afbalanceret fokus på både miljø og beskæftigelse. I forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommuner de to partier enige om, at der skal skrues op for hastigheden for at fremme cleantech-virksomheder og videninstitutioner.

Både den radikale Jeppe Trolle og den konservative Lars Lindskov er således medlem af bestyrelsen i IQ, der er en forening med deltagelse af uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommunen og en række private virksomheder.

Med inspiration fra dette arbejde, og med udgangspunkt i den konkurrencesituation som virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune også er udsat for, mener de to byrådspolitikere, at udviklingen inden for grøn vækst, forskning og beskæftigelse ikke går helt så hurtigt som man kunne ønske i Roskilde Kommune.

  • Den store satsning på Risø Park-området som dynamo for cleantech i området, hvor en af ambitionerne er at etablere op til 4.000 arbejdspladser, bremses af statslige begrænsninger, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget og suppleres af Jeppe Trolle, der er medlem af Klima- og Energiudvalget:
  • Idéen om en ”park & ride”-station i det sydvestlige Roskilde har også lange udsigter. Det samme gælder den regionale kystsikringsløsning i Roskilde fjord, som også kræver statslig finansiering. Og endelig er debatten om togdrift til Roskilde, hvor vi med debatten om S-tog ikke kan få en garanti for, at den regionale togdrift ikke forringes, siger Jeppe Trolle.

De to byrådspolitikere, der begge er medlem af Økonomiudvalget og derfor netop er midt i forhandlingerne om næste års budget, nævner de fire strategiske problemstillinger som eksempler på, at det endnu ikke er lykkedes kommunen i tilstrækkeligt omfang at få reel opbakning til de kommunale satsninger fra eksterne parter i forhold til projekter, der er vigtige for kommunens fremtid og udvikling.

Konservative og Radikale er derfor enige om, at der i budget 2017 skal sættes midler og ressourcer af til at trække greentech-virksomheder og projekter til Roskilde kommune. De to partier er også enige om, at der skal findes tiltag, der kan fremme Roskildes klimaprofil, og status som grøn kommune.

  •  Kommunens mange forskellige videninstitutioner, den stabile arbejdskraft, den gode infrastruktur og beliggenheden tæt på København gør området superegnet til at blive Sustainable Valley – et centrum for fremme af virksomheder og forskningsinstitutioner med fokus på grøn vækst, siger Jeppe Trolle og Lars Lindskov samstemmende.

Yderligere information:

Jeppe Trolle, byrådsmedlem Det Radikale Venstre, jeppet@roskilde.dk, mobil 26 15 25 23

Lars Lindskov, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79