Pressemeddelelse – Budget 2017

Roskilde Kommune i front

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune går ind i budgetforhandlingerne for 2017 med det overordnede sigte, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i. Med et budget på over 6 mia. kr. kan mange visioner og idéer realiseres. Det kræver nytænkning og langsigtet prioritering og planlægning frem for mere kortsigtede løsninger.

Bedst blandt de bedste

Roskilde Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner målt på alle væsentlige parametre i forhold til de øvrige 97 kommuner i Danmark. Det kræver fortsat udvikling på alle områder, også dér, hvor Roskilde klarer sig godt i sammenligningen med andre kommuner.

Vi vil aktivt medvirke til en fortsat styrkelse af folkeskolen. Udviklingen af vores børns evner starter i folkeskolen, og vi har derfor fokus på, at det enkelte barns talenter plejes og udvikles. Vi lægger vægt på, at den enkelte skole har frihed til at disponere indenfor givne rammer i et samspil mellem skoleleder, bestyrelse, lærere og elever. Folkeskolen skal forberede eleverne på livet efter skoletiden – både for de, der ønsker at gå den faglige vej og de, der ønsker at forfølge den boglige.

Vi har et solidt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv i Roskilde Kommune, båret oppe af mange frivillige ildsjæle. Det vil vi som hidtil understøtte og udbygge gennem fortsatte tilskud til kultur- og idrætsaktiviteter samt investeringer i kultur- og idrætsanlæg. Vi ser i denne sammenhæng ingen modsætning mellem bredde og elite, de er hinandens forudsætninger.

Det Konservative Folkeparti er et erhvervsvenligt parti optaget af at skabe flere private arbejdspladser. Analyser over erhvervsvenlige kommuner foretaget af Dansk Industri og Dansk Byggeri placerer Roskilde i midterfeltet blandt landets 98 kommuner. Det er gået frem de seneste år, ikke mindst takket være de erhvervsfremmende tiltag, som Det konservative folkeparti har været medvirkende til at sikre i de seneste budgetforlig – men alt godt kan gøres bedre! Roskilde bør stræbe efter at være en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, og der bør iværksættes initiativer, der understøtter dette mål – herunder en målrettet indsats for at hente 4-5000 arbejdspladser til området gennem realiseringen af Risø Park. Med anvendelse af Offentligt-Private Partnerskaber ønsker vi at sætte ekstra fart i udviklingen af nye anlægsopgaver som p-hus, stadion, svømmehal, vejanlæg og andre projekter, der er vigtige for en kommune af Roskildes størrelse.

Med 7000 ansatte er Roskilde Kommune den største arbejdsplads i lokalområdet. Det er vigtigt, at kommunen tilbyder attraktive ansættelsesvilkår, så medarbejderne kan trives såvel fagligt som socialt. Tilfredse og dygtige medarbejdere leverer god og professionel service til borgere og erhvervsliv – og har færre sygedage. Ledelse af medarbejderne skal ske ud fra en tillidsbaseret tilgang og ikke ud fra kolde skemaer og unødvendigt bureaukrati – nøjagtig som vi ønsker det for erhvervslivet og borgerne.

Alle tiders Roskilde

Det nye brand, der netop er blevet præsenteret, har til formål at tiltrække nye borgere, turister, virksomheder og flere arbejdspladser. Det forudsætter, at Roskilde Kommune i et samarbejde med erhvervsliv, turismeaktører, kulturinstitutioner og foreninger står sammen om at udvikle brandet – i tanke som i handling. Herunder fortsatte investeringer i byfornyelse, anlæg, infrastruktur og events, der også tiltrækker besøgende udefra.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune er villig til at påtage sig et medansvar for tiltag, der sætter Roskilde i front og dermed bidrager til at udvikle et Alle tiders Roskilde.

Lars Lindskov, byrådsmedlem, gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Keld Holm, formand for den konservative vælgerforening