Grundlovsmøde – 5. juni 2017

Grundlovsmødet blev afholdt på havnen ved det gamle gasværk – Ros Gallery i solskinsvejr

Årets talere var KU-formand Emma Skovgaard Jørgensen – Byrådsmedlem og Formand Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering Lars Lindskov og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det kan yderligere nævnes at Lars Lindskov er spidskandidat til det kommende KV17, hvor Emma Skovgaard Jørgensen også stiller op på listen som kandidat.

Brian Mikkelsen er vores folketingskandidat her i Roskilde.

Flotte og indholdsrige talere – som bl.a. berørte selve emnet om vigtigheden af at fejre Grundlovsdagen, idet den er vores alle sammens fundamentet og nerve i det at være borger i det danske samfund.

Tak til alle de fremmødte

 

Klaus Aare Bang

Formand

 

 

 

 

 

Svinekød på menuen. Der er serveret, Karsten Lorentzen!

Karsten Lorentzen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti spørger i Roskilde Avis den 27. april, om jeg synes at frikadeller er pinlige? Og det følges op med en svada om, at jeg tilsyneladende også synes, at Gud, Konge og Fædreland er en latterlighed og noget gammeldags noget.

Det er mig noget af en gåde, at Karsten Lorentzen når frem til, at jeg skulle mene, at frikadeller er pinlige. Jeg spiser gerne frikadeller, og jeg kan til Karsten Lorentzens beroligelse oplyse, at jeg også gerne spiser stegt flæsk med persillesovs – helst ad libitum – eller flæskesteg med kartofler, rødkål og brun sovs.

Og for yderligere at sikre Karsten Lorentzen en god nattesøvn, kan jeg oplyse, at jeg er medlem af Folkekirken og gerne besøger denne ved højmesser og højtider, at jeg er royalist og støtter Kongehuset samt at jeg som en naturlig følge af, at jeg er født og opvokset i Danmark, sætter pris på mit fædreland.

Men min fædrelandskærlighed er tilsyneladende både dybere og bredere end den fædrelandskærlighed, som præger Dansk Folkeparti. For her gør man fædrelandskærlighed til et spørgsmål om, at der partout skal være svinekød på daginstitutionernes menu. Her skiller vandene.

Jeg har tillid til, at ledelserne og forældrebestyrelserne godt selv kan finde ud af, hvad børnene skal spise. Nu mener Karsten Lorentzen, at en forældrebestyrelse ikke nødvendigvis repræsenterer forældrene, men kan have politisk slagside. Karsten Lorentzen har altså ikke samme tillid til forældredemokratiet, som jeg har.

For så vidt muligt at undgå, at Karsten Lorentsen får nye syner hvad angår mine madvaner, vil jeg invitere ham på restaurant og bekoste en omgang svinekød, frikadeller, stegt flæsk eller andet efter eget valg. Så kan vi også få en god snak om Gud, Konge og Fædreland. Så vær så god, Karsten Lorentzen. Der er serveret!

Keld Holm

Byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

K opfordrer Roskilde Kommune til at deltage i nyt skoleforsøg

 
Landets kommuner kan nu ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som regeringen i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. De lokale konservative i Roskilde støtter selvfølgelig op om initiativet og tager nu sagen op lokalt for at få Roskilde Kommune med i forsøget.
”Siden folkeskolereformen blev vedtaget, har vi konservative gang på gang ønsket mere fleksibilitet i folkeskolen. Måske er skoledagene nogle steder for lange, og måske skal mere faglighed prioriteres højere, og derfor glæder vi os til at se, hvilke muligheder dette kunne give vores skoler i Roskilde Kommune,” udtaler den konservative gruppeformand Lars Lindskov.
De nye forsøg skal foreløbigt løbe i to år, men hvis interessen er til stede, og hvis resultaterne følger med, har man allerede fra konservativ side på Christiansborg erklæret sig åben over for at udvide ordningen yderligere.
”Dette er et godt og nødvendigt skridt på vejen mod en bedre og mere målrettet hverdag i landets folkeskoler. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den nye understøttende undervisning, som har høstet kritik for ikke at være faglig nok, aldrig har været designet helt efter vores hoved. Derfor er vi selvfølgelig særligt interesserede i, om vi lokalt eksempelvis kan konvertere UU-timerne til bedre indhold – det kunne turboforløb for fagligt svage elever eller andre pædagogiske tiltag, der kan styrke fagligheden,” mener Jan Fischer, der er uddannelsespolitisk ordfører for de Konservative i Roskilde.
Regeringen understreger i øvrigt, at eventuelt besparede midler skal bruges krone til krone på at højne kvaliteten i skolen på andre måder.
”Pointen er at give mere frihed til skolerne til selv at indrette skoledagene mest hensigtsmæssigt, og først og fremmest handler det om at få mere faglighed i folkeskolen,” afslutter Lars Lindskov.
For yderligere kommentarer, kontakt det konservative byrådsmedlem Lars Lindskov på telefon 30 50 19 79

Konservative kandidater til regionsrådsvalget 2017

På den ordinære generalforsamling i Storkreds Sjælland den 28. marts 2017 blev der valgt kandidater til regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Som spidskandidat valgtes det nuværende regionsrådsmedlem og konservative gruppeformand, Christian Wedell-Neergaard, der har mange års erfaring i arbejdet med regionale spørgsmål. Christian Wedell-Neergaard blev første gang valgt ind i det daværende amtsråd i 1998, og har deltaget i regionsarbejdet siden regionernes etablering i 2007.

Christian Wedell-Neergaard har sæde i regionens forretningsudvalg og er formand for regionens udvalg for sygehusenes behandlingstilbud.

Kandidatlisten i prioriteret rækkefølge med nomineret sideordnet opstilling:

Navn Kommune

1. Christian Wedell-Neergaard  – Køge

2. Brigitte Klintskov Jerkel  – Greve

3. Per Hovmand  – Sorø

4. Ellen Knudsen  – Stevns

5. Lasse Kløcker (KU)  – Slagelse

6. Grethe Saabye  – Lejre

7. Claus Neergaard  – Næstved

8. Anders Stausholm  – Guldborgsund

9. Lars Lindskov  – Roskilde

10. Majken Nevermann – Odsherred

11. Ivan Lilleng  – Faxe

12. Peter Kock Møller  – Holbæk

13. Robert Kronberg  – Slagelse

14. Dorte Kiilerich  – Lejre

15. Niels Erik Christensen  – Kalundborg

16. Finn Andersen  – Ringsted

17. Henrik Røge  – Solrød

18. Fie Dahl Hansen (KU)  – Greve

Venlig hilsen

Keld Holm

Næstformand Storkreds Sjælland Tlf.: 4031 1694

 

Konservative kandidater til kommunevalget 2017

Hermed holdet som skal kæmpe for de konservative værdier i Roskilde til det kommende KV17 – den 21. november 2017.
Et stærkt hold som er bredt funderet, både geografisk og aldersmæssigt, om end vi gerne have set flere kvindelige kandidater.
Sammen med bestyrelsen, kampagneteamet skal holdet arbejde på at få flere konservative byrådsmedlemmer – så vi kan få endnu flere “borgerlige stemmer der arbejder”.
1 Lars Lindskov
2 Jesper Kejlhof
3 Mogens Hallager
4 Emma Jørgensen
5 Frode Lund
6 Jan Fischer
7 Patrick Skovgaard
8 Michael Jappe
9 Frederik Villadsen (ikke med på billedet)
10 Olav Petersen
11 Keld Holm
God valgkamp til alle.

Med venlig hilsen

Klaus Aare Bang

Formand

Letbane i Roskilde

Udviklingen af særligt bymidten i Roskilde går stærkt de kommende år, med boliger på Musicon, Slagterigrunden, Ny Østergade projektet. Vi bliver nødt til at have fokus på intrastruktur og trafik i samme omgang. Vi skal tænke langsigtet, for sikre en god tilgængelighed i Roskilde. Flere byer i Danmark har gang i letbane-projekter. Hvorfor er det at vi ikke tænker stort i Roskilde, og f.eks. bygger en letbane fra Roskilde Station, via sygehuset, Køgevej, forbi skolerne/Musicon og ud til Dyrskuepladsen? Måske helt til Vor Frue, eller lader en rute gå via Roskilde Kongrescenter og til Svogerslev? En letbane ville kunne give øget fleksibilitet til festivalen og andre store arrangementer i byen. Det vil også lette presset med billister som skal finde parkering ved Roskilde Station, og i stedet kunne de bruge letbanen ind til stationen. Lad os nu få sat gang i større langsigtet tankegange.

Jesper Kejlhof

Byrådskandidat Roskilde Konservative

Grønnegade 4

Roskilde 

Lokal Trumpisme

Efter en lang, udmagrende og til tider tå krummende amerikansk valgkamp om magten i det Hvide Hus, har vi lært os begreber som ”alternative fakta”, og vi har været vidner til ende- og indholdsløse tirader om hvor ”fabulous and tremendous”, Donald Trump selv synes at Donald Trump ville være og nu mere er som præsident. Denne narcissistiske tro på egne evner og alvidenhed, synes at have nået hidtil usete højder.

Jeg kan dog ikke frigøre mig for at få en snert af tilsvarende fornemmelse i maven, når jeg læser nogle af de indlæg venstres lokale byrådsmedlem og folketingskandidat, Lars-Christian Brask, præsterer, senest i nyhedsmagasinet Danske Kommuner, et magasin der går ud til hele det kommunale Danmark, udgivet af Kommunernes Landsforening. Heri kommer Brask med en længere tirade om hvor svært det er at komme til orde i en socialdemokratisk kommune, hvor svære udviklingsbetingelser erhvervslivet har med en ”tyndt besat erhvervsafdeling”, og hvor trange kår dialogen mellem kommune og erhvervslivet har. Lars-Christian Brask eksemplificerer endda igennem to virksomheder, hvori han sidder som bestyrelsesformand, virksomheder der overfor Roskilde Kommunes erhvervsafdeling har ytret ønske om at flytte til kommunen, men som ifølge Lars-Christian Brask enten aldrig har fået svar eller blot blevet henvist til en brochure og en hjemmeside. Disse ”alternative fakta” kan dog ret let tilbagevises igennem den kommunikation erhvervsafdelingen har haft med disse virksomheder, en kommunikation Brask selv har været kopieret på.

Lars-Christian Brask påpeger også i artiklen letheden i at øge erhvervsvenligheden ved f.eks. at lette på dækningsafgiften, forkortelse af sagsbehandlingstider mv. og at de i høj grad handler om kommunikation. Som medlem af erhvervsudvalget (Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering) har Lars-Christian Brask haft alle muligheder for at stille konkrete, konstruktive og erhvervsvenlige forslag. Ved gennemlæsning af referaterne for indeværende valgperiode, glimrer fraværet dog af ét eneste sådant forslag fra Brasks side. Fakta er dog imidlertid at dækningsafgiften er blevet sænket af to omgange i indeværende valgperiode, byggesagsgebyrer på erhvervsbyggerier er helt fjernet og sagsbehandlingstiderne på erhvervsbyggeri er blevet reduceret. Alle tiltag der er blevet italesat og forhandlet igennem af et enkelt borgerligt (C) mandat, uden Venstres og dermed også Lars-Christian Brasks mellemkomst.

Lars-Christian Brask har også tidligere været ude og meddele omverdenen, at antallet af private arbejdspladser i kommunen er for nedadgående, mens antallet af offentlige arbejdspladser stiger. Denne påstand dog uden yderligere vilje til at forhold sig til tallene bag. Fakta er at antallet af private arbejdspladser er for opadgående de seneste par år, med en tilgang på mere end 1.000 nye arbejdspladser. At antallet af de offentlige arbejdspladser, skal ses i lyset af at vi i Roskilde Kommune har en del større uddannelsesinstitutioner der trækker en del nye arbejdspladser. Skat er for øvrigt på vej med ca. 400 nye arbejdspladser i kommunen, så flere er på vej!

Jeg er naturligvis helt med på at vi er gået ind i et valgår, og alle kandidater vil gerne positionere sig. Her kunne det være interessant og forhåbentligt opløftende, at høre status og fremtidsperspektiver fra resten af Venstres byrådsgruppe. For skal vi dog ikke blive enige om at være så konkrete og konstruktive som muligt, og helt overordnet forsøge at tale vores kommune, vores Roskilde op, i stedet for, igennem alternative fakta, at insisterer på at Roskilde er et underudviklet hul, der alene igennem floskler og indholdsløse løfter kan genrejses. Fri os for lokal Trumpisme.

Jens Müller Roskilde Konservative Vælgerforening, næstformand

Handling er påkrævet. NU!

Der er stor fokus på Jyllinge Nordmark og inderfjorden med Vikingeskibsmuseet med storme og oversvømmelserne i forbindelse hermed. Og det er meget vigtigt, at beboerne tæt på fjorden betrygges med bygning af diger ligesom vores nationale arv, vikingeskibsvragene, sikres bedre. Handling er påkrævet.

I forbindelse med ovenstående er der også en andet udestående udfordring. Det omhandler atomaffaldsdepotet på Risø. I mange år har Folketinget undersøgt mulighederne for at lagre atomaffaldet i den danske undergrund. Kommunerne i Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm blev udpeget som oplagte steder, men det blev mødt med massive beboerprotester, hvad jeg godt kan forstå.

Det er ikke nogen god løsning blot at placere det radioaktive affald ud fra princippet ”ude af øje, ude af sind”. Vi skylder vores efterkommere at påtage os ansvaret for at opbevare affaldet sikkert og under løbende kontrol. Det sker ikke ved at lagre det i undergrunden, men ved at opbevare det i et overfladedepot – eller mellemdepot, som det kaldes i fagkredse.

Sådan er det opbevaret på Risø, hvor Dansk Dekommissionering er ansvarlige for opbevaringen og overvågningen af affaldet. Problemer er blot, at Risø ikke er et sikkert sted til opbevaring af atomaffaldet. Undergrunden er ikke sikker, der er en jordskælvsrisiko, og der er en åbenbar risiko for oversvømmelse og forurening af fjorden og drikkevandet.

Der skal ikke meget fantasi til at forstille sig en lidt kraftigere storm end Bodil, og dermed en risiko for oversvømmelse af atomaffaldsdepotet. Derfor må der snarest træffes en beslutning om at opføre et nyt mellemdepot et andet sted end Risø. Det er op til de valgte politikere i Folketinget at træffe beslutning herom.

Det kan ikke vente meget længere. Handling er påkrævet. NU!

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde

Erhvervspolitik – gab!

keld-holm_452x640

Erhvervspolitik interesserer ikke vælgerne, fortalte en god ven mig, da vi drøftede den forestående kommunale valgkamp. Befolkningen vil hellere have valgløfter om gode pasningsforhold i børnehaverne, om ordentlige forhold og undervisning i folkeskolen og bedre pleje af vores ældre medborgere, der ikke kan klare sig uden hjælp. Og det er vigtigt, at kommunens kerneydelser er i top, men det indebærer også, at der er en regning, der skal betales. Her kommer erhvervspolitikken ind i billedet.

For hvis vi fortsat skal kunne finansiere vores fælles velfærdsydelser, så skal vi have skabt flere private arbejdspladser i kommunen, dels i bestående virksomheder, dels ved at tiltrække nye virksomheder. I årene  2008-15 er antallet af private arbejdspladser ifølge en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd faldet med 12,7%. Det er voldsomt, men man skal huske på, at Roskilde blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, da Roskilde Bank krakkede i 2008.

Nu ser det imidlertid ud til, at udviklingen er ved at vende. I 2015 steg beskæftigelsen ifølge Vækstforum Sjælland i de private brancher i Roskilde Kommune med 2,8%, hvilket svarer til 457 fuldtidslønmodtagerjob. Om det skyldes den almindelige samfundsudvikling eller/og det faktum, at kommunen har etableret et udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering skal være usagt, men positivt er det, at kommunen satser på at føre en mere fremadrettet og erhvervsvenlig politik.

Der er ikke grundlag for at hvile på laurbærrene. Mange små og store ting bør gennemføres for at sikre vækst i antallet af private arbejdspladser. Fx at kommunen indretter sin virksomhed efter at kunne betjene virksomhederne hurtigt og effektivt. Og at kommunen udfaser den erhvervsfjendtlige dækningsafgift. Et flertal af danske kommuner, bl.a. Køge, klarer sig udmærket uden dækningsafgiften, så det bør Roskilde også kunne.

Sidst men ikke mindst har tilgængeligheden til kommunen stor betydning. Det, der med et fint ord kaldes infrastruktur, betyder meget for, hvor virksomhederne placerer sig. Jeg foreslår på denne baggrund, at kommunen arbejder for anlæggelsen af en motorvej, der forbinder Holbækmotorvejen ved Roskilde med E20/E47 ved Køge. Ud over at det giver en hurtige transport til det kommende supersygehus i Køge, vil det givetvis tiltrække nye virksomheder til Roskilde. Det har vi brug for.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Pressemeddelelse 22. januar 2017 – Radikale, Konservative og SF indgår valgteknisk samarbejde i Roskilde

2017-01-17 Ole og Tina SF - Kim og Jeppe Radikale - Keld og Lars Konservative

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Roskilde Kommune har indgået en aftale om valgteknisk samarbejde. Aftalen har til formål at maksimere antallet af mandater samt undgå stemmespild ved kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017.

Valgforbundet kaldet BCF Roskilde skal således regnes som et parti ved stemmeoptællingen og mandatfordelingen til pladserne i Roskilde Byråd.

Trods klare meningsforskelle og holdninger til samfundsudviklingen og udviklingen i Roskilde Kommune, har de tre partier i byrådsperioden 2013-2017 formået at samarbejde konstruktivt, bl.a. i forbindelse med kommunens budget. De tre partier har alle været en del af budgetforligene i 2013 til 2016.

Med aftalen ønsker de tre partier at fremme det brede samarbejde i byrådet. Det skal dog understreges, at der alene er tale om et valgteknisk samarbejde, og de tre partier er således frit stillet m.h.t. den førte politik før, under og efter kommunalvalget.

Det Radikale Venstre i Roskilde

Det Konservative Folkeparti i Roskilde

Socialistisk Folkeparti i Roskilde

 

Kontaktoplysninger:

Spidskandidat for SF Tina Boel, tlf. 21 22 38 66, mail: tinabr@roskilde.dk

Spidskandidat for De Radikale Jeppe Trolle, tlf. 26 15 25 23, mail: jeppet@roskilde.dk

Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti Lars Lindskov, tlf. 30 50 19 79, mail: larslin@roskilde.dk