Folketingsvalget 2015….nu?

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde.

Det varer sikkert ikke lang tid før stats-ministeren trykker på valgknappen og udskriver folketingsvalg. Valgprognoserne er indtil videre ikke gunstige for Det Konser-vative Folkeparti, men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Roskilde vil kæmpe indædt for at få vores kandidat, Christian Wedell- Neergaard, valgt.

Hovedbudskabet i Christians kampagne er flere private arbejdspladser. Fordi det er det private initiativ og iværksætteri, der i sidste ende finansierer vort velfærdssam-fund. En erhvervsvenlig politik skal gøre det mere attraktivt at drive og etablere privat virksomhed.

Christians kampagne indeholder også andre kernekonservative budskaber:

Det skal kunne betale sig at arbejde

Beskæftigelsesfradraget skal øges og topskatten fjernes.

Nulvækst i den offentlige sector

Ingen nedskæringer, men omprioriteringer. Flere varme hænder og mindre bureaukrati.

Det starter i folkeskolen

Vi skal sikre vores børn det bedst mulige grundlag for læring og udvikling

Man kan ikke spise mursten

Grundskylden skal afskaffes og afløses af en mere retfærdig beskatning af boligen.

En stram asylpolitik

En stram asylpolitik skal sikre, at flygtninge først og fremmest hjælpes i nærområderne.

Så statsministeren kan bare trykke på valgknappen. Vi er beredte til at kæmpe for konservative værdier og politiske tiltag, der på et ansvarligt økonomisk grundlag udvikler vort samfund i den rigtige retning.

We are ready!

 

Konstituering i bestyrelsen

I forbindelse med Lars Lindskovs indtræden i byrådet efter Carsten Wickmanns død, fratræder Lars som formand for vælgerforeningen. Den nuværende næstformand, Keld Holm, overtager formandsposten, og bestyrelsen har konstitueret sig med Klaus Aare Bang som ny næst-formand.

I bestyrelsen indtræder desuden 1. suppleant Ove Boh Larsen.

Tak til Lars Lindskov for en fremragende indsats i vælgerforeningen, og held og lykke med arbejdet i byrådet.

 

Kom til spændende arrangementer

Den Konservative Vælgerforening har sat disse tre spændende arrangementer i søen. Håber du vil deltage. For nærmere information se under kalender.

– Indbydelse til Kafé Klaus – 22. april 2015

– Indbydelse til rundvisning på Musicon – 13. maj 2015 – tilmelding senest 10. maj 2015

– Indbydelse til debatmøde på INSP – Emne: S-tog til Roskilde – 20. maj 2015 – tilmelding ikke nødvendigt

 

 

Det starter i folkeskolen

images[2]

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Det er vigtigt for vort samfund, at alle gives lige mulighed for at leve et godt liv. Forstået sådan, at vi får mulighed for at udnytte og arbejde med de talenter, som vi hver for sig besidder. Det er et forældreansvar at opdrage børnene, men i udviklingen af børnenes evner spiller folkeskolen en afgørende rolle.

Folkeskolereformen fra 2013 har til hensigt at give børnene bedre faglige kundskaber og dermed bedre muligheder for at vælge videre forløb, når de 10 års skolegang er tilendebragt. Alt for mange forlader i dag folkeskolen som funktionelle analfabeter, og det kan hverken den enkelte eller samfundet være tjent med.

Jeg vil pege på fire forhold, der er afgørende for, at vi får det løft af folkeskolen, som der er et klart behov for.

For det første skal skolelederens ledelseskompetence og ansvar styrkes, hvilket reformen også lægger op til. Og hvis skolelederen ikke lever op til ansvaret, skal hun/han udskiftes.

For det andet skal lærerne have et fagligt løft. Alle lærere skal uddannes på universitetsniveau, som det sker bl.a. i Finland, der topper Pisa-undersøgelserne.

For det tredje skal der være faste rammer, en klar struktur og disciplin. Børn har brug for klare rammer og en fast struktur i dagligdagen. Og der skal være ro i klassen, når der undervises.

For det fjerde skal eleverne løbende testes i deres færdigheder, og hjælpes dér, hvor det kniber. Der skal gives karakterer, gerne gennem hele skoleforløbet.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at folkeskolen får det nødvendige kvalitetsløft, der sikrer en bedre folkeskole i fremtiden. Men et kvalitetsløft er ikke tilstrækkeligt. Der skal kulturændringer til. I alt for mange år har folkeskolen været præget af en misforstået omsorgskultur og ansvarsforflygtigelse. Det skal ændres.

Fordi folkeskolen spiller en nøglerolle i samfundets udvikling. Det er hér, børnene skal have fodfæste for at klare sig godt senere i livet. Det er hér, at det for alvor starter.

 

Lars Lindskov tilbage i byrådet

lars-lindskov_452x640

Da den konservative Lars Lindskov kom tilbage i Roskilde Byråd ved starten af mødet onsdag aften, røg han direkte til tops som en af de mest indflydelsesrige medlemmer, i lighed med sin nu afdøde forgænger Carsten Wickmann.

Trods sit enlige mandat var denne afgørende for, at borgmester Joy Mogensen havde et sikkert og arbejdsdygtigt flertal bag sig og kommunens økonomiske politik i det sidste år, og denne position overtager Lindskov nu umiddelbart. De vigtige poster tilhører nemlig De Konservative, og det kan kun ændres, hvis partiet går med til det, og alle partierne bag konstitueringen efter sidste valg er enige.

Wickmann og Lindskov stod begge bag partiets politiske linje i de senere år, hvor de har været ‘borgerlige stemmer, der arbejder’. Deres udgangspunkt var, at når borgmesteren alligevel havde et rødt flertal, gjaldt det om at få mest mulig indflydelse i denne situation – i stedet for at sætte sig hen i et hjørne og være fornærmet over valgresultatet.

På den måde har De Konservative gennem de sidste par år haft en afgørende stemme og sørget for lavere afgifter samt en opprioritering af indsatsen for det lokale erhvervsliv – sammen med vigtige anlægsprojekter som et nyt Stændertorv og en stor ny svømmehal med en 50 meter bane.

Med sin baggrund i bagermestrenes arbejdsgiverorganisation og hårde diskussioner med fagbevægelsen var Wickmann en dreven forhandler, som vidste, hvor meget han kunne opnå på en måde, så begge parter blev tilfredse, og aftalerne holdt.

Lars Lindskov går mere op i oratoriske udfoldelser, der godt kan have en skarp klang, og derfor bliver byrådets debatter nok mere farverige nu. Men han har et godt forhold til borgmester Joy Mogensen, så derfor vil samarbejdet sikkert fortsætte, selv om der nu også bliver plads til en skarpere debat.

Gennem flere perioder har den 52-årige Lindskov været medlem af både Gundsø kommunalbestyrelse og Roskilde Byråd for De Konservative, men han røg ud ved sidste valg i november 2013, da partiet gik tilbage fra tre til et mandat.

Siden har han været formand for partiets vælgerforening i Roskilde og kunne samtidig bruge mere tid til at drive sin egen kommunikations-virksomhed, som har haft rigeligt at lave.

Overvejer posterne

Lars Lindskov overtager selvfølgelig Wickmanns plads i det centrale økonomiudvalg, der behandler alle sager, før de kommer i byrådet. Posten som formand for Erhvervsudvalget, hvor flere branche-organisationer sidder, er også så vigtig og prestigefyldt, at han som konservativ må og skal overtage den.

Wickmann var også formand for Roskilde-hallerne, men den post kan Lindskov ikke overtage, hvis han samtidig vil fortsætte som formand for Jyllinge-hallerne, hvor han har udført et stort arbejde omkring genopbygningen siden den store brand i sidste sommer. Eftersom Lindskov har sin politiske base i Jyllinge-området, ventes han at fortsætte derude, da han ikke har meget at vinde ved at overtage ansvaret for den store virksomhed ved Møllehusvej.

Selv holder Lars Lindskov de forskellige muligheder åbne og forklarer, at han nu skal tale med næstformænd og andre medlemmer de forskellige steder for at vurdere, hvad den bedste løsning er.

Kilde: Roskide Avis

Stærkt farvel

662660_605_0_0_0_0_0_2[1]

Roskilde gav en af sine resultatrige borgere et stærkt farvel, da over 500 var med til Carsten Wickmanns bisættelse i en fyldt Roskilde Domkirke mandag til middag.

Fremmødet var en anerkendelse for den store indsats han har gjort for byen gennem flere årtier.

Dels i lokalpolitik, hvor han repræsenterede De Konservative i byrådet og spillede en afgørende rolle for flere vigtige beslutninger som f.eks. nyt Stændertorv og stor svømmehal. Men også indenfor sporten, hvor han nåede at være med i alle de fire store klubber. Først som træner og spiller i KFUM og siden som formand og redningsmand for FC Roskilde, der jo omfatter både RB06, Svogerslev og Himmelev.

Derfor kom de mange deltagere i domkirken både fra det politiske liv, fra sportens verden og andre dele af Roskilde.

Bevægende toner

De to sønner Tim og Anders stod ved indgangen og hilste på alle, efterhånden som de kom og blev bænket rundt om.

Solen skinnede ind under de høje gotiske hvælvinger, så den store bygning blev fyldt med lys, og da orglets toner fyldte rummet ud til den første salme var det en bevægende oplevelse, som fik tårerne frem hos mange.

Sangene denne mandag var nogle af de flotteste i den danske sangskat, blandt andet ‘Se nu stiger solen af havets skød’ og ‘Dejlig er jorden’, og deltagerne sang med efter bedste evne.

Mennesket og bolden

Domprovst Jens Arendt talte om Carsten Wickmann og hans menneskelige forståelse både i politik og sport.

– Han respekterede også sine modstandere og forstod at give plads til dem, og derfor lykkedes han med selv at få gennemført så meget.

Arendt fortalte også, at Wickmann trods sin fremtrædende offentlige placering havde været et meget privat menneske, der prioriterede at være sammen med hustruen Jane og deres tre børn

Derefter sang Christa Häuser Schuberts Ave Marie, så tonerne og ordene nåede ud i hele kirken.

Da kisten til sidste blev båret ud gennem Kongeporten til den ventende rustvogn, blev den fulgt af faner fra Bagerlauget, fordi Wickmann i det civile liv havde været direktør i fagets arbejdsgiverforening.

På pladsen foran Domkirken samledes de mange deltagere og hilste på hinanden, inden rustvognen kørte væk, og familien samt mange andre tog til en sammenkomst i Roskilde-hallerne, hvor han også var formand.

Kilde: Roskide Avis / Dagbladet

Wickmann bisættes mandag

Roskilde Domkirke bliver givetvis fyldt godt op på mandag den 23. marts klokken 11, når Carsten Wickmann skal bisættes.

Her vil alle de roskildensere, der har været glade for at have kendt ham, komme og tage en sidste afsked med den vellidte leder for De Konservative i byrådet og formand for byens fodboldstolthed FC Roskilde.

Carsten Wickmann havde et meget stort kontaktnet i Roskilde, både indenfor den politiske verden, i erhvervslivet og hos sporten. De vil møde frem i stort omfang.

Helt til det sidste og lidt længere gør Wickmann en indsats for sin elskede fodboldklub FCR. Han og den efterladte familie har frabedt sig blomster og andre tilkendegivelser og beder i stedet om at få sat pengene ind på en særlig konto, der skal bruges til arbejdet i ungdomsafdelingen:

Registreringsnummer 9309. Kontonummer 4582494571, mærket Carsten Wickmann.

Mindeord Carsten Wickmann

images[1]

Det var med stor sorg, vi mandag modtog meddelelsen om, at vores ven og partifælle, direktør, cand.polit. Carsten Wickmann, er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Selvom vi vidste, at Carsten var meget syg, så håbede vi inderligt, at han ville komme godt igennem forløbet

Med hans pludselige og alt for tidlige bortgang er der i alle de roller og tillidshverv, som Carsten bestred, opstået et tomrum, der bliver svært at fylde ud.

Carsten indledte sin politiske karriere i 1997, hvor han opstillede til Roskilde byråd og ikke forventede at blive valgt. Men han blev suppleant, og allerede året efter indtrådte han ved Vibeke Bagers død i byrådet. Som formand for Socialudvalget var han bl.a. involveret i opførelsen af Kristiansminde Plejecenter mellem Roskilde og Svogerslev, og det sociale arbejde stod hans hjerte nær.

Ved kommunalvalget i 2005, hvor der for første gang var valg til den nye storkommune bestående af Ramsø, Gundsø og Roskilde kommuner blev han enstemmigt valgt som partiets spidskandidat. Som medlem af Sammenlægningsudvalget var Carsten således dybt engageret i realiseringen af den nye Roskilde Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Som den kommunalpolitiske leder for Det Konservative Folkeparti har Carsten i mange år været det naturlige omdrejningspunkt i vælgerforeningen, når kommunalpolitik og byrådsarbejde var på dagsordenen. Altid beredvillig til at svare på spørgsmål, og altid hjælpsom med at undersøge eller rejse sager, når det var påkrævet.

Carstens temperament var som hans fysiognomi: Rund, hyggelig, besindig og rolig. Han var resultatsøgende og vedholdende, og alt udenomssnak og falbelader lå ham fjernt. Hans personlige valgkampsslogan var ”Politik uden omsvøb”, og gennem alle årene i byrådet levede han til fulde op til partiets gamle slogan ”Borgerlige stemmer, der arbejder”. For hellere være indenfor og øve indflydelse end stå udenfor og råbe, som han sagde. Som gammel fodboldspiller på eliteplan gik han nemlig altid efter bolden, og det er i høj grad Carstens fortjeneste, at konservative i de senere år har opnået markante borgerlige resultater i kommunens budgetforlig.

Ved siden af byrådsarbejdet har Carsten haft mange jern i ilden. Her skal nævnes hans engagement som formand for Roskilde Kongres- og Idrætscenter og formand for hans hjertebarn, F.C. Roskilde, hvor han var levende interesseret i klubbens udvikling og resultater på banen. Efter kommunalvalget i 2013 blev han formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, et arbejde, der faldt fint i tråd med hans mangeårige virke som direktør for brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark.

Nu er Carsten desværre gået bort, kun en måned efter sin 65 års fødselsdag. Vi vil savne ham i det politiske arbejde både som ven og solid partifælle. Tankerne går til hans hustru, Jane, deres børn og børnebørn. Vi er kede af at sige farvel til en hædersmand før tid.

Æret være Carsten Wickmanns minde.

På Roskilde Konservatives vegne

Lars Lindskov, formand

Keld Holm, næstformand

———

Carsten Wickmann

f.6.2.1950 – d.16.3.2015