Vaskeægte liberalisme

Lad falde hvad ikke kan stå! Lad Fregatten Jylland rådne op i Ebeltoft. Det synes at være mantraet for Mette Bock.

Konservative skåltaler flytter intet, udtaler Mette Bock, MF og kulturordfører for Liberal Alliance i Opinion i Berlingske 28. december. Her kritiserer hun formanden for Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed, som i en kronik i Berlingske 27. december pegede på historieløsheden i det danske samfund og fremkom med en række konkrete forslag til at få vendt udviklingen.

Mette Bock anfører, at Det Konservative Folkeparti har stemt for den ny folkeskolelov, der absolut intet gør for at fremme den historiske bevidsthed hos børn og unge. Men Mette Bock undgår behændigt at oplyse, at heller ikke Liberal Alliance argumenterede for flere historietimer i partiets afvisning af folkeskolereformen.

Der er intet i den nye folkeskolelov, der blokerer for, at der kan – og bør – gennemføres en solid undervisning i dansk kultur og historie. Folkeskolereformen søger at tage højde for nogle andre store udfordringer, bl.a. det faktum at alt for mange unge dropper ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt.

Lars Barfoed kritiserer bl.a. regeringen for at have nedlagt hjemmesiden med kulturkanon samt – med modstand fra Historielærerforeningen og Dansklærerforeningen – at have afskaffet kanonen for den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Vigtige fælles referencer går hermed tabt til skade for det kulturelle og historiske indhold i undervisningen.

Hvad kan Mette Bock byde ind med? Jo, udover nogle generelle bemærkninger om indhold, kvalitet, skabelse af reel viden, dannelse og handling, bør vi i langt højere grad selv engagere os i institutioner, der er bærere af historien. Og Mette Bock underholder os med, at hun er formand for Grundtvig Centret, medlem af bestyrelsen på Testrup Højskole, Det Grundtvigske Mødecenter på Liselund samt kandidat til at blive Grænseforeningens næste formand.

Denne selvpromovering er imidlertid bedøvende uinteressant i forhold til, hvad sagen drejer sig om. Nemlig at sikre skolebørnene en undervisning udfra fælles referencer, for uden sådanne ingen fælles historieopfattelse og uden en sådan ikke et samfund, der med udgangspunkt i fortiden forstår nutiden og kan forme fremtiden, for nu at citere for længst afdøde sir Winston Churchill. Mette Bock fastslår, at politik ikke kun handler om flere bevillinger, men om indhold, dannelse og lovgivning, der viser, at vi mener det alvorligt. Vi må imidlertid gætte os til, hvad Mette Bock mener hermed. Mette Bock er liberalist, og med de lave skattesatser, som Liberal Alliance tilbyder os, er der naturligvis ikke råd til – som Lars Barfoed foreslår – at bevilge penge til bevarelsen af vores historie- og kulturminder.

Lad falde hvad ikke kan stå! Lad Fregatten Jylland rådne op i Ebeltoft. Det synes at være mantraet for Mette Bock. Det er bestemt også vaskeægte liberalisme. Forskellen mellem liberalisme og konservatisme er til at få øje på. Heldigvis!

Link til Berlingske

Farvel og tak Tom

Tom Hjorth Andersen ved brandvæsenets nytårsparole.

Tom Hjorth Andersen fejrede sin 70 års fødselsdag mandag, og tirsdag blev han hyldet til brandvæsenets nytårsparole på sin allersidste dag som medlem af Roskilde Byråd.

Fungerende borgmester Henrik Stougaard takkede den konservative politiker fra Vindinge for indsatsen gennem mange år. Tom Hjorth var respekteret på tværst af alle de politiske partier, fordi han er et flittigt og redeligt menneske, der altid arbejdede for de sager, han troede på.

Beredskabschef Carsten Iversen takkede også for hans indsats som medlem af Beredskabskommissionen, det politiske udvalg, der har ansvaret for brandvæsenet og beredskabet i kommunen.

Den pensionerede vicepolitikommissær var medlem af Roskilde Byråd gennem 12 år, valgt for De Konservative, men valgte selv ikke at stille op ved valget i november.

Oprindelig søgte han som ung politimand til Roskilde, fordi han deltog i en opgave med at bevogte domkirken til en af de store begivenheder og syntes rigtig godt om byen. Det blev til et gensidigt forhold.

Link til Roskilde Avis