Indbydelse til Generalforsamling 2015

I henhold til vedtægternes §6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling med følgende

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller afdelingsleder René Nørbjerg fra hovedkontoret.

2.     Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formnad Lars Lindskov

3.     Godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Anne-Marie Kristensen

4.    Fastsættelse af kontigent.

5.    Indkomne forslag.

6.    Byrådsgruppens bertening v/byrådsmedlem Carsten Wickmann

7.    Personvalg

        a.    Valg af formand. Lars Lindskov er på valg

        b.    Valg af næstformand. Keld Holm er på valg.

        c.    Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse

        d.    Hans-Bo Hyldig, Klaus Aare Bang, John Jacobsen og Nicolai Føns Lomholt er på valg.

               Anne-Marie Kristensen, John Skov Larsen, Martin Lang og Jesper Kejhof er ikke på valg.

               Suppleanter: Ove Boch Larsen og Mikkel Boe er på valg.

        e:    Valg af delegerede til parties landråd samt suppleanter for disse

        f:    Valg af to revisorer og suppleanter for disse

8.    Politisk drøftelse – oplæg til folketingsvalg v/Christian Wedell-Neergaard

9.    Eventuelt.

Lars Lindskov

Formand

Indbydelse til nytårskur

Kom til et spændende og velsmagende medlemsarrangement, med vinsmagning samt ost- og pølsebord

2014 er nu fortid – og et spændende 2015 venter forude. På beredskabsstationen har de nytårsparole. I TV fejrer Sir Toby og Mr. Pommeroy som vanligt nytår med Miss Sophie. Og på rådhuset holder ErhvervsForum om få dage nytårskur sammen med kommunen.

I Roskilde Konservative finder vi også anledning til at fejre det nye år. Der sker i form af vinsmagning med tilhørende brød, ost og pølser i kælderen under Den Franske Vinhandel. Her vil indehaver Ulrich Kaagaard og hans medarbejdere kræse for os med et variet program af spændende vine, og hvor vi får anledning til at hilse på hinanden og ønske godt nytår.

Der vil naturligvis være mulighed for at gøre gode køb denne aften – men det er ganske frivilligt.

Program:        Vi starter med en mousserende vin, hereafter to hvide og seks røde – og afslutningsvis en dessertvin. Vineksperten vil guide os gennemaftenens druer med gode fortællinger om vinene og de slotte og lande, de kommer fra, mens vi lader druerne ledsage af diverse former for brød, ost og pølse.

Pris:                Kr. 290,00 pr. person. Betales på stedet. Der kan betales med Dankort

Tidspunkt:     Fredag, den 16. januar 2015 kl. 18:00-20:30

Sted:              Den Franske Vinhandel – Skomagergade 3 – 4000 Roskilde

Tilmelding:    Foretages på mail@lars-lindskov.dk. Tilmelding er bindende og er først-til-mølle princippet. Mindst 10 og højst 25 deltagere.

Rigtig godt nytår

Lars Lindskov

Indbydelse til Julestue

Kom til Julestue – med mulighed for børnepasning, mens juleindkøbene ordnes af mor og far

Ingen højtid uden konservativ sammenkomst – og hvad er mere hygsomt end at rive et par timer ud af kalenderen i den ofte stressede juletid for at være sammen over et glas glögg og en æbleskive?

For de unge med børn er det muligt at få et par timer for sig selv til at ordne juleindkøbene, mens vores korps af uorganiserede voksne – dog flere med erfaring som forældre og bedsteforældre – underholder de små med julefortællinger og forskellige lege.

Det foregår i den tidligere byrådssal på 1. i det tidligere rådhus på Stændertorvet, hvor vi hygger og serverer varme og kolde drikke til enhedspriser på 25 kroner – inklusiv 3 æbleskiver. Alle er velkomne – også de, der ikke er medlem af vælgerforeningen, så tag gerne venner, naboer og kolleger med ind i varmen.

Tilmelding:

Er ikke nødvendig for de, der dropper ind på dagen, hvilket alle er velkomne til. Men for de, der ved, at de
gerne vil kikke ind og dele et par timer med os og hinanden, vil vi gerne have en tilmelding, så vi kan anslå
indløb og praktiske detaljer – senest onsdag den 10.12. til jesper@kejlhof.dk eller på mobil 4072 7067.

Sted: Den gamle byrådssal – Stændertorvet i Roskilde

Tid: Søndag den 14. december kl. 13:00-15:00

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov – Formand

Jesper Kejlhof – Bestyrelsesmedlem – Arrangementsansvarlig

Byvandring – en mand og hans by

Historiker Lotte Fang-Borup guider os gennem Roskilde by og fortæller om O. H. Schmeltz, hvis idéer og gaver til Roskilde, vi dagligt ser!

Historikeren Lotte Fang er efter en årrække i Frederikssund kommune flyttet tilbage til Roskilde, hvor hunblandt andet har været engageret byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, bibliotekar og arrangør af talrige byvandringer.

Med sin enorme viden og medrivende fortællestil tager Lotte os med på en vandring gennem Roskilde by,hvor hun ved dette arrangement sætter fokus på O. H. Schmeltz, hvis idéer og gaver, vi ser dagligt – men mange givetvis ikke kender til.

Det er der mulighed for nu, når vi indbyder til byvandring, der starter ved Schmeltz’ gravsted på Gråbrødre Kirkegård. Herefter leder Lotte os gennem Allehelgensgade med Smeltz Stiftelse, forbi det tidligere rådhus, Stændertorvet med springvandet – og ender i Byparken til en kop kaffe. Når vi går ned over Provstevænget hører vi om de første tiltag til en konservativ forening i byen – og mens vi nyder de varme drikke fortæller Lotte om Byparken og den nye Schmeltz stiftelse.

Turen koster 50 kr. inkl. kaffen.

Tilmelding til Keld Holm tovekeld@webspeed.dk senest den 5. november.

Så mød op søndag den 9. november 2014 kl. 14:00-15:30. Vi mødes ved Gråbrødre Kirkegård (indgangen fra Hestetorvet)

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov

Formand

 

Viel Geschrei und wenig Wolle

Det Konservative Folkeparti i Roskilde beskæftiger sig ikke med at klippe grise. Det giver skrig, men ingen resultater! 

sagde bondemanden, da han klippede sin gris. Citatet henviser i den aktuelle situation til det show, som Venstre og Dansk Folkeparti opfører med præsentationen af et fælles budget, efter at budgetforhandlingerne i Roskilde Byråd for længst er afsluttet med et forlig mellem byrådets øvrige fem partier.

At de to partier præsenterer et samlet budgetforslag efter at forhandlingerne er afsluttet, forekommer ikke ligefrem at være et udtryk for rettidig omhu, derimod et slag i luften uden nogen som helst effekt, og de to partiledere, Bent Jørgensen, Venstre, og Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti, forventer da heller ikke at få støtte til det alternative budget.

De to partiledere skoser Det Konservative Folkeparti for at lade sig spise af med peanuts i spørgsmålet om reduktion af byggesagsgebyrer og dækningsafgift. Det var en kritik, som Venstre og Dansk Folkeparti også fremkom med i 2013 i forbindelse med budgettet for 2014. Hertil er det konservative svar, at to peanuts er bedre end ingen peanuts!

Både i forhold til dette og næste års budget har vi noteret, at det lokale erhvervsliv roser det erhvervsmæssige indhold i forliget. Erhvervsfolkene ved nemlig godt, at vælgerne har sammensat byrådet med et rødt flertal på 17 ud af 31 mandater, hvorfor de helt store gennembrud på borgerlige mærkesager ikke er politisk mulige.

Det kan man ærgre sig over, men sådan har vælgerne bestemt det, og det må alle respektere.  Alligevel foreslår Venstre og Dansk Folkeparti i deres nye budget helt at fjerne byggesagsgebyrerne og halvere dækningsafgiften. Og det interesserer tilsyneladende ikke de to partiledere, at disse forslag simpelthen ikke har en kinamands chance i det nuværende byråd.

For Det Konservative Folkeparti er tilgangen til budgetforhandlingerne en helt anden. Vi søger indflydelsen, der hvor vi kan få den, og med kun ét mandat i byrådet er vi ganske godt tilfredse med budgettet, selvom det også indeholder elementer, der ikke er groet i vores baghave. Men det er nu engang vilkårene i det samarbejdende folkestyre i et byråd med rødt flertal.

Venstre og DF mener, at Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten i højere grad kan genkende sig selv i det budget, som Venstre og DF foreslår. Det er bestemt ikke tilfældet for Det Konservative Folkepartis vedkommende. Vi er af temperament resultatsøgende, og vi deltager ikke i useriøse og populistiske shownumre uden et realpolitisk indhold og sigte.

Kort sagt: Vi beskæftiger os ikke med at klippe grise. Det giver skrig, men ingen resultater!

Roskilde Konservative

Lars Lindskov          Keld Holm

Formand                 Næstformand

Det Konservative Folkeparti i Roskilde i budgetforlig

Det Konservative Folkeparti i Roskilde gik ind i budgetforhandlingerne med 3 fokusområder. Det lykkes via forhandlingerne med de andre forligspartier at få gennemført fremadrettede initiativer på disse områder

 

Det Konservative Folkeparti i Roskilde har i dag indgået budgetforlig for 2015 med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Konservative gik ind i forhandlingerne med et klart ønske om at investere i en fortsat udvikling af Roskilde Kommune med flere private arbejdspladser, børn og skoler samt kultur og idræt som vigtige fokusområder.

Vækstinitiativer for erhvervslivet

Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til sænkning af byggesagsgebyrer og dækningsafgift. Begge tiltag skal ses i forlængelse af tilsvarende tiltag i budgettet for 2014 med det formål at gøre det mere attraktivt at etablere og drive privat virksomhed i kommune.

Desuden er der afsat 3 mio. kr. til initiativer, der skaber og tiltrækker virksomheder og turister.

Børn og skoler

Der er i budgettet afsat midler til forbedringer på daginstitutionerne (0-6 års området) samt midler, der skal sikre, at folkeskolereformen realiseres bedst muligt. Der er også afsat penge til vedligeholdelse og opgradering af såvel daginstitutionernes som folkeskolernes fysiske rammer med det sigte at understøtte børnenes trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Kultur og idræt

Forligspartierne ønsker at videreudvikle Roskilde Kommunes varierede og stærke kultur- og idrætsliv, og derfor igangsættes med budget 2015 en række tiltag med det sigte at udvikle og styrke kultur- og idrætslivet i kommunen.
Det har været en konservativ mærkesag, at en ny svømmehal omfatter et 50 meter bassin. Der er enighed om at opføre en ny svømmehal ved Roskilde Badet, der omfatter et 50 meter bassin. For at sikre, at projektet kan gennemføres for de afsatte midler, afsættes yderligere 20 mio. kr., i alt 130 mio. kr., til den nye svømmehal.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde gik ind i budgetforhandlingerne med ovennævnte tre områder som fokusområder, og vi er tilfredse med, at det, i et godt samarbejde med de andre forligspartier, er lykkes at få gennemført fremadrettede initiativer på disse områder, siger gruppeformand Carsten Wichmann, der også peger på en række andre positive elementer i budgetforliget:

  • Et styrket social indsats og hjælp til de svageste borgere i kommunen
  • Fokus på øget tryghed i ældreplejen
  • Seniorrådgivning til hjælp til ældre borgere i forbindelse med digitalisering

Keld Holm

Næstformand
Tlf. 4031 1694

Gang i de konservative

Roskilde Konservative Vælgerforening har nedsat en række spændende temagruppemøder, der har fokus på vigtige emner, derfor er overliggeren fra starten placeret højt

Der er gang i den i Roskilde Konservative Vælgerforening, der som formål bl.a. har at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere. Vælgerforeningen har således nedsat en række temagrupper med fokus på vigtige emner:

  • Børn og unge – herunder skole- og klub samt lektiecafé, dagpleje og institutionstilbud
  • Kulturpolitik – herunder idræt, folkeoplysning, biblioteker, by & land og frivillige
  • Sundhedspolitik – herunder handicap, psykiatri, misbrug og sygehusvæsen
  • Ældrepolitik – herunder hjemmepleje, plejehjem og ældreaktiviteter
  • Miljøpolitik – herunder natur, energi og klima
  • Økonomisk politik – herunder politik for drift og udvikling af fysiske aktiviteter
  • Erhvervspolitik – herunder turisme, trafik, arbejdsmarked og integration

Temagrupperne er åbne for alle borgerligt sindede, og det er hensigten, at grupperne gennem debatmøder, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter skal give idéer og inspiration til det politiske arbejde i kommunen, i regionen og på landsplan.

Vi placerer overliggeren højt, så der er nok at tage fat på i vælgerforeningen.

Det skal ikke være politik det hele. Derfor gennemfører vælgerforeningen også sociale og kulturelle arrangementer. Den 4.

oktober indbydes til Champions League i bordtennis i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Den 14. december afholdes julestue i den gamle byrådssal på Stændertorvet i Roskilde. Og der er flere arrangementer i støbeskeen.

Foreningens aktiviteter kan følges på www.konservative.dk/roskilde

Lars Lindskov, Formand, mobil: +45 30501979, mail: mail@lars-lindskov.dk

Keld Holm, Næstformand, mobil: +45 40311694, mail: tovekeld@webspeed.dk

– See more at: http://www.konservative.dk/Partiet/Lokalt/Storkredse/Sj%c3%a6llands-Storkreds/Roskilde-v%c3%a6lgerforening/Nyhedsarkiv/2014/09/Gang-i-de-konservative#sthash.GKb9DvCt.dpuf

Indbydelse til BudgetCafé – Tirsdag den 23. september 2014 – kl. 19:30

Med mulighed for at få indsigt i det kommunale budget og påvirkning af byrådsgruppens politiske tiltag

Budgetforhandlingerne er i gang om Roskilde kommunes 6,5 milliarder store budget. Kom til Grøn BudgetCafé, hvor byrådsmedlem Carsten Wickmann er til stede og er klar til at få dine input og idéer til:

©Børn og Unge – herunder skole- og klub samt lektiecafé, dagpleje og institutionstilbud

©Kulturpolitik – herunder idræt, folkeoplysning, biblioteker, by & land og frivillige

©Sundhedspolitik – herunder handicap, psykiatri, misbrug og sygehusvæsen

©Ældrepolitik – herunder hjemmepleje, plejehjem og ældreaktiviteter

©Miljøpolitik – herunder natur, energi og klima

©Økonomisk politik – herunder politik for drift og udvikling af fysiske aktiviteter

©Erhvervspolitik – herunder turisme, trafik, arbejdsmarked og integration

Information: Du kan læse mere om kommunens budget her og om det konservative budgetudspil her.

Tilmelding: Er ikke nødvendigt (kun for medlemmer)

Sted: Rådhuset – Rådhusbuen 1 -Lokale 2A – 4000 Roskilde

Vel mødt!

Lars Lindskov – Formand
Carsten Wickmann – Byrådsmedlem

Indbydelse til Julestue – Søndag den 14. december kl. 13:00-15:00

Julestue – med mulighed for børnepasning, mens juleindkøbene ordnes af mor og far

 

Ingen højtid uden konservativ sammenkomst – og hvad er mere hygsomt end at rive et par timer ud af kalenderen i den ofte stressede juletid for at være sammen over et glas glögg og en æbleskive?

For de unge med børn er det muligt at få et par timer for sig selv til at ordne juleindkøbene, mens vores korps af uorganiserede voksne – dog flere med erfaring som forældre og bedsteforældre – underholder de små med julefortællinger og forskellige lege.

Det foregår i den tidligere byrådssal på 1. i det tidligere rådhus på Stændertorvet, hvor vi hygger og serverer varme og kolde drikke til enhedspriser på 25 kroner – inklusiv 3 æbleskiver. Alle er velkomne – også de, der ikke er medlem af vælgerforeningen, så tag gerne venner, naboer og kolleger med ind i varmen.

Tilmelding:

Er ikke nødvendig for de, der dropper ind på dagen, hvilket alle er velkomne til. Men for de, der ved, at de gerne vil kikke ind og dele et par timer med os og hinanden, vil vi gerne have en tilmelding, så vi kan anslå indløb og praktiske detaljer – senest onsdag den 10.12. til jesper@kejlhof.dkeller på mobil 4072 7067.

Tidspunkt: Søndag den 14. december kl. 13:00 – 15:00

Sted: Den gamle byrådssal – Stændertorvet – 4000 Roskilde

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov , Formand

Jesper Kejlhof, Bestyrelsesmedlem – Arrangementsansvarlig

– See more at: http://www.konservative.dk/Partiet/Lokalt/Storkredse/Sj%c3%a6llands-Storkreds/Roskilde-v%c3%a6lgerforening/Nyhedsarkiv/2014/09/Julestue#sthash.tiCLyZ3w.dpuf

Trafikforholdene i Jyllinge skal forbedres

Forbedring af trafikforholdene til og fra samt i Jyllinge

For nogen tid siden var formanden for Teknik- og Planudvalget, Torben Jørgensen (S), så flink at tage imod en invitation fra mig om at komme til Jyllinge for at se de kaotiske forhold om morgenen ved krydset Baunehøjskolen, Jyllinge Parkvej og Lindegårdsvej.

Især med Spraglehøjs etablering og udbygning er der mere end nogensinde brug for den rundkørsel som Det Konservative Folkeparti fik sat ind i budgettet for den tidligere Gundsø kommune i 2005.

Siden er punktet blevet skubbet – og helt faldet ud – men med Konservativ hjælp kommet med ind igen i 2011. Desværre trækker det tydeligvis ud for socialdemokraterne med at få omsat de gode intentioner til konkret handling.

Under Torben Jørgensens besøg talte vi også om de lange køer på A6, der opstår ved Sognevejs-krydset, men selvom det er en statsvej, må kommunen lægge et pres på Vejdirektoratet, så borgere fra Nord ikke skal forsinkes unødigt pga trængsel. Det samme gælder ved omfartsvejen ved Himmelev/Trekroner, hvor der er lange køer, fordi der kun er ét spor i hver retning.

De abnormt lange og unødvendige forsinkelser pga køer giver et stort problem med tabt produktivitet som Socialdemokraterne jo satte ind som finansieringskilde i Fair Løsning for at få regeringsmagten i sin tid.

Hvis jeg som borger skal hjælpe landet med at tjene penge hjem til vækst og velfærd ved at komme hurtigere på arbejde, så må de lokale socialdemokrater, der jo har flertallet med de andre partier på rød stue, gerne hjælpe mig og de 14.000 andre borgere i Jyllinge og Gundsømagle, der gerne vil kunne komme på arbejde og hjem igen – og helst samme dag…

Socialdemokratiet har haft magten og flertallet i 8 år nu – og nu kan de vist ikke trække den længere.

Jeg har fået at vide af Torben Jørgensen, at der snart sker noget. Men kan vi stole på dét? Vi har ventet længe nu og er blevet fyldt med megen snak i flere år. Nu vil vi ærligt talt gerne se noget handling!

Med venlig hilsen

Lars Lindskov
Skovvej 6, 4040 Jyllinge
Formand for Det Konservative Folkeparti
i Roskilde kommune