Du kan ikke spise mursten!

 Foto CWNmurstenshus[1]

Fastfrys grundskylden! En fremtidig beskatning af eventuelle værdistigninger i ejendommen bør først ske, når ejendommen sælges, og du står med pengene i hånden. Du skal ikke betale skat af penge, du ikke har.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

 

Det starter i folkeskolen

Foto CWN4725414-det-er-trttende-med-alle-de-meninger-om-folkeskolen--[1]

Det er vigtigt for vort samfund, at alle gives lige mulighed for at leve et godt liv. Folkeskolen spiller en nøglerolle i samfundets udvikling. Det er hér at børnene skal have fodfæste for at klare sig godt senere i livet. Det er hér, at det for alvor starter!

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

Styrk forsvaret

Foto CWN20081210-205255-pic-529372158[1]

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Danmark har, som de fleste andre NATO-lande sparet på militærudgifterne. Det hænger sammen med murens fald og den kolde krigs ophør. I det seneste forsvarsforlig skal udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr., således at de samlede udgifter i 2017 udgør ca. 20 mia. kr. svarende til 1,2% af bruttonationalproduktet.

Men trusselsbilledet har med Putins Rusland ændret sig til det værre. Rusland har oprustet mens NATO-landene har nedrustet. Rusland udviser i dag en truende adfærd i mange henseender, herunder annekteringen af Krim og den militære aggression i det østlige Ukraine.

På NATO-topmødet i Wales i september 2014 enedes medlemslandene derfor om over nogle år at øge forsvarsudgifterne til ca. 2% af bruttonationalproduktet. Hvis Danmark skal leve op til dette, betyder det, at forsvarsudgifterne fra 2017 over nogle år skal øges fra 20 til 34 mia. kr.

Det er mange penge, og selvom Danmark med de øvrige NATO-lande alene underskrev en hensigtserklæring om at øge forsvarsudgifterne, forpligter det os til at styrke forsvaret og øge udgifterne, når det nuværende forsvarsforlig udløbet i 2017.

Der ligger også en klar forpligtelse til at sørge for, at vi uddanner og udruster vores soldater ordentligt. Derfor vil jeg styrke forsvaret. Det er der et reelt behov for, og det koster.

Gadekampgane med Søren Pape Poulsen

IMG_3801 (2)

Fredag den 29. maj 2015, kom Søren Pape Poulsen til Roskilde for af deltage i gadekampagne i Algade. Søren fik talt med mange af byens borgere under sin tur. Ud over Søren Pape Poulsen var der stor deltagelse af andre konservative kræfter bl.a. Folketingskandidat Christian Wedell-Neergaard, Byrådsmedlem Lars Lindskov, en stor del af bestyrelsen for vælgerforeningen, gode aktive konservative medlemmer samt rigtige mange unge KU’er fra nær og fjern.

Dejligt af se så mange aktive konservative kræfter, der ønsker og arbejder for at Det Konservative Folkeparti skal få et godt valg.

Iværksætterne er vores tids helte

Foto CWNiværksætteri-succes-casper-ravn[1]

Vi skal vi etablere en iværksætterkultur. Det gør vi først og fremmest ved at anerkende hårdtarbejdende iværksættere som vores tids helte. Det er herfra, at vi sikrer et Danmark i fortsat udvikling med nye arbejdspladser og indtjening til gavn for os alle.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

Folketingsvalg 2015

Folketingsvalg[1]

Så er valget udskrevet til afholdelse den 18. juni 2015.

Følg løbende med i kalenderen, som vil vise alle de spændende arrangementer, som vi konservative arrangerer frem til den 18. juni 2015.

Hvis du skulle have lyst til af være en del af teamet omkring Folketingsvalget 2015, så send enten Formand Keld Holm eller undertegnende en mail eller ring til os.

Du finder vores kontaktinformationer på forsiden af denne hjemmsiden, under personer

Vi ser frem til at høre fra dig.

Klaus Aare Bang – Næstformand

Pengene gror ikke på træerne!

Foto CWN huge.8.40900[1]

Vi skal satse på vækst og flere private arbejdspladser. Vi skal reducere arbejdsløsheden. Vi skal skabe win-win situationer. Det er en win-situation, hver gang en ledig får et fast job, især for den ledige, men også for samfundet. Fordi flest mulige i beskæftigelse er den bedste garanti for et velfungerende velfærdssamfund. Pengene til velfærdssamfundet skal arbejdes hjem.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

Dige og offentlig sti i Jyllinge

klaus-aare-bang_452x640

Af Klaus Aare Bang, Næstformand – Roskilde Konservatives Vælgerforening.

Stormene har blæst i hele landet de sidste par år, og dele af Jyllinge har sammen med andre steder i landet været rigtig hårdt ramt. Mange af beboerne og familier har haft en hverdag i skurvogne og lignende, indtil det har været muligt af flytte tilbage deres boliger igen. Ikke alle er kommet helt på plads endnu.

Nu blæser der igen ”storme” over disse områder i Jyllinge. Selvom et enstemmigt byråd vedtog kystsikring ved Værebro Å, så kom der sand i maskineriet for en del af ejerne. Grunden til dette er af S, SF, R, El og DF (21 medlemmer i Byrådet) stemte for af der i forbindelse med af etableringen af diget, også skal være en offentligt sti.

Det betyder af en del af grundejerne langs Værebro Å godt nok bliver skærmet af for eventuelle vandstigninger, men med i købet for at disse familier skal føle sig trygge så, skal de pludselig finde sig i af deres boliger bliver sat mere mindre til offentligt beskuelse grundet denne påtvungne sti.

Det Konservative Folkeparti er ikke enig i denne beslutning, og vi ser det som en indirekte afpresning over for disse beboere.

Et enig Byråd har vedtaget af hjælpe disse områder med et dige, så lignende fremtidige situationer kan undgås. Tidshorisonten for etableringen af diget er ca. et par år, men den tidshorisont vil nu blive forlænget grundet spørgsmålet om en offentlig sti.

Derfor er vil vi foreslå, at ideen med den offentlige sti fjernes fra projektet, så dette kan sættes i gang omgående, så beboerne i de berørte områder kan få sikret deres huse så hurtigt som muligt.

 

Bragt som debat indlæg i Dagbladet den 19. maj 2015 samt i Roskilde Avis den 27. maj 2015

Det skal være utrygt at være indbrudstyv!

Foto CWN

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

I de senere år er antallet af indbrud i private hjem faldet. Det toppede i 2009 med over 48.000 indbrud og er siden faldet til godt 36.000 indbrud i 2014. Det er en positiv udvikling, men 36.000 indbrud om året – eller 100 indbrud hver eneste dag – er fortsat et alt for højt antal.

Fordi indbrudstyveri er noget af det mest intimiderende, man kan blive udsat for. Et er, at forsikringen dækker værdien af de stjålne genstande og skader ved indbruddet, noget helt andet er den utryghed, der følger med indbruddet, fordi vildtfremmede mennesker har gennemrodet dine private ejendele.

Vi har selv et personligt ansvar for at forebygge indbrud. Der findes mange – også billige løsninger – der forebygger indbrud. Det gælder om at gøre det besværligt for tyven at komme ind, og også vanskeliggøre flugtvejene, når tyven skal ud igen. Se gode råd på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Nabohjælp er en anden forebyggende foranstaltning, der har vist sig at være ret effektiv. Nabohjælp øger risikoen for, at indbrudstyven bliver opdaget, og det virker afskrækkende overfor mange indbrudstyve. Aftal derfor nabohjælp i ejendommen eller på villavejen. Hjælp hinanden og pas på hinanden.

Men udover hvad du og dine naboer kan gøre, har samfundet naturligvis også et ansvar for at opklare, forebygge og forhindre indbrudstyverier. Samfundets indsats og strafferammer skal afspejle, at vi simpelthen ikke vil finde os i indbrudstyverier og grove brud på den private ejendomsret.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at politiet tilføres 500 mio. kr. for at styrke indsatsen mod bander og organiseret indbrudskriminalitet. Straffen for indbrud skal gøres ubetinget, så alle indbrudstyve ryger direkte i fængsel. For at give et klart signal om, at vi ikke tolererer indbrud.

Udenlandske tyvebander må aldrig få frit spil i Danmark. Dømte forbrydere skal udvises, have indrejseforbud og afsone straffen i hjemlandet. Vi støtter et tæt europæisk politisamarbejde, så vi kan få sat en stopper for og fange de kriminelle bagmænd.

Fordi vi ikke vil finde os i indbrudstyverier. Fordi det skal være utrygt at være indbrudstyv i Danmark!

HUSK!

Det er er en rigtig god idé, af kigge forbi kalenderen, så du kan holde dig opdateret mht. kommende arrangementer.

F.eks. på onsdag, den 20. maj 2015 er der et spændende møde på INSP! omkring emnet “S-tog til Roskilde?”.

Gå videre til kalenderen for nærmere information.