Styrk forsvaret

Foto CWN20081210-205255-pic-529372158[1]

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Danmark har, som de fleste andre NATO-lande sparet på militærudgifterne. Det hænger sammen med murens fald og den kolde krigs ophør. I det seneste forsvarsforlig skal udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr., således at de samlede udgifter i 2017 udgør ca. 20 mia. kr. svarende til 1,2% af bruttonationalproduktet.

Men trusselsbilledet har med Putins Rusland ændret sig til det værre. Rusland har oprustet mens NATO-landene har nedrustet. Rusland udviser i dag en truende adfærd i mange henseender, herunder annekteringen af Krim og den militære aggression i det østlige Ukraine.

På NATO-topmødet i Wales i september 2014 enedes medlemslandene derfor om over nogle år at øge forsvarsudgifterne til ca. 2% af bruttonationalproduktet. Hvis Danmark skal leve op til dette, betyder det, at forsvarsudgifterne fra 2017 over nogle år skal øges fra 20 til 34 mia. kr.

Det er mange penge, og selvom Danmark med de øvrige NATO-lande alene underskrev en hensigtserklæring om at øge forsvarsudgifterne, forpligter det os til at styrke forsvaret og øge udgifterne, når det nuværende forsvarsforlig udløbet i 2017.

Der ligger også en klar forpligtelse til at sørge for, at vi uddanner og udruster vores soldater ordentligt. Derfor vil jeg styrke forsvaret. Det er der et reelt behov for, og det koster.

Gadekampgane med Søren Pape Poulsen

IMG_3801 (2)

Fredag den 29. maj 2015, kom Søren Pape Poulsen til Roskilde for af deltage i gadekampagne i Algade. Søren fik talt med mange af byens borgere under sin tur. Ud over Søren Pape Poulsen var der stor deltagelse af andre konservative kræfter bl.a. Folketingskandidat Christian Wedell-Neergaard, Byrådsmedlem Lars Lindskov, en stor del af bestyrelsen for vælgerforeningen, gode aktive konservative medlemmer samt rigtige mange unge KU’er fra nær og fjern.

Dejligt af se så mange aktive konservative kræfter, der ønsker og arbejder for at Det Konservative Folkeparti skal få et godt valg.

Iværksætterne er vores tids helte

Foto CWNiværksætteri-succes-casper-ravn[1]

Vi skal vi etablere en iværksætterkultur. Det gør vi først og fremmest ved at anerkende hårdtarbejdende iværksættere som vores tids helte. Det er herfra, at vi sikrer et Danmark i fortsat udvikling med nye arbejdspladser og indtjening til gavn for os alle.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

Folketingsvalg 2015

Folketingsvalg[1]

Så er valget udskrevet til afholdelse den 18. juni 2015.

Følg løbende med i kalenderen, som vil vise alle de spændende arrangementer, som vi konservative arrangerer frem til den 18. juni 2015.

Hvis du skulle have lyst til af være en del af teamet omkring Folketingsvalget 2015, så send enten Formand Keld Holm eller undertegnende en mail eller ring til os.

Du finder vores kontaktinformationer på forsiden af denne hjemmsiden, under personer

Vi ser frem til at høre fra dig.

Klaus Aare Bang – Næstformand

Pengene gror ikke på træerne!

Foto CWN huge.8.40900[1]

Vi skal satse på vækst og flere private arbejdspladser. Vi skal reducere arbejdsløsheden. Vi skal skabe win-win situationer. Det er en win-situation, hver gang en ledig får et fast job, især for den ledige, men også for samfundet. Fordi flest mulige i beskæftigelse er den bedste garanti for et velfungerende velfærdssamfund. Pengene til velfærdssamfundet skal arbejdes hjem.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland

Dige og offentlig sti i Jyllinge

klaus-aare-bang_452x640

Af Klaus Aare Bang, Næstformand – Roskilde Konservatives Vælgerforening.

Stormene har blæst i hele landet de sidste par år, og dele af Jyllinge har sammen med andre steder i landet været rigtig hårdt ramt. Mange af beboerne og familier har haft en hverdag i skurvogne og lignende, indtil det har været muligt af flytte tilbage deres boliger igen. Ikke alle er kommet helt på plads endnu.

Nu blæser der igen ”storme” over disse områder i Jyllinge. Selvom et enstemmigt byråd vedtog kystsikring ved Værebro Å, så kom der sand i maskineriet for en del af ejerne. Grunden til dette er af S, SF, R, El og DF (21 medlemmer i Byrådet) stemte for af der i forbindelse med af etableringen af diget, også skal være en offentligt sti.

Det betyder af en del af grundejerne langs Værebro Å godt nok bliver skærmet af for eventuelle vandstigninger, men med i købet for at disse familier skal føle sig trygge så, skal de pludselig finde sig i af deres boliger bliver sat mere mindre til offentligt beskuelse grundet denne påtvungne sti.

Det Konservative Folkeparti er ikke enig i denne beslutning, og vi ser det som en indirekte afpresning over for disse beboere.

Et enig Byråd har vedtaget af hjælpe disse områder med et dige, så lignende fremtidige situationer kan undgås. Tidshorisonten for etableringen af diget er ca. et par år, men den tidshorisont vil nu blive forlænget grundet spørgsmålet om en offentlig sti.

Derfor er vil vi foreslå, at ideen med den offentlige sti fjernes fra projektet, så dette kan sættes i gang omgående, så beboerne i de berørte områder kan få sikret deres huse så hurtigt som muligt.

 

Bragt som debat indlæg i Dagbladet den 19. maj 2015 samt i Roskilde Avis den 27. maj 2015

Det skal være utrygt at være indbrudstyv!

Foto CWN

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

I de senere år er antallet af indbrud i private hjem faldet. Det toppede i 2009 med over 48.000 indbrud og er siden faldet til godt 36.000 indbrud i 2014. Det er en positiv udvikling, men 36.000 indbrud om året – eller 100 indbrud hver eneste dag – er fortsat et alt for højt antal.

Fordi indbrudstyveri er noget af det mest intimiderende, man kan blive udsat for. Et er, at forsikringen dækker værdien af de stjålne genstande og skader ved indbruddet, noget helt andet er den utryghed, der følger med indbruddet, fordi vildtfremmede mennesker har gennemrodet dine private ejendele.

Vi har selv et personligt ansvar for at forebygge indbrud. Der findes mange – også billige løsninger – der forebygger indbrud. Det gælder om at gøre det besværligt for tyven at komme ind, og også vanskeliggøre flugtvejene, når tyven skal ud igen. Se gode råd på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Nabohjælp er en anden forebyggende foranstaltning, der har vist sig at være ret effektiv. Nabohjælp øger risikoen for, at indbrudstyven bliver opdaget, og det virker afskrækkende overfor mange indbrudstyve. Aftal derfor nabohjælp i ejendommen eller på villavejen. Hjælp hinanden og pas på hinanden.

Men udover hvad du og dine naboer kan gøre, har samfundet naturligvis også et ansvar for at opklare, forebygge og forhindre indbrudstyverier. Samfundets indsats og strafferammer skal afspejle, at vi simpelthen ikke vil finde os i indbrudstyverier og grove brud på den private ejendomsret.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at politiet tilføres 500 mio. kr. for at styrke indsatsen mod bander og organiseret indbrudskriminalitet. Straffen for indbrud skal gøres ubetinget, så alle indbrudstyve ryger direkte i fængsel. For at give et klart signal om, at vi ikke tolererer indbrud.

Udenlandske tyvebander må aldrig få frit spil i Danmark. Dømte forbrydere skal udvises, have indrejseforbud og afsone straffen i hjemlandet. Vi støtter et tæt europæisk politisamarbejde, så vi kan få sat en stopper for og fange de kriminelle bagmænd.

Fordi vi ikke vil finde os i indbrudstyverier. Fordi det skal være utrygt at være indbrudstyv i Danmark!

HUSK!

Det er er en rigtig god idé, af kigge forbi kalenderen, så du kan holde dig opdateret mht. kommende arrangementer.

F.eks. på onsdag, den 20. maj 2015 er der et spændende møde på INSP! omkring emnet “S-tog til Roskilde?”.

Gå videre til kalenderen for nærmere information.

Vejen til nepotisme!

lars-lindskov_452x640keld-holm_452x640

Af Lars Lindskov – Byrådsmedlen i Roskilde – Det Konservative Folkeparti og Keld Holm, Formand – Roskilde Konservatives Vælgerforening.

Det forlyder ifølge Avisen.dk, at Roskilde Kommune vil boykotte lavprisselskabet Ryanair, der indtil videre ikke har indgået en overenskomst med fagbevægelsen. Det er Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De radikale, der står bag indstillingen om et boykot.

Ifølge Enhedslistens Henrik Stougaard fordi man værner om Den Danske Model, hvor man forhandler overenskomster på arbejdsmarkedet.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er tilhængere af Den Danske Model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler om og fastsætter løn- og arbejdsvilkår. Vel at mærke uden indgriben eller indblanding fra tredjepart.

Vi har ingen præferencer til Ryanair, og vi håber, at selskabet indgår en overenskomst på ordentlige og fair vilkår. Men det er et anliggende mellem Ryanair og fagbevægelsen, og det skal Roskilde Kommune ikke blande sig i.

Kommunen skal vælge sine løsninger ud fra andre kriterier, det kan være pris i forhold til kvalitet, og så er det da muligt, at Ryanair fravælges. Men det skal ikke ske for at beskytte Den Danske Model, for den er bedst tjent med ikke-indblanding fra tredjepart.

Med en beslutning om at boykotte Ryanair, er kommunen ude på et skråplan. Det næste bliver vel, at kommunen fravælger en virksomhed, der har indgået overenskomst, men med en såkaldt gul fagforening, og de tilhører jo ikke de røde venner i fagbevægelsen. Vejen til nepotisme er ikke lang.

Roskilde Kommune skal ikke spille dommer i en strid på arbejdsmarkedet. Det må parterne selv klare. Det er Den Danske Model i øvrigt også bedst tjent med – på kort som på langt sigt.

S-tog mellem Roskilde og Køge?

Jan-Fischer-452x640

Af Jan Fischer, Bestyrelsesmedlem – Roskilde Konservatives Vælgerforening.

Roskilde har 85.000 indbyggere, mens Køge har 59.000. Der er 25 km fra Roskilde til Køge, og med regionaltog varer turen 26 minutter. Der er fire stop, og toget kører hver halve time. Lyngby-Taarbæk har 55.000 indbyggere, mens Hillerød har 49.000. Der er 25 km fra Lyngby til Hillerød, og med S-tog varer turen 21 minutter. Der er fire stop og toget kører hvert 10. minut.

For tiden behandler byrådet rapporten ”S-tog til Roskilde, Fordele og ulemper”, der fokuserer på togbetjeningen af Roskilde i forhold til København og mod ”vest”.

Jeg ser gerne, at det politiske arbejde løfter sig et niveau op, sætter Roskilde i centrum og gennemfører en 360-graders analyse af kommunens samlede behov for trafikforsyning. En sådan analyse vil fx skulle forholde sig til, at Roskilde er Region Sjællands folkerigeste kommune, mens regionens sygehusfunktioner koncentreres i Køge. Når det offentlige centraliserer og øger afstandene til sundhedsbetjeningen, er det for mig at se naturligt, at transportmulighederne forbedres af hensyn til patienter, pårørende og ansatte.

Dette er tilsyneladende ikke en politisk selvfølgelighed. Sygehuset i Køge skal vokse til at blive et universitetssygehus med ca. 4000 ansatte, hvilket er næsten tre gange så mange som i dag. Ser man på befolkningstallet i Køge, medfører dette et behov for at rekruttere fra et stort opland for at kunne sikre kvalitet i behandlingen og gennemføre forskning på et højt niveau. Skal en del af disse mennesker bo i Roskilde, bør de overveje at tage en anden vej end Køgevej, for her er trafikken ved at bryde sammen.

Der er derfor flere forhold, der taler for, at transportmulighederne mellem Roskilde og Køge bør styrkes, fx med hyppigere og hurtigere tog – et tiltag, der med stor sandsynlighed vil gavne mange mennesker.