NEKROLOG – Anne-Marie Kristensen

Det er med stor sorg, at Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde, har modtaget besked om, at vælgerforeningens kasserer, Anne-Marie Kristensen er gået bort, blot 68 år gammel.

Efter sin aktive erhvervskarrierer i Nordea, arbejdede hun med sin mentorvirksomhed. Derudover var hun formand for Jyllinge Vandværk a.m.b.a., Formand for Vandrådet i Roskilde og medlem af Ældrerådet i Roskilde samt kasserer i Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde.

Anne-Maries hjerte bankede for den konservative politik samt dens værdier, og hun var et trofast og ihærdigt bestyrelsesmedlem, både i og udenfor bestyrelsen.

Anne-Marie blev valgt ind i vælgerforeningens bestyrelsen i 2010, og blev sidenhen valgt som kasserer i 2012, og denne post bestred hun indtil din død.

Ydermere opstillede Anne-Marie til to kommunevalg i både 2009 og 2013, og fik pæne stemmetal, men opnåede desværre ikke valg til byrådet.

Vores tanker og støtte går i denne svære stund til familie og venner.

Æret være hendes minde

På vegne af Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Klaus Aare Bang
Formand