Mere kant og en klar profil

Jeg har tænkt mig længe om – og vurderet en række spændende muligheder

Mere kant og en klar profil

Af formand Lars Lindskov

Jeg har tænkt mig længe om – og vurderet en række spændende muligheder, der er indløbet efter kommunalvalget i november, hvor jeg efter 3 spændende perioder i kommunalpolitik trods personlig fremgang i personlige stemmetal måtte stoppe ved årsskiftet, idet vi gik fra 3 til 1 mandat i Roskilde byråd.

Et helt uacceptabelt resultat for Det Konservative Folkeparti, som vi har evalueret ærligt og konstruktivt internt – og som har gjort, at vi alle har været i tænkeboks for at se, hvad vi kunne gøre – hver for sig – og især sammen.

Selv har jeg takket pænt nej til en del ellers spændende udfordringer både i partiet og i andre organer, men efter drøftelser med den konservative vælgerforenings bestyrelse – og ikke mindst Keld Holm, der i flere år har været – og fortsat er – en unik og utrættelig slider for de lokale konservative synspunkter – valgte jeg i sidste uge at sige ja tak til opgaven som ny formand for Det Konservative Folkeparti i Roskilde kommune.

Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden, da de bekræftede indstillingen på generalforsamlingen mandag aften. Der vil lige gå lidt tid, før der vil komme hvid røg ud af skorstenen på de nye tiltag, der er i vente – på mere konkret niveau – men jeg kan garantere, at vi både vil fastholde de gode, klassiske, konservative kerneværdier – og så vil vi komme med nye initiativer – både politisk, organisatorisk og stilmæssigt. Der vil ganske enkelt blive tænkt ud af boxen – især i konservativt regi – det kan jeg garantere. Og gode idéer er velkomne fra alle både i og uden for partiet.

Forudsætningen for at sige ja til opgaven var, at Keld Holm fortsætter i bestyrelsen som næstformand. Det sagde han heldigvis ja til. Keld skal varetage en række opgaver fuldstændig som hidtil – det vil i væsentligt omfang sige partiapparatet med storkreds og det organisatoriske apparat – men det er også en opgave som politikudvikler for partiet lokalt.

Vi har behov for at få en knivskarp og tydelig profil, så borgerne kan se forskel på os og de andre partier. Det gælder overordnet på det strukturelle område – hvordan indretter vi kommunen – og på emneområderne er det især natur og miljø, klima og energi, kultur- og idræt, socialområdet og erhvervsområdet.

Målet er indflydelse. Det måler vi ikke i antallet af mandater i byrådet, men overalt i lokalsamfundet. Kommunen er alt for socialistisk og vi skal have trukket magtbalancen til højre i byrådet. Midlerne er øget synlighed, flere og utraditionelle arrangementer og events, en utvetydig knivskarp profil og flere medlemmer. Det Konservative Folkeparti i Roskilde skal være “The Place To Be” for de, der deler fælles værdigrundlag. Vi behøver ikke være enige om alle emner, men vi vil naturligt finde sammen med de, der deler vores værdier. Dem skal vi derfor tydeligt kommunikere og efterleve.

Stilmæssigt er vi fortalere for det brede samarbejde. Det var vi før valget. Det er vi i dag – og det vil vi også være i fremtiden. Vi vil være pragmatiske – og vi vil være det med udgangspunkt i en klar borgerlig profil. Vi vil som altid fokusere på sager – ikke på personer. Vi vil være garanten for en ordentlig tone i politik. Forlig og resultater skabes bedst, når samarbejdsklimaet mellem de politiske partier er præget af tillid og gensidig respekt. Forudsætningen herfor er ordentlighed og anstændighed. Det er saglighed frem for populisme. Det er ærlighed frem for opportunisme.

Det er vores varemærke. Det skal stå klokkeklart i alle forhold. Uanset hvor stor opbakning, vi får i givne sager. Politikere og politiske partier skal gå frygtløst ind i debatter – og folkestemninger og pøbelvælde må ikke vinde over professionel og ordentlig sagsbehandling.

Kommunikationsmæssigt vil vi markere med større kant. Og vi vil søge at ophæve og imødegå diffuse fordomme om, hvad konservative som parti og individer står for. Vi vil arbejde ud fra mere utraditionelle angrebsvinkler. Løsninger vil som oftest tage udgangspunkt i vores værdigrundlag – men de vil sag for sag tage udgangspunkt i det muliges kunst.

Og vi vil ikke være bange for at tænke ud af boksen. Mit mangeårige, fantastisk gode og usædvanlige samarbejde på kultur- og idrætsområdet med SFs Birgit Pedersen er et godt eksempel på, at vi er parat til at gå nye veje inden for lokale løsninger – og den stil vil medlemmerne og borgerne se mere af. Hvor og hvornår vil fremtiden vise.

Min egen rolle vil i et væsentligt omfang – set i lyset af det hensyn, jeg som selvstændig også må tage til min virksomhed, mine kunder og mine kolleger i hverdagen samt mine øvrige tillidshverv – have fokus på forretnings- og konceptudvikling, mens Keld vil stå i spidsen for det organisatoriske maskinrum og for det politiske arbejdsværksted, vi nu skal have indrettet og som også vil inddrage folk uden for partiet. Her vil bestyrelsen fungere som det formelle samlingspunkt, mens politisk udvikling også vil foregå gennem helt nye fora. Det vender vi tilbage til senere på året, når vi er klar til at lancere nye modeller for politikudvikling. Det vil blive en udviklingsproces, hvor vi i dag ikke kender svaret på hverken resultat eller metoder.

Hvervet giver mig også mulighed for at fortsætte det mangeårige samarbejde med Carsten Wickmann, der skal have fuld support til at kæmpe for de konservative værdier og mærkesager i byrådet. Det samme gælder vores lokale folketingskandidat og regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard, der også er kandidat til Europa-Parlamentet. EP-valget er til maj i år – folketingsvalget kommer senest i 2015 – og så er der kun 1 år til, vi skal i gang med næste kommunalvalgkamp op til valget i 2017.

Jeg vil gerne takke medlemmerne og bestyrelsen mange gange for tilliden. Det er en ære og en fornøjelse at arbejde sammen med jer – og de, mange der kommer ombord, som vi ikke har mødt endnu.

Succes er ikke noget, man håber på. Det er noget, man planlægger. Og vi har planlagt at få succes. Sammen vender vi strømmen. Også du er velkommen!