Mere for penge for Roskildes skolebørn. Kvaliteten skal løftes

 

Roskilde Kommune havde i 2019 en samlet udgift til folkeskolen på knap 945 mio. kr. Udgifterne pr. barn udgør kr. 81.674, og det er 12 % mere end Hovedstaden og kommuner vi kan sammenligne os med bruger. Det svarer til ca. 100 mio. kroner mere om året af skatteborgernes penge.

En kvalitetsrapport forsøger at tegne et positivt billede af situationen af vores folkeskole i Roskilde med åbningserklæringen om at generelt placerer Roskilde Kommune sig over landsgennemsnittet på alle parametre for elevernes faglighed.

Men en nærlæsning af Kvalitetsrapporten viser, at vores børn ikke klarer sig så godt som før, og at ting generelt går i den forkerte retning på vores skoler i Roskilde.

Det er rigtigt at nogle skoler klarer sig godt med elever, der både trives og lykkes fagligt, og disse få skoler trækker gennemsnittet op. Men sandheden er at mange skoler i Roskilde ikke er i nærheden af landsgennemsnittet på mange parametre.

Roskildes skole størrelse og klassekvotient i 2019 er både under gennemsnittet for Hovedstaden og sammenlignelige kommuner. Trods en relativt lav klassekvotient og høje udgifter, ser vi et fald i resultaterne inden for indikatorerne for faglig trivsel.

Fra 2016/2017 til 2018/2019 var der fald i social trivsel i 7 af 17 skoler, et fald i faglig trivsel i 9 af 17 skoler, et fald i støtte og inspiration i undervisningen i 14 af 17 skoler, og et fald i ro og orden i 10 af 17 skoler her i kommunen. Fra 2016/2017 til 2018/2019 er der også et fald i Indikatoren ’Generel trivsel’. Det er tankevækkende at under en tredjedel af vores børn nu mener at de trives godt i folkeskolerne i Roskilde.

Der er ingen årsag til et større udgiftsbehov i Roskilde. Det svarer til at vi bruger ca. 100 mio. kroner mere af vore skattepenge om året – uden at få bedre trivsel eller karakterer. Konservative i Roskilde mener at for de 100 mio kr. skal vi have en bedre skole med gladere børn og lærere som trives godt.

Lad os støtte vore børn, forældre og dygtige lærere og pædagoger i at få en bedre skole.

Borgerne fortjener mere for pengene.

Pierre Kary og Mogens Hallager

Medlemmer af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti