Lokal Trumpisme

Efter en lang, udmagrende og til tider tå krummende amerikansk valgkamp om magten i det Hvide Hus, har vi lært os begreber som ”alternative fakta”, og vi har været vidner til ende- og indholdsløse tirader om hvor ”fabulous and tremendous”, Donald Trump selv synes at Donald Trump ville være og nu mere er som præsident. Denne narcissistiske tro på egne evner og alvidenhed, synes at have nået hidtil usete højder.

Jeg kan dog ikke frigøre mig for at få en snert af tilsvarende fornemmelse i maven, når jeg læser nogle af de indlæg venstres lokale byrådsmedlem og folketingskandidat, Lars-Christian Brask, præsterer, senest i nyhedsmagasinet Danske Kommuner, et magasin der går ud til hele det kommunale Danmark, udgivet af Kommunernes Landsforening. Heri kommer Brask med en længere tirade om hvor svært det er at komme til orde i en socialdemokratisk kommune, hvor svære udviklingsbetingelser erhvervslivet har med en ”tyndt besat erhvervsafdeling”, og hvor trange kår dialogen mellem kommune og erhvervslivet har. Lars-Christian Brask eksemplificerer endda igennem to virksomheder, hvori han sidder som bestyrelsesformand, virksomheder der overfor Roskilde Kommunes erhvervsafdeling har ytret ønske om at flytte til kommunen, men som ifølge Lars-Christian Brask enten aldrig har fået svar eller blot blevet henvist til en brochure og en hjemmeside. Disse ”alternative fakta” kan dog ret let tilbagevises igennem den kommunikation erhvervsafdelingen har haft med disse virksomheder, en kommunikation Brask selv har været kopieret på.

Lars-Christian Brask påpeger også i artiklen letheden i at øge erhvervsvenligheden ved f.eks. at lette på dækningsafgiften, forkortelse af sagsbehandlingstider mv. og at de i høj grad handler om kommunikation. Som medlem af erhvervsudvalget (Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering) har Lars-Christian Brask haft alle muligheder for at stille konkrete, konstruktive og erhvervsvenlige forslag. Ved gennemlæsning af referaterne for indeværende valgperiode, glimrer fraværet dog af ét eneste sådant forslag fra Brasks side. Fakta er dog imidlertid at dækningsafgiften er blevet sænket af to omgange i indeværende valgperiode, byggesagsgebyrer på erhvervsbyggerier er helt fjernet og sagsbehandlingstiderne på erhvervsbyggeri er blevet reduceret. Alle tiltag der er blevet italesat og forhandlet igennem af et enkelt borgerligt (C) mandat, uden Venstres og dermed også Lars-Christian Brasks mellemkomst.

Lars-Christian Brask har også tidligere været ude og meddele omverdenen, at antallet af private arbejdspladser i kommunen er for nedadgående, mens antallet af offentlige arbejdspladser stiger. Denne påstand dog uden yderligere vilje til at forhold sig til tallene bag. Fakta er at antallet af private arbejdspladser er for opadgående de seneste par år, med en tilgang på mere end 1.000 nye arbejdspladser. At antallet af de offentlige arbejdspladser, skal ses i lyset af at vi i Roskilde Kommune har en del større uddannelsesinstitutioner der trækker en del nye arbejdspladser. Skat er for øvrigt på vej med ca. 400 nye arbejdspladser i kommunen, så flere er på vej!

Jeg er naturligvis helt med på at vi er gået ind i et valgår, og alle kandidater vil gerne positionere sig. Her kunne det være interessant og forhåbentligt opløftende, at høre status og fremtidsperspektiver fra resten af Venstres byrådsgruppe. For skal vi dog ikke blive enige om at være så konkrete og konstruktive som muligt, og helt overordnet forsøge at tale vores kommune, vores Roskilde op, i stedet for, igennem alternative fakta, at insisterer på at Roskilde er et underudviklet hul, der alene igennem floskler og indholdsløse løfter kan genrejses. Fri os for lokal Trumpisme.

Jens Müller Roskilde Konservative Vælgerforening, næstformand