Lidt om det med pengene

I perioden 2008 – 2016 har Roskilde Kommune haft et gennemsnitligt, årligt driftsunderskud på 25 mio. kr., og i samme periode er kommunens gæld steget fra 1 til 1,3 mia. kr. Det svarer til en gæld på 15.479 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet er 14.835 kr.).

Gælden toppede med 1,5 mia. kr. i 2013, og siden da er der afdraget stødt, hvilket er hjulpet godt på vej af den lave rente (hovedparten af kommunens gæld er variabelt forrentet).

Det årlige driftsunderskud tages fra den velpolstrede, men faldende kassebeholdning (der er fremkommet ved låntagning).

Renter og afdrag overstiger 70 mio. kr., og derfor kunne Roskilde have haft et overskud på ca. 50 mio. kr., hvis det ikke havde været for den store gæld. For de penge kan man fx opføre en mindre svømmehal (om året).

Men ak, det er ikke kun dyrt at være fattig, det er også risikabelt. Når gælden er stor, vil en rentestigning slå hårdt igennem; og denne cocktail af gæld og risiko sætter rammer for de årlige budgetforhandlinger (ifølge nogle partier).

Man kan dog sige, at så længe afdragene er større end underskuddet, så går det, fordi gælden falder; men det betyder samtidigt, at der ikke er plads til udskejelser (også selvom det efter sigende går godt i Roskilde).

Derfor er det vigtigt, at kommunens gæld nedbringes i et ambitiøst tempo. Det er den sikre vej til mere luft i budgettet (alternativet er at forblive fattig eller hæve skatten).

Jan Fischer

(Byrådskandidat, Roskilde Konservative)