Landingsplads til helikopter efterlyses

lars-lindskov_452x640

Roskilde Kommune vokser i disse år med over 1.000 nye borgere om året. Udover de mange, der ønsker at bosætte sig her, kommer mange tusinde fra oplandet forat arbejde i vores private og offentlige virksomheder, at uddanne sig på vores skoler og institutioner – og at handle i vores butikker. Borgere, pendlere og turister skaber liv og omsætning. Og de forventer –med rette – god service, god infrastruktur og gode oplevelser.

Kommunens budget er ved at runde 7 milliarder. Heraf er kun 140 millioner afsat til anlægsopgaver. Det vil sige, at under 2 kroner for hver 100 går til børnehaver, skoler, plejehjem, veje, idrætsanlæg, torve og parker – og meget andet. Og dettelille beløb er ikke kun til Roskilde by. Nej, det er til anlægsopgaver i hele den 42 kilometer lange kommune, der snart består af 90.000 borgere.

140 millioner kroner til anlægsopgaver i en kommune af Roskildes størrelse er efter konservativ opfattelse alt, alt for lidt. Vi er nødt til at investere meget større beløb for at udvikle vores kommune. Det er der desværre ikke flertal for. Der er endda partier og politikere, der ønsker, at vi skal reducere anlægsbudgettet for at skabe plads til udvidelser på driftsbudgettet, der i forvejen er på tæt ved svimlende 7 milliarder. Det er en helt forkert vej at gå.

Der er tværtimod brug for, at det i forvejen beskedne anlægsbudget fastholdes -herunder opførelsen af et parkeringshus i Roskilde by til glæde for både detailhandelen og de borgere, der har brug for at kunne køre til Roskilde og parkere tæt på butikker, bibliotek, station, apotek og lokale arbejdspladser.

Som en turist- og detailhandelsmæssig vinderby skal vi investere i, at endnu flere vælger at opleve og handle i Roskilde. Vi skal investere i, at endnu flere turister fra USA, Kina og Europa prioriterer Roskilde som udflugtsmål. Vi er nødt til at investere os til vækst og til at forberede os på fremtiden, herunder øget trafik fra flere og flere borgere og besøgende.

Parkering i Roskilde by er i dag en udfordring. Måske ikke på en tilfældig mandag formiddag, men især på de store handelsdage – torsdag til lørdag –er belægningen over 85% på de centrale parkeringspladser. Vi er nødt til at gøre noget. Ellers vænner vi forbrugerne af med at handle I byen – og så er dødsspiralen i gang, som mange andre handelsbyer har oplevet, fordi de ikke indsåbehovet i tide.

Gennem de senere år har vi talt om parkeringshuse på tre centralt beliggende pladser i bymidten: Schmeltz Plads, Bønnelycke Plads og Sortebrødre Plads. Et flertal I byrådet har besluttet at starte med Sortebrødre Plads, fordi der herved sikres godt 220 nye parkeringspladser og fordi det overordnede projekt vil medvirke til at revitalisere den østlige del af gågaden og området omkring Hestetorvet. Økonomisk har netop dette projekt flere fordele. Kommunen kan omdanne det til et område med flere funktioner ved at frasælge dele af arealet – og nettoinvesteringen er dermed væsentligt mindre end den isolerede investering i parkeringshuset.

Faktum er, at vi med et parkeringshus på Sortebrødreplads investerer både i nutidens arbejdspladser og i fremtidens vækst. Endda for et relativt lille beløb. At kunne se dét kræver naturligvis, at man kan se udfordringen i et lidt større perspektiv –at man kan zoome ud og se Roskildes udfordringer i helikopterperspektiv. Måske skal vi indtænke en landingsplads til helikoptere, så flere kan se perspektiverne og mulighederne ved at tænke lidt større end småt.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Formand for Erhvervs, Vækst- og Globaliseringsudvalget

Publiceret i Roskilde Avis – tirsdag den 23. februar 2016