Kortere skoledage

I disse uger sender vi vores børn i skole efter en god lang sommerferie. Vi håber, at de alle går et skoleår i møde, som ikke igen skal stå i skyggen af en landsdækkende nedlukning. Børnene fortjener at få deres hverdag, klassekammerater og undervisning tilbage. En hverdag, hvor der selvfølgelig skal være fokus på sundhed og sikkerhed.

Børnene fortjener også, at politikerne justerer de dele af folkeskolereformen, som ikke fungerer. Undervisningsministeren lovede inden sommerferien at indkalde til forhandlinger om at gøre skoledagen kortere og mere fleksibel lokalt. Det løfte håber vi at hun holder.

Vi har fra konservativ side allerede peget på, hvordan man helt konkret kan give skolerne frihed til at gøre skoledagen kortere og bedre. Man kan afskaffe den understøttende undervisning og give skolerne mulighed for at afkorte skoledagen tilsvarende. Det vil frigive op til 3.800 lærerårsværk, som kan bruges til at styrke kvaliteten af folkeskolens kernefag. Det kan være øget brug af tolærerordningen i dansk. Eller det kan være mindre holddannelser i matematik, hvor niveauet tilpasses den enkelte elev.

Både V, SF og LA bakker om vores forslag i folketinget. Med Socialdemokraternes mandater er der dermed et bredt flertal, som kan sætte en ny retning for skolen.

Under coronakrisen har flere lærere netop givet udtryk for, at den kortere skoledag og de mindre hold har givet mere ro og tid til faglig fordybelse, som eleverne trives med. Vi er overbeviste om, at coronakrisen bliver det sidste søm i kisten på den nuværende heldagsskole. Evaluering på evaluering har vist, at det ikke fungerede. Hverken for børnene eller lærerne. Nedlukningen har gjort konklusionerne fra de lange forskningsrapporter tydelige for alle.

De landspolitiske tendenser der er til at ændre skoledagen til at blive bedre og kortere støtter vi naturligvis op om lokalt.

Det er godt at undervisningsministeren har skiftet holdning og nu vil gøre skoledagen kortere. Men man må lade handling følge ord. Derfor skal regeringen indkalde til forhandlinger, så hurtigt som muligt.

Mogens Hallager og Pierre Kary

Byrådsmedlemmer Konservative i Roskilde