Ikke helt korrekt

Dagbladets gengivelse af det netop afholdte debatmøde om folkeskolen kan efterlade det indtryk, at De Konservative nu er fortaler for en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Dette er ikke korrekt. Under mødet forklarede De Konservative, at vi hellere vil gå andre veje for at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne.

Lærerne er i forvejen omfattet af kommunens personalepolitik, der også gælder for de øvrige ca. 6000 ansatte; og derfor har De Konservative stillet forslag om at styrke skoleledelserne lokalt, fordi det i udgangspunktet er et lederansvar, at få arbejdet til at fungere på en god måde. Vi ønsker altså at fremme den faglige og pædagogiske ledelse, mens vi lemper den administrative ledelsesbyrde.

Dernæst har De Konservative foreslået, at lærernes efteruddannelse i højere grad skal afspejle lærernes ønsker og de lokale behov. I dag forfølges målet om 100 % kompetencedækning som en blind målsætning uden sikker dokumentation for effekt, hvilket giver anledning til frustration blandt lærerne og unødige forstyrrelser af undervisningen.

De Konservative støtter endvidere et forslag fra Venstre, der vil fritage lærerne for overflødigt bureaukrati og rapportering.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører og byrådskandidat for Roskilde Konservative