Handling er påkrævet. NU!

Der er stor fokus på Jyllinge Nordmark og inderfjorden med Vikingeskibsmuseet med storme og oversvømmelserne i forbindelse hermed. Og det er meget vigtigt, at beboerne tæt på fjorden betrygges med bygning af diger ligesom vores nationale arv, vikingeskibsvragene, sikres bedre. Handling er påkrævet.

I forbindelse med ovenstående er der også en andet udestående udfordring. Det omhandler atomaffaldsdepotet på Risø. I mange år har Folketinget undersøgt mulighederne for at lagre atomaffaldet i den danske undergrund. Kommunerne i Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm blev udpeget som oplagte steder, men det blev mødt med massive beboerprotester, hvad jeg godt kan forstå.

Det er ikke nogen god løsning blot at placere det radioaktive affald ud fra princippet ”ude af øje, ude af sind”. Vi skylder vores efterkommere at påtage os ansvaret for at opbevare affaldet sikkert og under løbende kontrol. Det sker ikke ved at lagre det i undergrunden, men ved at opbevare det i et overfladedepot – eller mellemdepot, som det kaldes i fagkredse.

Sådan er det opbevaret på Risø, hvor Dansk Dekommissionering er ansvarlige for opbevaringen og overvågningen af affaldet. Problemer er blot, at Risø ikke er et sikkert sted til opbevaring af atomaffaldet. Undergrunden er ikke sikker, der er en jordskælvsrisiko, og der er en åbenbar risiko for oversvømmelse og forurening af fjorden og drikkevandet.

Der skal ikke meget fantasi til at forstille sig en lidt kraftigere storm end Bodil, og dermed en risiko for oversvømmelse af atomaffaldsdepotet. Derfor må der snarest træffes en beslutning om at opføre et nyt mellemdepot et andet sted end Risø. Det er op til de valgte politikere i Folketinget at træffe beslutning herom.

Det kan ikke vente meget længere. Handling er påkrævet. NU!

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde