Hæv ambitionerne og byg en idrætsby

Det konservative i Roskilde byråd hilser Venstres planer om at få udarbejdet en helt ny plan for stadion-projektet velkommen. Men fra konservativ side vil man gerne gå længere end et stadion for fodbolden og i stedet bygge en helt ny idrætsby.

I forrige byrådsperiode var et af de konservative krav for at gå med i et budgetforlig med socialdemokraterne, at et nyt stadion blev udfærdiget som et offentligt-privat partnerskab. Altså, at det ikke var kommunen, der skulle stå for opførelsen, men en erfaren og professionel udvikler, der både med kapital og styrke kunne stå for opførelsen, så risikoen blev løftet af kommunens skuldre.

  • Opførelsen af svømmehallen viser med al tydelighed, at en kommune ikke skal lege bygherre og udvikler, men i stedet stille krav i forbindelse med projekteringen og herefter være en aktiv medspiller under opførelsen og den efterfølgende drift, lyder det fra Mogens Hallager, der er konservativ næstformand i kultur- og idrætsudvalget.

Han er selv stor fodboldfan, men mener, at det nye stadion skal rumme mere end fodboldbaner og at man skal turde tænke visionært i forbindelse med et nyt stadionkompleks, der skal afløse det nuværende og nedslidte i Rådmandshaven.

  • Venstres forslag indeholder mange elementer, som vi fra konservativ side varmt kan støtte. Vi er enige om, at stadion skal være kommunens og at det skal ligge i Rådmandshaven. Og vi glæder os over, at Venstre har genfremsat vores eget gamle forslag om at forandre den kedelige og kønsløse parkerings­plads ved Kongrescentret. Fra konservativ side forestiller os et grønt parkeringshus som ved Sortebrødre Plads og gerne suppleret med et grønt område, siger Mogens Hallager og fortsætter:
  • Vi har fået et fantastisk område ved Kildegården med indendørs gymnastik og idræt. I forbindelse med et nyt stadion, bør vi tænke nyt og eksempelvis placere det anderledes på området, så det hænger sammen med Kildegården. Samtidig skal det udformes, så der bliver plads til andre idræts- og sportsgrene og et sportel, der også vil kunne fungere som overnatningsfaciliteter for kongrescentret i forbindelse med koncerter og stævner, mener næstformanden i kultur- og idrætsudvalget.

Mogens Hallager opfordrer til, at byrådet tænker stort og visionært, så kommunen kan få en idrætsby, hvor alle aldre kan mødes og dyrke holdsport og udvikle sociale relationer. Om finansieringen siger han:

  • Den oprindelige konservative model med salg af byggeretter, så kommunen ikke har udgifter ved et nyt stadion, skal vi fastholde. Der skal nok bare en større skala til, end Venstre lægger op til, hvis vi skal have et stadion til 1. division eller endda Superliga. Vi mener, at man også bør se på arealet ved Ringstedgade og ud mod Møllehusvej, så det hele kan tilrettelægges og indrettes bedre, siger Mogens Hallager og påpeger et overset element:
  • Nu har vi to gange i foråret prøvet at sælge et område ved Kildegården uden held. Lad os få indtænkt de boliger i projektet, så en investor kan se sig selv i en model, hvor stadion er udgiftsneutralt for kommunen. Hvis der er for få byggeretter, så får vi ikke tiltrukket de rigtige investorer. Og så ender vi med en kommunal udgift. Det var jo netop dét, vi skulle undgå, understreger Mogens Hallager.

De konservative er enige med Venstre i, at et nyt kommunalt stadion skal være for alle fodboldklubber, ligesom Roskilde Garden skal kunne bruge det til tattoos og at Gimle og kongrescentret eksempelvis kan afvikle større koncerter og events.

  • Med en gennemtænkt løsning vil vi kunne bruge stadion til kultur- og musikevents. Faktisk kan vi få en af de største areaner uden for København, hvilket også vil understøtte vores tiltrækningskraft som turist- og oplevelsesdestination, understreger Mogens Hallager.

Ligesom Venstre er De Konservative klar til at drøfte visioner og projekt med de andre partier under de forestående budgetforhandlinger i håbet om, at potentialet i Rådmandshaven kan forløses til gavn for flere foreninger og borgere.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem – Det Konservative Folkeparti – Roskilde