Gør EU bedre, ikke mindre

Jan-Fischer-452x640

Røgen fra Brexit-afstemningen har efterhånden lagt sig, og vi står nu med en lidt besynderlig situation. I Leave-bevægelsen ved man ikke hvad sejren skal bruges til, 4 millioner briter ønsker allerede en ny afstemning, premierministeren er gået af, valgets resultat kan ikke effektueres og oppositionen er havnet i en formandskrise. Brexit efterlader flere spørgsmål end svar, og det ligner en sejr som ingen vil eje.

Formentlig vil Leave-bevægelsen forsøge at bevare Storbritanniens adgang til det indre marked, men uden at skulle bidrage til EU’s husholdning. Det svarer til, at man er med ved kagebordet, men uden at man vil deltage i opvasken. Den slags er sjældent langtidsholdbart, og derfor vil medlemslandene næppe kvittere med en fribillet til Storbritannien. Skal Storbritannien fx frit kunne sælge deres landbrugsprodukter i EU, selvom de står uden for den fælles landbrugspolitik?

Brexit er del af en strømning, der udfordrer globaliseringen og nyfortolker liberalismen. Tanken med ”den globale landsby” er, at folkeslagene kommer hinanden nærmere, og at klodens ressourcer anvendes optimalt til glæde for alle. Alligevel mødes globaliseringen med krav om national identitet gennem national selvbestemmelse – også selvom det skulle medføre tab af velfærd. Fx er det bemærkelsesværdigt, at modstanden mod EU er størst i de områder, der modtager mest støtte fra EU (landbrugsstøtte og egnsudviklingsstøtte).

Og sådan kan man blive ved. Brexit og den spirende nationalisme er fyldt med paradokser, der jævnligt kommer til udtryk i forenklede budskaber med ringe hold i virkeligheden. Det er en kedelig udvikling, men det afspejler samtidigt en utilfredshed med EU som det vil være forket at sidde overhørig.

Brexit peger på, at det ikke nødvendigvis er samarbejde mellem de europæiske lande, der er problemet, men derimod at EU har mistet sin brede appel. Danmark har dog en klar interesse i, at EU forbliver intakt og forsat udvikler sig til glæde for demokrati, miljø og økonomi. Dansk EU-politik bør derfor styrke sit konstruktive afsæt, der medvirker til at gøre EU bedre i stedet for mindre.

 

Jan Fischer- Bestyrelsesmedlem af Det Konservative Folkeparti’s Vælgerforening i Roskilde