Generalforsamling på Ragnarock

 

Den Konservative Vælgerforening i Roskilde afholdt i går sin årlige generalforsamling på rockmuseet Ragnarock med forudgående rundvisning.

Generalforsamlingen var præget af de kommende valg, folketingsvalget i løbet af i foråret, og EP-valget den 26. maj. Kredsens konservative folketingskandidat, Naser Khader, MF, gav en aktuel politisk status, og storkredsens konservative EP-kandidat, Anders Guldhammer, orienterede om sine kampagneplaner og holdninger til EU.

Formanden, Klaus Aare Bang, kom i sin beretning ind på landspolitikken og det forestående folketingsvalg, herunder at Det Konservative Folkeparti indgår i regeringen med tre ministre, Søren Pape Poulsen som justitsminister, Mai Mercado som børne- og socialminister og Rasmus Jarlov som erhvervsminister. Han takkede de to konservative byrådsmedlemmer, Mogens Hallager og Lars Lindskov for deres ihærdige indsats i Roskilde Byråd.

Såvel formanden, Klaus Aare Bang som næstformanden, Jesper Kejlhof, blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsen i det kommende år har følgende sammensætning:

Klaus Aare Bang, Jyllinge (formand)

Jesper Kejlhof, Roskilde (næstformand

Steen Bager, Viby

Mikkel Boe, Himmelev

Heidi Borch, Roskilde

Keld Holm, Roskilde

Peder Reuther, Ågerup

Erik Andersen, Svogerslev

Martin Riis Ottosen-Støtt, Roskilde

Ole Hermann, Svogerslev

Jane Lerke, Roskilde (suppleant)

Dorte Krohn, Roskilde (suppleant)