Generalforsamling i Roskilde Konservative

Den Konservative Vælgerforening i Roskilde afholdt i går sin årlige generalforsamling i Idrætsparkens Lounge.

Formanden, Klaus Aare Bang, glædede sig i sin beretning over, at det ved kommunalvalget blev til en valgsejr med en fordobling af mandaterne i byrådet, således at Lars Lindskov og Mogens Hallager, begge Jyllinge, i de kommende fire år skal kæmpe for konservative mærkesager i byrådet. Det bliver ikke let med et rødt flertal i byrådet, men vi føler os godt rustet til at tackle udfordringerne, understregede formanden.

Formanden, Klaus Aare Bang blev genvalgt med akklamation. Som ny næstformand valgtes Jesper Kejlhof, idet den hidtidige næstformand, Jens Müller, ikke genopstillede. Bestyrelsen i det kommende år har følgende sammensætning:

 

Formand – Klaus Aare Bang, Jyllinge

Næstformand – Jesper Kejlhof, Roskilde

Økonomiansvarlig/bestyrelsesmedlem – Steen Bager, Viby

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Boe, Himmelev

Bestyrelsesmedlem – Heidi Borch, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Jan Fischer, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Keld Holm, Roskilde

Bestyrelsesmedlem – Hans-Bo Hyldig, Svogerslev

Bestyrelsesmedlem – Emma Skovgaard Jørgensen, Trekroner

Bestyrelsesmedlem – Frode Christensen Lund, Gadstrup

1 Suppleant – Jane Lerke, Roskilde

2 Suppleant  – Patrick Skovgaard, Roskilde

 

Jyllinge, 31. januar 2018

Klaus Aare Bang

Tlf.: 2523 3897