Forkert brug af sportens midler

Anlægsbudgettet til sport og idræt er reduceret til lidt under 15 millioner om året. Nu bliver det foreslået at nogle af pengene skal bruges til vedligehold og renovering af bestående anlæg, og det går bare ikke.

Normalt hører vedligeholdelse og renovering ellers ind under kommunens ejendomsforvaltning, der skal sørge for at bygninger og andre anlæg holdes i rimelig stand.

Det kniber lidt nogle gange – og en del af kommunens bygninger er i miserabel stand. Man bør kigge grundigt på de 550.000 kvm. bygninger kommunen ejer, og måske få frasolgt nogle af dem, så der er råd til at vedligeholdelse af de tilbageværende. Alle, der arbejder lidt med dette område ved at det er billigere at vedligeholde end at reparere forfald.

Hvis Roskilde Kommune skal være attraktiv og blive ved med at tiltrække nye beboere er det vigtigt at infrastrukturen er i orden, og det gælder faciliteter, veje, pasningsmuligheder etc.

Jeg må medgive Roskilde Idræts Union, der repræsenterer de mere end 30.000 idrætsudøvere i byen, at der skal kigges på området, så vi har faciliteter, der er up to date.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem og næstformand i Idræts- og kultur-udvalget.

Roskilde Konservative.