Folketingsvalget 2015….nu?

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde.

Det varer sikkert ikke lang tid før stats-ministeren trykker på valgknappen og udskriver folketingsvalg. Valgprognoserne er indtil videre ikke gunstige for Det Konser-vative Folkeparti, men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Roskilde vil kæmpe indædt for at få vores kandidat, Christian Wedell- Neergaard, valgt.

Hovedbudskabet i Christians kampagne er flere private arbejdspladser. Fordi det er det private initiativ og iværksætteri, der i sidste ende finansierer vort velfærdssam-fund. En erhvervsvenlig politik skal gøre det mere attraktivt at drive og etablere privat virksomhed.

Christians kampagne indeholder også andre kernekonservative budskaber:

Det skal kunne betale sig at arbejde

Beskæftigelsesfradraget skal øges og topskatten fjernes.

Nulvækst i den offentlige sector

Ingen nedskæringer, men omprioriteringer. Flere varme hænder og mindre bureaukrati.

Det starter i folkeskolen

Vi skal sikre vores børn det bedst mulige grundlag for læring og udvikling

Man kan ikke spise mursten

Grundskylden skal afskaffes og afløses af en mere retfærdig beskatning af boligen.

En stram asylpolitik

En stram asylpolitik skal sikre, at flygtninge først og fremmest hjælpes i nærområderne.

Så statsministeren kan bare trykke på valgknappen. Vi er beredte til at kæmpe for konservative værdier og politiske tiltag, der på et ansvarligt økonomisk grundlag udvikler vort samfund i den rigtige retning.

We are ready!