Farvel til en stor historisk stemme

Klaus Aare Bang, formand og Lars Lindskov, gruppeformand    

Den Konservative Vælgerforening og byrådsgruppe i Roskilde 

Ved Lotte Fangs død har vi mistet en kær partifælle, og Roskilde har mistet en betydningsfuld historisk stemme. Lotte Fang var en ildsjæl, der interesserede sig for alt med tilknytning til Roskildes historie, og hun er nok mest kendt for de mange byvandringer, hvor hun levende og engageret fortalte om stort og småt fra Roskildes lange historie.  

I 2001 stillede Lotte Fang op til byrådsvalget for Det Konservative Folkeparti, og sad i byrådet i de næste fire år. Det var især kulturområdet, der havde hendes interesse. Men Lotte Fang stillede sig også beredvilligt til rådighed ved medlemsarrangementer med lokalhistorie på programmet. Senest i august i år, hvor Lotte engageret og med kant fortalte om Gråbrødre Kloster og Vor Frue kirke.  

Lotte Fang var en flittig skribent, og hun har skrevet over 40 bøger, hæfter og skrifter om Roskildes historie. Mest kendt er nok bøgerne om Roskildes gader og stræder. I 2015 i en opdateret udgave, der omfatter gader og stræder i hele Roskilde Kommune. Et fornemt opslagsværk, hvis man er nysgerrig på kommunens gade- og vejnavne. 

Roskildes mange kilder havde også Lotte Fangs bevågenhed. I 1993 skrev hun en bog om kilderne i Roskilde, og i de senere år var hun optaget af at få opbakning til forbinde kilderne med rindende vand, for derved at give kilderne en mere markant placering som en vigtig del af byens historie. Der blev med Lotte som initiativtager etableret et uformelt kildelaug, og vi vil fortsat arbejde på at realisere de tanker og idéer, som Lotte Fang stod for. 

Vi har mistet en kær partifælle, men først og fremmest har Roskilde mistet en flittig, engageret og stor historiefortæller. Tak til Lotte Fang. Tak for din ildhu, din flid og dit store engagement.  

Æret være dit minde.