Et par korrektioner til redaktøren

Redaktøren på Roskilde Avis, Torben Kristensen, kommenterer i en leder den 2. januar Roskilde på langs og på tværs, herunder behovet for en udbygning af infrastrukturen og flere parkeringspladser tæt på bymidten. Dette med ønsket om at fastholde Roskildes position som Sjællands største handelsby.

Det sidste er jeg enig i, og også om, at det bl.a. handler om infrastruktur og parkeringskapacitet. Men det handler også om de konkurrencevilkår, som kommunen er med til at fastsætte for handlen og erhvervslivet. Her tænker jeg bl.a. på dækningsafgiften.

Redaktøren mener, at de senere års reduktioner af dækningsafgiften blot har gavnet udlejerne af erhvervsejendommene. Disse har blot puttet pengene i lommen, og det har handelslivet ifølge redaktøren ikke haft gavn af. Siden redaktøren kan udtale sig skråsikkert herom, må der findes en undersøgelse, der bekræfter denne påstand. Den vil jeg gerne se!

Realiteten er, at Roskilde Kommune ifølge Dansk Byggeri har den højeste dækningsafgift af samtlige 17 kommuner i Region Sjælland. 7,54 promille og et provenu på 44,3 mio. kr. 13 kommuner har ingen dækningsafgift, herunder omkringliggende kommuner som Køge, Holbæk, Lejre og Solrød. 3 kommuner, Ringsted, Næstved og Greve har dækningsafgift, men med væsentligt lavere promillesatser end Roskilde.

Spiller det en rolle for konkurrencevilkårene i Roskilde? Ja, det spiller en rolle i den benhårde konkurrence kommunerne imellem. Hvem er bedst til at tiltrække virksomheder og investorer? Hvem kan tilbyde de mest gunstige vilkår? Derfor vil Konservative i Roskilde fortsat arbejde for at reducere dækningsafgiften og i sidste ende afskaffe den. For at fastholde Roskildes position som en driftig handelsby.

Afslutningsvis en bemærkning om redaktørens prioritering af en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Nuvel – den vil selvfølgelig give hurtigere adgang til Outlet-centeret dér, dog næppe til gavn for handlen i Roskilde! Personligt foretrækker jeg en motorvej Roskilde-Køge, der forbinder Holbækmotorvejen med E20, E47 og E65.

Den er billigere i anlæg, og den giver hurtigere adgang til det nye supersygehus. Desuden vil den givetvis gavne erhvervsudviklingen i området Køge-Roskilde. Og den vil også betyde, at det bliver lettere og hurtigere at køre til Ringsted, og dermed aflaste trafikken på vej 14 mellem Roskilde og Ringsted.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31, Roskilde