Erhvervspolitik – gab!

keld-holm_452x640

Erhvervspolitik interesserer ikke vælgerne, fortalte en god ven mig, da vi drøftede den forestående kommunale valgkamp. Befolkningen vil hellere have valgløfter om gode pasningsforhold i børnehaverne, om ordentlige forhold og undervisning i folkeskolen og bedre pleje af vores ældre medborgere, der ikke kan klare sig uden hjælp. Og det er vigtigt, at kommunens kerneydelser er i top, men det indebærer også, at der er en regning, der skal betales. Her kommer erhvervspolitikken ind i billedet.

For hvis vi fortsat skal kunne finansiere vores fælles velfærdsydelser, så skal vi have skabt flere private arbejdspladser i kommunen, dels i bestående virksomheder, dels ved at tiltrække nye virksomheder. I årene  2008-15 er antallet af private arbejdspladser ifølge en analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd faldet med 12,7%. Det er voldsomt, men man skal huske på, at Roskilde blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, da Roskilde Bank krakkede i 2008.

Nu ser det imidlertid ud til, at udviklingen er ved at vende. I 2015 steg beskæftigelsen ifølge Vækstforum Sjælland i de private brancher i Roskilde Kommune med 2,8%, hvilket svarer til 457 fuldtidslønmodtagerjob. Om det skyldes den almindelige samfundsudvikling eller/og det faktum, at kommunen har etableret et udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering skal være usagt, men positivt er det, at kommunen satser på at føre en mere fremadrettet og erhvervsvenlig politik.

Der er ikke grundlag for at hvile på laurbærrene. Mange små og store ting bør gennemføres for at sikre vækst i antallet af private arbejdspladser. Fx at kommunen indretter sin virksomhed efter at kunne betjene virksomhederne hurtigt og effektivt. Og at kommunen udfaser den erhvervsfjendtlige dækningsafgift. Et flertal af danske kommuner, bl.a. Køge, klarer sig udmærket uden dækningsafgiften, så det bør Roskilde også kunne.

Sidst men ikke mindst har tilgængeligheden til kommunen stor betydning. Det, der med et fint ord kaldes infrastruktur, betyder meget for, hvor virksomhederne placerer sig. Jeg foreslår på denne baggrund, at kommunen arbejder for anlæggelsen af en motorvej, der forbinder Holbækmotorvejen ved Roskilde med E20/E47 ved Køge. Ud over at det giver en hurtige transport til det kommende supersygehus i Køge, vil det givetvis tiltrække nye virksomheder til Roskilde. Det har vi brug for.

Keld Holm

Roskilde Konservative

Kildehusvej 31

4000 Roskilde