Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgte Jyllinge Nordmark

Watertubes og sandsække ligger stadig henover kystområder i Jyllinge Nordmark efter indsatsen fra Beredskab og frivillige, der i weekenden hjalp borgerne mod de opstigende vandmasser fra stormen Ingolf.

Henover weekenden var det lokale byrådsmedlem Lars Lindskov i tæt kontakt med erhvervsminister Brian Mikkelsen og fik arrangeret, at ministeren allerede mandag eftermiddag kom til området for at besigtige forholdene sammen med borgmester Joy Mogensen og talsmand Mogens Hallager, der er en af områdets aktive frivillige.

Hurtigere gang i sagsbehandlingen

Brian Mikkelsen havde et positivt budskab med til borgerne og lokalpolitikerne i Roskilde Byråd:

–          Jeg har i dag sat gang i en ekstraordinær indsats for at få indført et loft over sagsbehandlingstiden, så der kan træffes afgørelse inden for 6 måneder i alle klagesager om kystbeskyttelse. Det er uværdigt for borgerne i Jyllinge Nordmark, Roskilde inderfjord og de øvrige borgere langs fjorden at skulle gå rundt med ondt maven og med den usikkerhed, der er med at få kystsikret deres boliger. Vi har derfor afsat 12 mio. kr. til hurtigere sagsbehandling frem mod 2020, fortalte Brian Mikkelsen og uddybede:

–          Derudover vil vi fremadrettet nu også sørge for, at kommunerne har kompetencen og den fulde rådighed over sagsforløbet. Så der altså kun er én indgang til den offentlige sektor, når borgere søger om at kunne kystsikre deres boliger.

Brian Mikkelsen kunne også orientere om, at Regeringen gør vi det nemmere for borgerne at kystsikre deres boliger ved, at reglerne for, hvordan man må kystsikre, er blevet gjort mere smidige, så man kan vælge forskellige typer af kystsikring, og at kystsikring også kan ske i ubebyggede områder.

 Konservative: Byg diget mod Værebro Å nu

–          Det glæder mig, at ministeren tager affære og gør, hvad han kan fra centralt hold. Men også lokalt skal der ske noget. Nu har vi i tre-fire år hørt om processer og tekniske forklaringer, mens hundredårshændelserne åbenbart sker hvert år. Det kan ikke være rigtigt, at ting skal trække i langdrag på grund af teknokratiske forklaringer, siger det konservative byrådsmedlem og fortsætter:

–          På den ene side lever vi jo i et retssamfund og skal overholde klager og høringsfrister og den slags. Men her er der altså tale om helt ekstraordinære forhold og vi bør derfor erklære undtagelsestilstand. Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til at indkalde byrådets partier til forhandlinger om at frigive de 1,2 mio. til etablering af østdiget mod Værebro Å med det samme. Så må vi finde ud af, hvordan girokortet skal fordeles bagefter – og om der eventuelt skal ændres linieføring på diget bagefter. Det er jo ikke den kinesiske mur, vi bygger, men en relativt lav jordvold på 50 cm i højden, der til gengæld har afgørende effekt mod oversvømmelser, siger Lars Lindskov, der godt forstå, at borgerne er tæt på civil ulydighed.

–          Det er ubeskriveligt, hvad de gennemgår hver gang, det trækker op til blæst og storm, og nu må vi altså handle. Det nytter ikke noget, at alle sidder på hænderne, siger Lars Lindskov.

 Borgerne er frustrerede

Mogens Hallager bor selv i området og understreger, at borgerne er følelsesmæssigt påvirket og frustreret over den manglende handling:

–          Det er hårdt for borgerne ved Jyllinge Nordmark at leve med den utryghed oversvømmelserne fører med sig. Og det har derfor været himmelråbende, at man i et retssamfund kan få opsættende virkning i forskellige instanser, når man klager over indsatsen ved oversvømmelser. Derfor er jeg glad for, at ministeren tager problemerne alvorligt og gør noget ved sagen, så det i fremtiden vil være meget mere smidigt for borgerne, siger Mogens Hallager.

Lars Lindskov understreger, at det ikke kun er Jyllinge Nordmark, der skal drøftes politisk. Også i Roskilde Havn og ved Vikingeskibsmuseet gav stormen Ingolf problemer.

–          Vi skal i byrådet se på alle områder, der er udfordret af oversvømmelser Roskilde Kommune. Alle borgere skal føle sig trygge. Derfor håber jeg, at borgmesteren vil tage imod min opfordring til at indkalde alle byrådets partier til forhandlinger om, hvordan vi kan gøre noget nu. Ikke til foråret, men lige nu!

Kontaktinformation:

Fotos:

Alle fotos er til fri benyttelse og flere kan fremsendes: