En dynamisk folkeskole

Jan-Fischer-452x640

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger har SF foreslået at reducere den understøttende undervisning i indskolingen (0. – 3. klasse) imod flere voksne per klasse (Roskilde Avis d. 12. august 2016).

Roskilde Konservative vil gerne drøfte dette forslag nærmere, fordi vi ønsker dynamiske skoler med gode muligheder for at tilpasse undervisningen til de enkelte elever og klassers behov; og fordi vi er forbeholdne overfor lange skoledage for de yngste elever. Desværre koster SF’s forslag en del penge, fordi en afkortning af undervisningstiden medfører et behov for længere åbningstider i SFO’erne. Alt afhængigt af hvor mange timer SF ønsker at konvertere, kan der blive tale om en merudgift på op mod 10 millioner kroner – på et budget, der i forvejen ser ud til at gå i rødt med ca. 30 millioner.

Roskilde Konservative foreslår en decentral og økonomisk ansvarlig tilgang til udviklingen af kommunens skoler, og vi ønsker derfor at se nærmere på, hvordan Byrådet kan delegere kompetence til skoleledere og skolebestyrelser, således at flere midler kan forvaltes lokalt og situationsbestemt på skolerne, men uden skattestigninger og uden yderligere forringelser af kommunens økonomi.

SF har endvidere foreslået at indføre et loft for hvor længe lærerne må undervise. Dette skal forbedre kvaliteten af undervisningen, fordi lærerne herved sikres mere forberedelsestid på mere fleksible vilkår. Roskilde Konservative er enige i, at kvaliteten af undervisningen bør forbedres, men vi er ikke enige i den fremgangsmåde som SF foreslår, fordi et loft for undervisningstiden vil medføre en mere fastlåst og centraliseret tilrettelægning af undervisningen. Derudover bliver det dyrere at gennemføre undervisningen, hvis lærernes undervisningstid afkortes.

De Konservative i Roskilde foreslår derfor, at spørgsmålet om lærernes undervisningstid også drøftes i rammen af en udgiftsneutral decentralisering af beslutningskompetencerne. Vi mener, at udviklingen på skoleområdet bør bevæge sig væk fra one-size-fits-all tænkning, fordi det er på skolerne lokalt, at man har den bedste indsigt i, hvordan undervisningen kan gennemføres hensigtsmæssigt.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 26/8 – 2016