Det Konservative Folkeparti siger ‘nej tak’ til usikker retssikkerhed på Sundheds- og omsorgsområdet

I maj blev der stillet forslag om at øge sagsbehandlingstiderne for de borgere, som har brug for hjælp fra afdelingen for Sundhed- og omsorg. Det er dem som har brug for hjælp til hjælpemidler som gangstativer, handicapkompenserende ydelser, og praktisk hjælp samt personlig pleje.

Det Konservative Folkeparti siger pænt ‘nej-tak’. Det gør vi fordi, vi ønsker at sikre de af vores borgere, som af den ene eller anden årsag nu pludselig er i en situation, hvor de ikke kan klare sig selv. Det sker for os alle. At vi ikke kan klare os selv længere. For mennesker, som svækkes af sygdom eller alder, er det en kortere periode. For mennesker med medfødte handicap, er det endda et livslangt vilkår. Uanset, så skal vi sikre en værdig og ikke mindst menneskelig sagsbehandling.

Også Ældrerådet er bekymrede, hvilket vi finder skal tages alvorligt. De udtaler i deres høringssvar at: “Vi kan på ingen måde støtte at behandlingstiden forøges. Hvis sags mængderne er uændrede løser ændrede frister ingen problemer varigt. De ressourcemæssige gevinst kan kun “høstes” en gang. Ældrerådet bemærker, at ventetid ved etablering af nødkald og nøglebokse i mange tilfælde vil være helt uacceptabelt”.

Det bliver derfor et stort ‘nej-tak’ fra os. Vi vil ikke være med til at forringe borgerservicen i en sådan grad. Det Konservative Folkeparti ønsker i stedet at forvaltningen afsøger muligheden for at fastholde de eksisterende sagsbehandlingstider ved eksempelvis at kigge videre på visitationsgrænser og muligheden for at træffe straks afgørelser.

Det er ligeledes værd at huske på, at når man som borger (endelig) modtager en afgørelse fra kommunen, er dette jo ikke ensbetydende med, at sagen er afgjort. Der er et væsentligt antal sager der påklages, og sidenhen omgøres, i Ankestyrelsen. Vi naturligvis tager hensyn til borgerens samlede forløb. Det er er både ret og rimeligt.

Anne Fabricius Murmann

Medlem af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti– og næstformand i Handicaprådet.

Mogens Hallager

Medlem af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti – og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget