Prioriteringer, ja tak!

De politiske forhandlinger om kommunens økonomi er i gang, og for tiden behandles forvaltningens forslag til budgetforbedringer for 66 mio. kroner i 2018, dvs. besparelser på det kommende budget.

Forvaltningen har opstillet en solidarisk beregning, hvor alle områder bidrager med 1,5 % –også kendt som grønthøstermetoden. I et valgår er det selvsagt den mindst upopulære fremgangsmåde, men det er samtidigt udtryk for fravær af prioritering, eller fravær af politik om man vil.

Roskilde Konservative ønsker derimod at gennemføre økonomiske prioriteringer i 2018, fordi fordelingen af kommunens midler bør følge udviklingen i samfundet og understøtte de vigtigste af kommunens målsætninger (samtidigt med at hullet i kassen lukkes).

Skolerne er fx en af kommunens største områder, og derfor svarer 1,5 % til hele 26 mio. kroner. En besparelse af denne størrelsesorden kan ikke gennemføres på ét år, uden at det kan mærkes i klasseværelserne. Derudover vil det være ude af trit med kommunens målsætning om lokalt forankrede skoler med god trivsel og et højt fagligt niveau.

Denne målsætning er endvidere afgørende for en god udvikling lokalt i kommunen, og derfor vil Roskilde Konservative foreslå, at andre områder må holde for, så behovet for at spare på skolerne bliver mindre. Fx bør det være muligt, at spare mere end 1,5 % på beskæftigelses- og socialområdet, fordi arbejdsløsheden er faldet og flygtningestrømmen aftaget.

Jan Fischer, Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Taknemmelige tal

Hvis man interesserer sig for skolernes ve og vel, så er der god grund til at lytte kritisk til kommunalpolitikerne i den kommende tid.

Forhandlingerne om Roskilde kommunes økonomi for 2018 – 2021 er netop begyndt, og på trods af den pæne befolkningstilvækst er der udsigt til et underskud på 66 mio. kr. allerede næste år. Derfor har forvaltningen udarbejdet et sparekatalog; og det viser, at skolerne er det område, hvor der kan spares mest.

Dette underbygges med tal fra en analyse af kommunens økonomi i 2015, der viser, at Roskilde vil kunne spare 82 mio. kr. om året, hvis udgifterne til skolerne bringes på niveau med gennemsnittet for Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding.

Samme analyse viser, at eleverne i Roskilde har det højeste karaktergennemsnit, at skolerne i Roskilde er mindst, at Roskilde har den laveste klassekvotient, og at Roskilde har den højeste inklusionsgrad (i forhold til sammenligningskommunerne). Dette nævnes dog ikke i forvaltningens budgetmateriale til byrådet, hvilket kan undre.

Det nævnes heller ikke, at 2015 var et særligt dyrt år på skoleområdet for Roskilde (ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet), og at besparelsespotentialet derfor må forventes at være mindre.

Værre er det dog, at skolernes økonomi vurderes i forhold til en gruppe af kommuner, der ikke er repræsentativ i forhold til Roskildes målsætninger på skoleområdet. Fx har Roskilde en målsætning om en plads i Top-10 for karaktergennemsnit på landsplan, mens gennemsnittet for sammenligningsgruppen er en 22. plads.

Man kan derfor sige, at forvaltningens budgetmateriale besvarer spørgsmålet: Hvad koster skolerne, og hvor meget kan vi spare? I stedet bør man afklare: Hvad vil det koste at realisere målsætningerne, eller hvordan kan målsætningerne realiseres med et givent budget? Det vil skabe bedre sammenhæng mellem mål og midler, der i dag behandles hver for sig, hvor tallene er mest taknemmelige.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Peter Hansen

Formand, Roskilde Lærerforening

Jan Fischer, Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Peter Hansen, formand, Roskilde Lærerforening

Folkeskolen bør styrkes

Folkeskolen taber terræn. I Roskilde går mere end 15 % af eleverne nu i privat- eller friskole, og andelen er stigende. Derfor bør folkeskolen prioriteres økonomisk, så udviklingen kan vendes.

Ved de kommende budgetforhandlinger vil Roskilde Konservative arbejde for midler til skoleområdet, der skal gøre det muligt at forbedre skoledagen for elever såvel som personale, og konkret ønsker vi en række indsatser med fokus på kvalitet.

Gode udfordringer øger elevernes trivsel og styrker det faglige niveau, og derfor vil vi arbejde for, at talentudvikling bliver en naturlig del af skolens hverdag. Talentudvikling kan gennemføres på mange måder, men det vigtige er, at forløbene starter tidligt og omfatter en bred vifte af fag. Som del af denne indsats bør samarbejdet med erhvervslivet styrkes, fordi det giver lærerne bedre muligheder for at motivere de elever, der ikke nødvendigvis er bogligt stærke.

Derudover er der behov for at sætte fokus på lærernes sygefravær, der er steget fire år i træk og nu har nået et omfang, der svarer til 50 årsværk. En indsats på dette område kan fx omfatte forebyggelse af stress og en mere fleksibel tilgang til lærernes efteruddannelse.

Roskilde har investeret massivt i IT og digitalisering med nye læringsmidler og smart håndtering af læringsmål og resultater. Desværre kniber det med den positive effekt på selve læringen, og det kniber med at komme i dybden af, hvad digitalisering kan tilbyde. Derfor er der behov for at stille skarpt på, hvad bedre brug af digitalisering kan indebære. Det kan fx være valgfag i programmering, og en målsætning om at digitalisering skal medvirke til at højne det faglige niveau.

En god udvikling af folkeskolen kræver dygtig ledelse og et godt samarbejde mellem alle personalegrupper og det omgivende samfund. Derfor bør ledelsesstrukturen styrkes, så skolelederne får mere tid til ledelse og pædagogisk arbejde i stedet for administration og rapportering. I Greve har man netop besluttet at tilføre 4 mio. kroner til dette område. Noget lignende bør kunne gennemføres i Roskilde.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative

Med hovedet under armen?

Den 12. oktober besluttede et flertal i byrådet bestående af S, R, SF, DF og EL, at forvaltningen skal gives mandat til at forhandle en lokalaftale med Roskilde Lærerforening om lærernes undervisningstid. De Konservative stemte imod, fordi vi tvivler på at aftalen vil forbedre kvaliteten af undervisningen.

På foranledning af EL kom sagen på dagsordenen med kort varsel d. 5. oktober, og i den forbindelse udtalte borgmester Joy Mogensen til DAGBLADET at ”… vi havde tænkt os at offentliggøre det før eller senere, men nu bliver det bare mere forceret.”

De Konservative kan tilslutte sig, at forløbet blev forceret. Udkastet til aftalen (det kan ses på kommunens hjemmeside) fokuserer ensidigt på lærernes vilkår. Forslaget indeholder fx ikke vurderinger af de ledelsesmæssige konsekvenser, den samlede undervisningstid og betydningen for skolebestyrelsernes indflydelse. Beslutningen er derfor taget delvist i blinde.

Aftaleudkastet lægger op til, at lærernes undervisningstid i udgangspunktet er 780 timer (26 lektioner pr uge), hvilket svarer til 46 % af arbejdstiden. I Roskilde Kommune er den gennemsnitlige undervisningstid i forvejen ca. 750 timer, og aftalen ser derfor ud til blot at formalisere praksis; men dette er ikke tilfældet.

Formuleringen ”i udgangspunktet 780 timer” fungerer meget styrende og indskrænker derfor den lokale ledelse og skolebestyrelses beslutningskompetence. I praksis betyder det, at en mere ensartet fordeling af undervisningsmængden (på tværs af lærerne) fremover skal prioriteres højere i forhold til hvilke fag, der er behov for at undervise i og den bedste anvendelse af de lærerkompetencer, der er til stede på skolen.

De Konservative tvivler derfor på, at den kommende læreraftale er forenelig med en ambition om et højt fagligt niveau i Folkeskolen.

Jan Fischer
Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative
Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Nyt fra C frem temamøder

Så er det mulighed for at komme til C frem temamøder i maj og juni måned.

Den 30. maj 2016 er det  temamøder med titlen ” Vi skal også leve i fritiden”. Emnet omhandler Roskilde Kommunes active kultur- og idrætsliv.

Den 27. juni 2016 bærer temamødet titlen “Budget 2017”. Emnet er naturligvis budgettet for 2017

Kom og vær med i debatten.

Gå ind under kalenderen under de ovenstående datoer og læs nærmere om de nærmere detaljer

Håber vi ses

 

Iværksætterne er vores tids helte

Foto CWNiværksætteri-succes-casper-ravn[1]

Vi skal vi etablere en iværksætterkultur. Det gør vi først og fremmest ved at anerkende hårdtarbejdende iværksættere som vores tids helte. Det er herfra, at vi sikrer et Danmark i fortsat udvikling med nye arbejdspladser og indtjening til gavn for os alle.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland