Med hovedet under armen?

Den 12. oktober besluttede et flertal i byrådet bestående af S, R, SF, DF og EL, at forvaltningen skal gives mandat til at forhandle en lokalaftale med Roskilde Lærerforening om lærernes undervisningstid. De Konservative stemte imod, fordi vi tvivler på at aftalen vil forbedre kvaliteten af undervisningen.

På foranledning af EL kom sagen på dagsordenen med kort varsel d. 5. oktober, og i den forbindelse udtalte borgmester Joy Mogensen til DAGBLADET at ”… vi havde tænkt os at offentliggøre det før eller senere, men nu bliver det bare mere forceret.”

De Konservative kan tilslutte sig, at forløbet blev forceret. Udkastet til aftalen (det kan ses på kommunens hjemmeside) fokuserer ensidigt på lærernes vilkår. Forslaget indeholder fx ikke vurderinger af de ledelsesmæssige konsekvenser, den samlede undervisningstid og betydningen for skolebestyrelsernes indflydelse. Beslutningen er derfor taget delvist i blinde.

Aftaleudkastet lægger op til, at lærernes undervisningstid i udgangspunktet er 780 timer (26 lektioner pr uge), hvilket svarer til 46 % af arbejdstiden. I Roskilde Kommune er den gennemsnitlige undervisningstid i forvejen ca. 750 timer, og aftalen ser derfor ud til blot at formalisere praksis; men dette er ikke tilfældet.

Formuleringen ”i udgangspunktet 780 timer” fungerer meget styrende og indskrænker derfor den lokale ledelse og skolebestyrelses beslutningskompetence. I praksis betyder det, at en mere ensartet fordeling af undervisningsmængden (på tværs af lærerne) fremover skal prioriteres højere i forhold til hvilke fag, der er behov for at undervise i og den bedste anvendelse af de lærerkompetencer, der er til stede på skolen.

De Konservative tvivler derfor på, at den kommende læreraftale er forenelig med en ambition om et højt fagligt niveau i Folkeskolen.

Jan Fischer
Uddannelsespolitisk ordfører, Roskilde Konservative
Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Nyt fra C frem temamøder

Så er det mulighed for at komme til C frem temamøder i maj og juni måned.

Den 30. maj 2016 er det  temamøder med titlen ” Vi skal også leve i fritiden”. Emnet omhandler Roskilde Kommunes active kultur- og idrætsliv.

Den 27. juni 2016 bærer temamødet titlen “Budget 2017”. Emnet er naturligvis budgettet for 2017

Kom og vær med i debatten.

Gå ind under kalenderen under de ovenstående datoer og læs nærmere om de nærmere detaljer

Håber vi ses

 

Iværksætterne er vores tids helte

Foto CWNiværksætteri-succes-casper-ravn[1]

Vi skal vi etablere en iværksætterkultur. Det gør vi først og fremmest ved at anerkende hårdtarbejdende iværksættere som vores tids helte. Det er herfra, at vi sikrer et Danmark i fortsat udvikling med nye arbejdspladser og indtjening til gavn for os alle.

Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat C Storkreds Sjælland