Pressemeddelelse 22. januar 2017 – Radikale, Konservative og SF indgår valgteknisk samarbejde i Roskilde

2017-01-17 Ole og Tina SF - Kim og Jeppe Radikale - Keld og Lars Konservative

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Roskilde Kommune har indgået en aftale om valgteknisk samarbejde. Aftalen har til formål at maksimere antallet af mandater samt undgå stemmespild ved kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017.

Valgforbundet kaldet BCF Roskilde skal således regnes som et parti ved stemmeoptællingen og mandatfordelingen til pladserne i Roskilde Byråd.

Trods klare meningsforskelle og holdninger til samfundsudviklingen og udviklingen i Roskilde Kommune, har de tre partier i byrådsperioden 2013-2017 formået at samarbejde konstruktivt, bl.a. i forbindelse med kommunens budget. De tre partier har alle været en del af budgetforligene i 2013 til 2016.

Med aftalen ønsker de tre partier at fremme det brede samarbejde i byrådet. Det skal dog understreges, at der alene er tale om et valgteknisk samarbejde, og de tre partier er således frit stillet m.h.t. den førte politik før, under og efter kommunalvalget.

Det Radikale Venstre i Roskilde

Det Konservative Folkeparti i Roskilde

Socialistisk Folkeparti i Roskilde

 

Kontaktoplysninger:

Spidskandidat for SF Tina Boel, tlf. 21 22 38 66, mail: tinabr@roskilde.dk

Spidskandidat for De Radikale Jeppe Trolle, tlf. 26 15 25 23, mail: jeppet@roskilde.dk

Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti Lars Lindskov, tlf. 30 50 19 79, mail: larslin@roskilde.dk

 

Roskildes stærke tiltrækningskraft

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Af Lars Lindskov byrådsmedlem – Det konservative folkeparti og formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Hundredtusindvis af turister og handlende fra oplandet kommer til Roskilde hvert år. Der byudvikles såvel i Roskilde by som i den nordlige og sydlige del af den godt 40 kilometer lange kommune. Indbyggertallet stiger med godt 1.000 borgere hvert år og nærmer sig 90.000. Roskilde og opland er kort og godt attraktivt at bosætte sig i. Det gælder også på erhvervssiden.

Efter en finanskrise, der også i Roskilde og omegn trak blodige spor – herunder et lokalt bankkrak, der trak virksomheder med sig i dybet, fraflytning af en større medicinal virksomhed der tog 500 arbejdspladser med sig ud af kommunen – er der nu igen vækst i antallet af private arbejdspladser. De senest tilgængelige tal er fra 2015, hvor vi i forhold til 2014 kunne glæde os over en stigning i beskæftigelsen i de private brancher med 2,8%, svarende til 457 fuldtidsbeskæftigede. Denne udvikling kan tilskrives både vækst i eksisterende virksomheder, såvel fra virksomheder, der tilvælger at bosætte sig i Roskilde. Specielt virksomheder indenfor erhvervsservice, såsom IT og kommunikation samt en række liberale erhverv, ligesom detailhandel og dertil knyttede virksomheder har bidraget til væksten.

Erhvervsmæssigt er Roskilde en kommune i vækst. En vækst, der drives vores mange dygtige, innovative og stræbsomme virksomheder. For at kunne holde dette momentum skal vi vedblive at udbygge rammerne for vækst. Ikke for vækstens skyld, men fordi vækst er forudsætningen for, at vi kan bygge videre på vores velfærdssamfund, hvor vi bl.a. tilbyder gode uddannelser og skaber talenter.

Vi skal udbygge vores position som en af Greater Copenhagens betydeligste vækstdrivere udenfor København. Derfor har vi f.eks. etableret foreningen IQ Roskilde, et triple helix-samarbejde mellem private virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt Roskilde Kommune. IQ Roskilde har bl.a. som mål at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner og styrke ’fødekæden’ fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden.

For at øge dialogen mellem politikere, administration og erhvervsliv har vi etableret Udvalget for Vækst, Erhvervs og Globalisering. Udover repræsentanter fra Roskilde byråd deltager kommunaldirektør, erhvervschefen samt en række erhvervsorganisationer – DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, VisitRoskilde og Erhvervsforum Roskilde. Udvalget har en løbende dialog omkring erhvervsudviklingen samt om hvilke understøttende aktiviteter udvalget kan iværksætte eller støtte gennem puljeansøgninger fra forskellige aktører.

I Roskilde er vi meget opmærksomme på, at erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder på sigt kan være en udfordring. Udvalget har derfor bl.a. finansieret og iværksat Lean Landing, et internationaliseringsprojekt i samarbejde med Væksthus Sjælland, hvor SMV’ere inspireres til at rette fokus udover landets grænser og hjælpes ud på de nære eksportmarkeder. Det er tiltag som disse, der fremadrettet skal medvirke til, at vi kan holde vores vækstmomentum og sikre, at Roskilde også i fremtiden har den nødvendige attraktivitet og tiltrækningskraft i den lokale, regionale og internationale konkurrence om talenter, virksomheder og arbejdspladser.

 

Politisk PA søges til KV17-kampagne

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

Har du flair for politisk kommunikation? Er du ambitiøs og ikke bange for at tage fat? Og vil du være med til at planlægge, udvikle og eksekvere en stærk valgkampagne op til KV17? Så er stillingen som politisk PA måske noget for dig!

OM STILLINGEN

Det Konservative Folkeparti skal have generobret mindst 1 og helst 2 af de 3 mandater, vi havde i byrådsperioden 2009-2013. I den konservative vælgerforening er vi ved at samle et stærkt kandidatteam til KV17. Med ét mandat i byrådet i denne valgperiode er der mere end travlt – især fordi jeg til daglig er indehaver af et kommunikationsbureau i vækst. Som spidskandidat søger jeg derfor en politisk PA, der kan arbejde sammen med mig og C-teamet på at få fremgang ved valget den 21. november.

DINE OPGAVER:

* Sparring om politiske dagsordener, temaer, situationer og indsatser

* Tekster og opsætning af nyhedsbreve og webindlæg

* Social Media Management og Community Management

* Ghostwriting og sparring på kronikker, debatindlæg og blogs

* Udvikling af kampagnematerialer i samarbejde med vælgerforeningens kampagneleder herunder ex trykt materiale, merchandise, bannere, radiospots mv.

* Koordinere og bistå ved kampagneevents, herunder kontakt til vælgerforening, torvemestre og centerchefer mfl.

* Fundraising

* Blækspruttefunktion med løsning af forefaldende administrative opgaver som fx kalenderstyring og mødeplanlægning.

DIN PROFIL

* Du læser cand.comm., cand.merc.kom. cand.scient.pol. eller lignende – måske er du i gang med et sabbatår mellem bacheloren og kandidaten

* Du har politisk flair og gerne erfaring fra KU eller NGO-arbejde

* Du har gode sproglige kompetencer samt en pæn og ordentlig fremtræden

* Du er stabil og pålidelig

* Du har et kvikt hoved, et par hurtige hænder samt en stilsikker attitude, der går efter at vinde

* Du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt og har – vigtigst af alt – et drive til et sejt træk og til tider lange dage, hvor vi skal præsentere og repræsentere Det Konservative Folkeparti og alle de gode værdier og holdninger, der skal fastholde vores kernevælgere og tiltrække nye

* Du bor sandsynligvis i Roskilde og omegn – men det er ikke et krav, blot praktisk, når vi skal arbejde tæt sammen

* Du har kørekort og kan hjælpe med at håndtere den orange kampagnecampingvogn samt Citroen 2CV, der begge sædvanen tro indgår i valgkampen.

OM STILLINGEN

Arbejdstiden er forventeligt 20-30 timer om måneden, der aflønnes på studentermedhjælperniveau. Arbejdsplads, pc og hjælpemidler stilles til rådighed. For den rette person kan assistanceopgaver inden for public affairs på mit kommunikationsbureau ligeledes indgå som et element i jobbet.  Læs mere om bureauet her: www.lindskov.com

HVEM ER DET, DU SKAL STØTTE?

* Blev første gang valgt til byrådet i 2001

* Gruppeformand og konservativ spidskandidat i Roskilde Kommune ved KV17 samt kandidat til RV17

* Er i Roskilde formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt bestyrelsesformand for Roskilde Kongrescenter m.m.

* Formand Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

* Medlem af Økonomiudvalget, Valgbestyrelsen, Grundlisteudvalget og Beskæftigelsesrådet

* Bestyrelsesformand Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

* Bestyrelsesmedlem i IQ Roskilde, Fonden Gimle og Franz Schubert Selskabet

* Bestyrelsesformand Jyllinge Hallerne

* Driver selvstændigt kommunikationsbureau med i alt 16 medarbejdere og fast tilknyttede konsulenter og freelancere.

ER DU KLAR PÅ AT BLIVE MIN WINGMAN/WOMAN?

Så send en ansøgning til mig senest den 20. februar 2017. 3-5 kandidater udvælges til en personlig samtale – og så ser vi, om der er match. Hvis der er, så går vi i gang med det samme- og vi stopper først, når vi har vundet valget i november.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt mig på mail@lars-lindskov.dk eller tlf. 30 50 19 79.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, C

Synergier omkring stadionprojektet

jesper-kejlhof_452x640

Visionen omkring Kildegården taler om ”et kraftcenter for kultur, idræt og fritid” og om at ”Kildegården skal være et pulserende hjerte, som udveksler energi med og knytter bånd til Roskildehallerne, Gimle, Roskilde Idrætspark, Absalons Skole, Tinghuset og Bymidten.”

Visse politikere er begyndt at problematisere over stadionprojektet i Rådmandshaven, og ser nu hellere at et nyt stadion lægges udenfor byen ved Dyrskuepladsen. Hvis der alene var tale om en fodboldbane med varme i, kunne det eventuelt give mening. Men nu er der jo ikke kun tale om en fodboldbane. Der er tale om et multifunktionelt projekt der spiller op til hele Kildegårds-området, med sportscollege, sundheds- og træningsfaciliteter til sportsudøvere generelt, ungdomsboliger, hostelfacilitet der spiller op til Kongrescenteret med mere. Hele denne synergi vil kun kunne realiseres med den nuværende placering. En fodboldbane med varme i, er faktisk det mindste af hele projektet.

Med hensyn til økonomien i projektet, kan vi jo passende sammenligne med Køge, hvor man planlægger nyt station og idrætshal til kr. 75 mill. Det planlagte byggeri i Rådmandshaven, koster ikke Roskilde Kommune én krone op af lommen. Kommunen lægger grund til og får et fodboldstadion, et opvisningsanlæg om du vil, med varme i banen, og 1500 flere siddepladser end projektet i Køge som betaling. Herefter tilhører stadionanlægget Roskilde Kommune, som fremadrettet lejer det ud til diverse brugere, herunder til fodbold, koncerter mv. Alle de andre faciliteter i projektet finansierer projektet. Det er bare god forretning, og et offentligt/privat partnerskab (OPP) når det er bedst.

Jesper Kejlhof

Roskilde Konservative

Byrådskandidat 

 

Roskilde Konservative ønsker alle et godt nytår

nytaars-illu1

Nytåret kan bruges til at kigge bagud og mindes året, der gik. Men også til at se fremad og have forventninger til året, der kommer.

Som i tidligere år indgik Det Konservative Folkeparti også i 2016 i det kommunale budgetforlig for 2017. Ikke fordi alt i budgettet er groet i vores baghave, vi har kun et ud af 31 mandater i byrådet. Men fordi budgettet trods alt afspejler nogle skridt i den rigtige retning set med konservative briller.

Men hvorfor indgå forlig med partier, som på lange stræk står for en anden politik end vi gør? Vi ser sådan på det, at vælgerne – senest i 2013 – sammensatte byrådet med et flertal til de røde partier. Vi kunne så vælge at sidde fire år med korslagte arme og kritisere alt og alle. Eller deltage konstruktivt i arbejdet i byrådet og søge løsninger til gavn for kommunens borgere.

Vi har valgt det sidste ud fra devisen om borgerlige stemmer, der arbejder. Det vil vi også gøre i 2017. Vi vil arbejde for, at Roskilde Kommune er en kommune i front med solid service til borgerne, et mangfoldigt og righoldigt kulturliv og et blomstrende erhvervsliv. Det skal være attraktivt at bo, arbejde og leve i Roskilde Kommune.

I november 2017 afholdes der kommunalvalg. Her vil partierne præsentere deres ønsker og visioner for kommunen. Det vil vi også gøre – med vægt på at vi ønsker en kommune i front – eller som kommunens brand tilsiger: Et alletiders Roskilde.

 

Vi ønsker alle borgere i Roskilde Kommune et godt og lykkebringende nytår.

Keld Holm  – Formand

Lars Lindskov – Byrådsmedlem og gruppeformand

 

Politisk mødeplan for resten af 2016 og hele 2017

Så er kalenderen opdateret mht. politisk mødeplan for resten af 2016 og hele 2017….sæt kryds i din kalenderen

Har DF andet at byde på – ud over tilsvining og brok?

keld-holm_452x640

Det er faldet byrådsmedlemmerne for Dansk Folkeparti for brystet, at vort byrådsmedlem, Lars Lindskov, har undladt at stemme i forbindelse med fastsættelsen af kirkeskatten. Og i stedet for at spørge Lars Lindskov om, hvorfor han undlod at stemme, gives en omfattende tilsvining af Det Konservative Folkeparti i Roskilde.

Der spørges til, hvilke mål, de konservative i Roskilde har? De tre byrådsmedlemmer må have snorksovet til byrådsmøderne og i budgetforhandlingerne. Derfor vil jeg i korte træk ridse vores visioner for Roskilde Kommune op.

  •  Vi ønsker, at Roskilde Kommune skal være blandt landets bedste 10 kommuner mål på alle væsentlige parametre. Det gælder i forhold til kommunens kerneydelser, børneinstitutioner, dagpleje, folkeskole, social- og beskæftigelsesindsats, hjemmehjælp og plejehjem.
  • Vi ønsker at bidrage til et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Vi anerkender og bakker op om de mange frivillige ildsjæle, der bidrager til at gøre Roskilde til en spændende kommune at besøge, bo og arbejde i.
  • Vi ønsker at udvikle et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Vi ønsker i samarbejde med vores mange uddannelses- og forskningsinstitutioner at sætte rammerne for en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vi ønsker investeringer i infrastrukturen, så Roskilde er let tilgængelig for borgere, brugere og virksomheder.

Vi ønsker kort sagt en kommune i front, med udvikling og vækst som en forudsætning for at kunne finansiere fremtidens velfærd.

Se alt dette kunne de tre vrisne byrådsmedlemmer have fået svar på, hvis de havde gidet gå ind på vores hjemmeside. Men når DF’s mål nu engang er tilsvining, er dette naturligvis ikke interessant. Jeg gik til gengæld ind på Roskilde DF’s hjemmeside og Facebook-side for at læse mere om DF’s kommunalpolitik. Det blev jeg ikke klogere af, der står intet. Så kom frem af busken, DF Roskilde. Hvad går jeres kommunalpolitik ud på? Har I overhovedet nogen ud over tilsvining og brok?

Der er et klart rødt flertal i Roskilde Byråd. Sådan har vælgerne bestemt det, og det respekterer vi i Det Konservative Folkeparti. Men det afholder os ikke fra at søge indflydelse og tage medansvar for kommunens budget og udvikling. I modsætning til DF, der har mere travlt med at kritisere og tilsvine alt og alle, foretrækker vi at deltage aktivt og konstruktivt i kommunens planlægning og udvikling.

Og bare rolig: Vi har gud, konge og fædreland med i bagagen – men i en noget mindre skinger udgave end den, Dansk Folkeparti repræsenterer!

 

Keld Holm

Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening

Kildehusvej 31, 4000 Roskilde

 

En læreraftale bør vente

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014Jan-Fischer-452x640

I Dagbladet d. 5. oktober antyder Enhedslistens byrådsgruppe, at De Konservative i Roskilde har indgået en hemmelig alliance med Socialdemokratiet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti om en aftale med Roskilde Lærerforening, der skal lægge loft over lærernes undervisningstid.

De Konservative i Roskilde kan afvise dette. Vi er ikke tilhængere af en sådan aftale.

I store træk gør folkeskolerne i Roskilde det godt. Fx viser tal fra Undervisningsministeriet, at Roskildes skoler er flot repræsenteret i den bedste halvdel af landets skoler, når det gælder evnen til at løfte eleverne fagligt. De Konservative ønsker ikke at sætte denne indsats over styr ved at indføre nye begrænsninger for skolernes arbejdstidsplanlægning.

Et ofte fremsat argument for en læreraftale er, at undervisningen bliver bedre, fordi lærerne sikres mere forberedelsestid. Men da dette netop sker på bekostning af undervisningstiden og fleksibilitet i planlægningen, tvivler De Konservative på, at det forholder sig så enkelt. Derfor mener vi, at en sådan sammenhæng bør undersøges nærmere, før den lægges til grund for et indgreb af så vidtgående karakter.

Derudover vil De Konservative gerne sikre skolerne ro til at fortsætte det gode arbejde. Folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, medførte store omvæltninger, og det er først nu, at skolerne har fundet sig til rette på de nye vilkår. En læreraftale vil endnu en gang flytte fokus fra undervisning til planlægning og oparbejdning af nye rutiner, uden at det med sikkerhed kommer eleverne til gode.

Tiden er derfor ikke moden til en læreraftale.

Lars Lindskov – Byrådsmedlem – Roskilde Konservative

Jan Fischer – Uddannelsespolitisk ordfører – Roskilde Konservative

 

For enden af vejen

Jan-Fischer-452x640

Nogle gange kan være nyttigt med en klar forestilling om de forudsætninger ens holdninger hviler på. Det lyder elementært, men det er desværre ikke altid tilfældet i politik.

I Dagbladet d. 23. september lovpriser Kennet Kristensen Berth (medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti) fx Storbritannien og Canada for deres bestræbelser på at opnå fri adgang til EU’s indre marked på uforpligtende basis, dvs. så de kan ”stå fuldstændig frit i forhold til al europæisk lovgivning”. Kennet Kristensen Berth fremhæver ligefrem det geniale i disse bestræbelser ved at nævne Norge og Schweiz, der må samarbejde med EU på langt mere forpligtende basis (via fælles lovgivning).

Samtidigt roser Kennet Kristensen Berth Storbritannien som bannerfører i en uafvendelig proces, der skal lede til EU’s opløsning; og det er på dette punkt, at det begynder at knibe med forudsætningerne. For hvori består det geniale ved fri og uforpligtende adgang til EU’s indre marked, hvis EU ikke længere eksisterer? Hvilket land måtte ønske at skulle forhandle 27 forskellige handelsaftaler i stedet for én?

Jeg gætter på, at Kennet Kristensen Berth har en klar forestilling om, hvad han ikke ønsker (EU); men jeg er samtidig ret sikker på, at Kennet Kristensen Berth ikke har en klar forestilling om, hvad der ligger for enden af den vej, der hedder EU’s opløsning.

For mig se medfører EU’s opløsning derimod noget helt konkret, men da der er tale om en lang og ret kedelig historie, vil jeg nøjes med at give mit bud på det første kapitel: 28 forskellige stikkontakter og en tilbagevenden til 1980’ernes tekniske handelshindringer.

Jan Fischer

Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative

Publiceret i Dagbladet den 30. september 2016

 

Nye arrangementer 2016

Så er efteråret 2016 startet.

Det betyder at der er en masse spændende arrangementer på tapetet.

Gå til vores kalender og se nærmere deltajer.

Allerede nu er der et arrangement den 2. november 2016, som omhandler rundvisning på RagnaRock i Roskilde