Mere kant og en klar profil

Jeg har tænkt mig længe om – og vurderet en række spændende muligheder

Mere kant og en klar profil

Af formand Lars Lindskov

Jeg har tænkt mig længe om – og vurderet en række spændende muligheder, der er indløbet efter kommunalvalget i november, hvor jeg efter 3 spændende perioder i kommunalpolitik trods personlig fremgang i personlige stemmetal måtte stoppe ved årsskiftet, idet vi gik fra 3 til 1 mandat i Roskilde byråd.

Et helt uacceptabelt resultat for Det Konservative Folkeparti, som vi har evalueret ærligt og konstruktivt internt – og som har gjort, at vi alle har været i tænkeboks for at se, hvad vi kunne gøre – hver for sig – og især sammen.

Selv har jeg takket pænt nej til en del ellers spændende udfordringer både i partiet og i andre organer, men efter drøftelser med den konservative vælgerforenings bestyrelse – og ikke mindst Keld Holm, der i flere år har været – og fortsat er – en unik og utrættelig slider for de lokale konservative synspunkter – valgte jeg i sidste uge at sige ja tak til opgaven som ny formand for Det Konservative Folkeparti i Roskilde kommune.

Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden, da de bekræftede indstillingen på generalforsamlingen mandag aften. Der vil lige gå lidt tid, før der vil komme hvid røg ud af skorstenen på de nye tiltag, der er i vente – på mere konkret niveau – men jeg kan garantere, at vi både vil fastholde de gode, klassiske, konservative kerneværdier – og så vil vi komme med nye initiativer – både politisk, organisatorisk og stilmæssigt. Der vil ganske enkelt blive tænkt ud af boxen – især i konservativt regi – det kan jeg garantere. Og gode idéer er velkomne fra alle både i og uden for partiet.

Forudsætningen for at sige ja til opgaven var, at Keld Holm fortsætter i bestyrelsen som næstformand. Det sagde han heldigvis ja til. Keld skal varetage en række opgaver fuldstændig som hidtil – det vil i væsentligt omfang sige partiapparatet med storkreds og det organisatoriske apparat – men det er også en opgave som politikudvikler for partiet lokalt.

Vi har behov for at få en knivskarp og tydelig profil, så borgerne kan se forskel på os og de andre partier. Det gælder overordnet på det strukturelle område – hvordan indretter vi kommunen – og på emneområderne er det især natur og miljø, klima og energi, kultur- og idræt, socialområdet og erhvervsområdet.

Målet er indflydelse. Det måler vi ikke i antallet af mandater i byrådet, men overalt i lokalsamfundet. Kommunen er alt for socialistisk og vi skal have trukket magtbalancen til højre i byrådet. Midlerne er øget synlighed, flere og utraditionelle arrangementer og events, en utvetydig knivskarp profil og flere medlemmer. Det Konservative Folkeparti i Roskilde skal være “The Place To Be” for de, der deler fælles værdigrundlag. Vi behøver ikke være enige om alle emner, men vi vil naturligt finde sammen med de, der deler vores værdier. Dem skal vi derfor tydeligt kommunikere og efterleve.

Stilmæssigt er vi fortalere for det brede samarbejde. Det var vi før valget. Det er vi i dag – og det vil vi også være i fremtiden. Vi vil være pragmatiske – og vi vil være det med udgangspunkt i en klar borgerlig profil. Vi vil som altid fokusere på sager – ikke på personer. Vi vil være garanten for en ordentlig tone i politik. Forlig og resultater skabes bedst, når samarbejdsklimaet mellem de politiske partier er præget af tillid og gensidig respekt. Forudsætningen herfor er ordentlighed og anstændighed. Det er saglighed frem for populisme. Det er ærlighed frem for opportunisme.

Det er vores varemærke. Det skal stå klokkeklart i alle forhold. Uanset hvor stor opbakning, vi får i givne sager. Politikere og politiske partier skal gå frygtløst ind i debatter – og folkestemninger og pøbelvælde må ikke vinde over professionel og ordentlig sagsbehandling.

Kommunikationsmæssigt vil vi markere med større kant. Og vi vil søge at ophæve og imødegå diffuse fordomme om, hvad konservative som parti og individer står for. Vi vil arbejde ud fra mere utraditionelle angrebsvinkler. Løsninger vil som oftest tage udgangspunkt i vores værdigrundlag – men de vil sag for sag tage udgangspunkt i det muliges kunst.

Og vi vil ikke være bange for at tænke ud af boksen. Mit mangeårige, fantastisk gode og usædvanlige samarbejde på kultur- og idrætsområdet med SFs Birgit Pedersen er et godt eksempel på, at vi er parat til at gå nye veje inden for lokale løsninger – og den stil vil medlemmerne og borgerne se mere af. Hvor og hvornår vil fremtiden vise.

Min egen rolle vil i et væsentligt omfang – set i lyset af det hensyn, jeg som selvstændig også må tage til min virksomhed, mine kunder og mine kolleger i hverdagen samt mine øvrige tillidshverv – have fokus på forretnings- og konceptudvikling, mens Keld vil stå i spidsen for det organisatoriske maskinrum og for det politiske arbejdsværksted, vi nu skal have indrettet og som også vil inddrage folk uden for partiet. Her vil bestyrelsen fungere som det formelle samlingspunkt, mens politisk udvikling også vil foregå gennem helt nye fora. Det vender vi tilbage til senere på året, når vi er klar til at lancere nye modeller for politikudvikling. Det vil blive en udviklingsproces, hvor vi i dag ikke kender svaret på hverken resultat eller metoder.

Hvervet giver mig også mulighed for at fortsætte det mangeårige samarbejde med Carsten Wickmann, der skal have fuld support til at kæmpe for de konservative værdier og mærkesager i byrådet. Det samme gælder vores lokale folketingskandidat og regionsrådsmedlem Christian Wedell-Neergaard, der også er kandidat til Europa-Parlamentet. EP-valget er til maj i år – folketingsvalget kommer senest i 2015 – og så er der kun 1 år til, vi skal i gang med næste kommunalvalgkamp op til valget i 2017.

Jeg vil gerne takke medlemmerne og bestyrelsen mange gange for tilliden. Det er en ære og en fornøjelse at arbejde sammen med jer – og de, mange der kommer ombord, som vi ikke har mødt endnu.

Succes er ikke noget, man håber på. Det er noget, man planlægger. Og vi har planlagt at få succes. Sammen vender vi strømmen. Også du er velkommen!

Beretning på generalforsamlingen den 27. januar 2014

Formand Keld Holms beretning på generalforsamlingen den 27. januar 2014

 

Kære medlemmer,

2013 har været et år, som i høj grad har været præget af forberedelser til kommunalvalg og valgkamp – som bekendt med et både skuffende og utilfredsstillende valg som resultat. Vi opnåede kun 4,8% af stemmerne, ét mandat i byrådet mod hidtil tre, og en markant tilbagegang fra valget i 2009, hvor vi opnåede 10,6% af stemmerne.

Det kan være fristende at give de dårlige landspolitiske meningsmålinger skylden for det dårlige resultat. Men argumentet holder ikke i byretten. For godt nok gik Det Konservative Folkeparti tilbage på landsplan fra 11% i 2009 til 8,6% i 2013 – men vores tilbagegang er markant højere. Det skyldes altså især lokale forhold – og ikke primært landspolitikken – at vi fik et elendigt valg. Vi var langt fra at opnå bare to mandater – helt præcist manglede vi 505 stemmer.

Analyse af valgresultatet

Hvorfor så det dårlige resultat i Roskilde Kommune? For vi førte en aktiv valgkamp med distribution af ca. 18.000 valgaviser og mindst lige så mange personlige valgpjecer. Vi annoncerede, vi gennemførte torvekampagner i Roskilde, Viby og Jyllinge med Lars Lindskovs markante campingvogn som samlingspunkt, og vi deltog i flere valgmøder end nogensinde før.

Der er blevet peget på, at vi førte en defensiv og meget traditionel valgkampagne. At vi burde have ført en mere aggressiv og markant valgkamp med et til to klare budskaber. Der er også blevet peget på, at vores kandidatliste var meget smal, og at vi burde have haft flere kandidater med en bedre geografisk spredning. Og det er naturligvis kritikpunkter, vi skal forholde os til og arbejde videre med.

Der er ligeledes blevet peget på, at vi lå for tæt på Socialdemokraterne, bl.a. ved at indgå i budgetforlig med borgmesterpartiet før valget, hvilket udløste stor vrede og forargelse hos Dansk Folkeparti og Venstre. Der er næppe tvivl om, at mange – også borgerlige vælgere – har stemt på Joy Mogensen. På den anden side var det efter min bedste vurdering rigtigt at indgå i budgetforliget, hvor vi opnåede konservative aftryk. Dette ud fra devisen, at vi er borgerlige stemmer der arbejder frem for at stå på sidelinjen og blot råbe højt.

Personligt hæfter jeg mig ved, at vi allerede før budgetforlig og valgkamp i en meningsmåling medio september 2013 stod til kun at opnå 4% af stemmerne. Væsentlige årsager til, at vi fik et dårligt valg skal derfor søges i tiden forud for selve valgkampen. Jeg kan se to årsager.

Specifikt, at vi blev meget eksponeret på ekspropriationssagen i 2012, fordi vi blev angrebet af partifæller i folketingsgruppen, endda med beskyldninger om bestikkelse. Et utilstedeligt angreb på en lokal beslutning byggende på Planloven, som de selvsamme folketingsmedlemmer har været med til at vedtage. Det gav naturligvis anledning til avisskriverier, og jeg kan godt forstå, hvis konservative vælgere har undret sig over denne polemik, og jeg er ikke i tvivl om, at den har skadet os lokalt.

Mere generelt mener jeg, at vores lokale profil set i sammenhæng med arbejdet i byrådet ikke har været tilstrækkelig klar og tydelig, derimod usammenhængende og for tilfældig. Man siger jo, at valgkampe skal vindes mellem valgene, og det forudsætter netop, at vi har en klar og tydelig profil, og den skal vort byrådsmedlem og den kommende bestyrelse arbejde målrettet på at opbygge. Vælgerne skal kunne se forskel på os set i forhold til de andre partier.

Venstre og Dansk Folkeparti

Vores deltagelse i budgetforliget før valget førte som omtalt til, at vi også fik Venstre og Dansk Folkeparti som modstandere i valgkampen. Venstre benyttede anledningen til at bryde en skriftlig aftale om valgteknisk samarbejde. Venstre kunne se en fordel i at indgå i et valgforbund med bl.a. Liberal Alliance, og det gav også pote ved valget i form af et ekstra mandat til Venstre.

Vi ville ikke have opnået mandat nr. 2, hvis Venstre havde overholdt den aftale, som vi indgik før valget. Men det ændrer ikke ved, at der er tale om et eklatant aftalebrud, der efterlader Venstre i Roskilde i en hørm af utroværdighed, og med et billede af, at Venstre – dem ved man aldrig hvor man har!

Dansk Folkeparti påstod i valgkampen – med henvisning til budgetforliget – at en stemme på Konservative er en stemme på de røde partier, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Men kritikken klinger noget hult, når Dansk Folkeparti – sammen med Venstre – efter valget har indgået en fireårig konstitueringsaftale med den yderste venstrefløj, Enhedslisten. Hvad er det man siger? Moral er godt, og dobbeltmoral er dobbelt så godt.

De kommende fire år

Relationerne til Venstre og Dansk Folkeparti er således ikke de bedste, og da vi på en lang række områder er uenige med det røde flertal i byrådet, er Carsten Wickmann sat på en svær opgave i byrådet. Men opgaven må løses ved at markere og føre selvstændig konservativ politik og fremføre konservative mærkesager. Dette i et stærkt samspil med vælgerforeningen. Formår vi ikke det, risikerer vi at stå uden repræsentation i byrådet om 4 år.

Derfor skal der sadles om nu. Det nytter ikke noget, at vi blot fortsætter, som vi plejer. Der skal nytænkning til, og alle gode og kreative kræfter må samles om at løfte partiet lokalt ud af den krise, som vi befinder os i. Den kommende bestyrelse må således gøre sig klart, at det ikke er tilstrækkeligt at diskutere tingene, der skal handling bag ordene!

Konstitueringen

Det giver sig selv, at vi i konstitueringsforhandlingerne efter kommunalvalget stod svagere end for fire år siden. Men vi opnåede følgende repræsentationer:

Carsten Wickmann: medlem af Økonomiudvalget, formand for Erhvervsudvalget, formand for Roskilde Hallerne, medlem af bestyrelsen for Gimle og medlem af Schubert selskabets bestyrelse.

Lars Lindskov: Medlem af Skatteankenævnet.

Jesper Kejlhof: Bestyrelsen for Kildehuskollegiet

Poul H. Jensen: Formand for Hegnssyn Syd

 

Jeg vil her ønske held og lykke med arbejdet i disse udvalg, bestyrelser, råd og nævn.

Regionsrådsvalget

Samme dag som kommunalvalget var der valg til Regionsrådene. Konservative gik til bage fra tre til to pladser i Regionsrådet. Spidskandidat i Storkreds Sjælland var Christian Wedell-Neergaard, og Christian fik 6.403 stemmer og har dermed fortsat sæde i Regionsrådet sammen med Brigitte Klintskov Jerkel fra Greve, der fik 1.992 stemmer. Så tillykke til Christian med valget og held og lykke med arbejdet i Regionsrådet.

Vores kandidat, Lars Lindskov, fik 1.310 stemmer og femteflest på den konservative kandidatliste, flot i betragtning af, at Lars var opstillet som nr. 8 på listen.

 

Landspolitikken

I det landspolitiske landskab ligger vi i meningsmålingerne og svinger omkring de 4%, nogle gange over, andre gange under. Med en folketingsgruppe på kun otte medlemmer er det ikke let at brænde igennem i medierne og dermed skabe grundlag for en øget vælgertilslutning. Og som jeg sagde i min beretning sidste år: Der findes ingen mirakelkure, der med et snuptag giver fornyet fremgang.

Det gælder om at kommunikere politiske budskaber klart, kontant og konstruktivt med udgangspunkt i de konservative værdier. Og blive ved med det, så skal omslaget nok skal komme. Og i denne sammenhæng skal vi ikke være bange for at lægge kant til Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre, når der gives anledning hertil. Nogen vil måske mene, at det går ud over sammenholdet mellem de borgerlige partier, men det er i forvejen så som så med det borgerlige sammenhold.

Dansk Folkeparti holder sig ikke tilbage med kritik af Det Konservative Folkeparti. Her vil man gerne det hele, bare det giver stemmer. Så man prøver på at være både socialdemokrater, konservative og liberale på én gang. Det er ren opportunisme og populisme, men det må også erkendes, at det er professionelt og dygtigt iscenesat.

Liberal Alliance er heller ikke tilbageholdende med kritik. Også her går man målrettet efter at gafle konservative vælgere. Men når man kigger partiet grundigt efter i kortene, har det ikke meget at byde på udover massive skattelettelser, der lader de svageste i stikken og fanden tage de sidste. Grundlæggende værdier ud over frihed har man ikke mange bud på, og derfor repræsenterer partiet en værdirelativisme, som vi som konservative må lægge afstand til.

Så er der partiet Venstre. Jeg tror, at mange borgerlige vælgere opfatter os som et halehæng til Venstre. Det er der måske ikke noget at sige til efter 10 år i regering med selvsamme parti. Vi må ud af denne slagskygge og markere konservative synspunkter, også selvom det konflikter med Venstres synspunkter. Der er ingen grund til, at vi skal være de pæne piger og drenge i klassen. Venstre var det ikke i de mange år med Poul Schlüter som statsminister. Her var man nærmest regeringsparti og oppositionsparti på én gang. Så det er ud af flinkeskolen og markere selvstændige konservative synspunkter.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at vi efter et folketingvalg naturligvis skal pege på en borgerlig regering, hvis der er flertal herfor. De røde partier, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er fortsat de politiske hovedmodstandere, men indtil videre ser det med tanke på de efterhånden mange ministerskandaler ud til, at regeringen selv gør ihærdige forsøg på at sikre blå blok flertal efter næste valg.

For nyligt blev det diskuteret i pressen, om Konservative i så fald skulle indgå i et regeringssamarbejde med Venstre eller blot udgøre et parlamentarisk grundlag for en regering ledet af Venstre. Nu kan man jo spørge, om en sådan diskussion overhovedet er relevant, når vi kun har otte mandater?

Mit synspunkt tager udgangspunkt i, at vi er borgerlige stemmer, der arbejder, men også, at hvis en sådan regering er afhængig af Dansk Folkeparti – og det tyder de aktuelle meningsmålinger på – så bør vi – belært af VK-regeringens 10 år – holde os langt væk fra regeringsdeltagelse og i stedet øve indflydelse udenfor regeringen som et parlamentarisk støtteparti for denne.

EU-valget i maj

Den 25. maj skal vi atter til valgurnerne, dels skal vi i Danmark vælge 13 af de i alt 736 medlemmer af Europaparlamentet, dels afholdes der samme dag folkeafstemning om dansk tilslutning til Den Europæiske Patentdomstol.

Det Konservative Folkeparti stiller med 10 kandidater til Europarlamentet, med Bendt Bendtsen som spidskandidat og Christian Wedell-Neergaard som nr. 5 på kandidatlisten. Vi skal således føre valgkamp for Christian og sikre så mange stemmer til ham som muligt. Det er en vigtig opgave, også af hensyn til det kommende folketingsvalg, som kommer senest i 2015.

Landsrådet vedtog i september 2013 et EU-politisk program under overskriften: Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Dette er grundlaget for den forestående valgkamp. Det er et program, der på den ene side lægger op til at styrke det indre marked og etablere flere frihandelsaftaler til gavn for medlemslandenes økonomiske udviklingsmuligheder, men på den anden side også søger at tage højde for den udbredte skepsis overfor EU ved at vægte nærhedsprincippet højt ud fra et synspunkt om, at der er en række spørgsmål, som EU ikke skal beskæftige sig med. For at citere en tidligere partiformand: Vi siger JA til EU, men ikke halleluJA!

Jeg tror det er vigtigt, at vi i valgkampen tager borgernes bekymringer alvorligt hvad angår den såkaldte velfærdsturisme og den fri arbejdskrafts bevægelighed over grænserne, herunder at rumænske hønsetyve og andet godtfolk tager til Danmark alene med det formål at begå kriminalitet. Vi bør kunne give klare svar på disse problemer og udfordringer.

Den Europæiske Patentdomstol handler om at gøre det lettere for virksomhederne at opnå et patent i de 25 EU-lande – minus Spanien og Italien – der ikke har tilsluttet sig ordningen. I dag er det sådan, at hvis en virksomhed ønsker at søge et patent, skal patentet søges i hver enkelt EU-land. Fremover klares det med èn ansøgning, og det er Patentdomstolens opgave at overvåge, at deltagerlandene ikke snyder på vægten. Det er en klar fordel for virksomhederne, og derfor er anbefalingen et JA til Patentdomstolen.

Medlemsudvikling og udfordringer

Primo 2013 var der 152 medlemmer i vælgerforeningen, i dag har vi 135, altså en nettoafgang på 17 medlemmer. Og det er fortsat sådan, at når vi spørger ind til årsager til udmeldelsen, har svaret været utilfredshed med den landspolitiske linje og manglende synlighed.

Det giver os nogle store udfordringer. Her tænker jeg ikke så meget på de økonomiske udfordringer, men at vi efterhånden har svært ved at få tilslutning til de arrangementer, vi tilbyder. Vi har flere gange måttet aflyse på grund af svigtende tilslutning, og derfor skal vi på dette område tænke i nye baner, således at vores arrangementer i højere grad appellerer til deltagelse, også ud over medlemskredsen, for derved at kunne rekruttere nye medlemmer.

Så gode ideer til arrangementer samt gode ideer til medlemshvervnings-aktiviteter er velkomne. Vi har i denne sammenhæng i den grad brug for nytænkning og kreativitet.

Vi vil fortsat lægge vægt på at informere om, hvad der sker – gennem Cnetnyt, vort blad PerspeCtiv, via vores hjemmeside samt være aktive på Facebook. I denne sammenhæng skal vi skifte Webmaster, idet Fritz Holme efter mange års solid indsats går på aftægt. Hvem afløseren bliver, er ikke afklaret, men jeg vil her takke Fritz for godt arbejde og samarbejde igennem efterhånden en del år.

Afslutning

Det er vælgerforeningens opgave at være samlingssted for konservative vælgere, at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik, at forestå udbredelsen af konservative holdninger samt fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere. Som det fremgår af denne beretning, står vi overfor en række udfordringer i forhold til at løse disse opgaver.

Det er også vælgerforeningens opgave at varetage det konservative arbejde i Roskilde Kommune. Det skal ske i et snævert samspil med Carsten Wickmann, der som nævnt ikke har nogen let opgave i byrådet som eneste repræsentant for konservativ politik. Men det er en opgave, som vi må løfte bedst muligt ved at markere og føre selvstændig konservativ politik.

Jeg vil afslutningsvis gerne takke byrådsgruppen, herunder de to nu fratrådte medlemmer, Lars og Tom, for godt arbejde og samarbejde i året, der er gået. Også en tak til bestyrelsen for et godt samspil samt en tak til alle, der har engageret sig i arbejdet i forbindelse med den kommunale valgkamp, Hans-Bo Hyldig som kampagneleder, kandidater, bestyrelse og medlemmer.

Tak for ordet.

Markant profil ny formand for Roskilde Konservative

Lars Lindskov ny formand for vælgerforeningen. Keld Holm fortsætter som næstformand.

PRESSEMEDDELELSE

28.1.2014

Markant profil ny formand for Roskilde Konservative

Lars Lindskov ny formand for vælgerforeningen. Keld Holm fortsætter som næstformand.

Kommunikationsrådgiver, tidligere byrådsmedlem, Lars Lindskov, Jyllinge, blev på Vælgerforeningens ordinære generalforsamling i aftes valgt til ny formand for Roskilde Konservative Vælgerforening.

Med formandsskiftet ønsker vælgerforeningen at styrke ledelsen af Roskilde Konservative med sigte på at få skabt en mere markant profil, og her kan Lars Lindskov med sin mangeårige erfaring med kommunalpolitik, sin kreativitet, sine evner til at kommunikere klart og tydeligt og med sit omfattende netværk bidrage til en klarere profilering af konservative værdier og kommunalpolitiske tiltag.

Den hidtidige formand, Keld Holm, Roskilde, fortsætter i bestyrelsen som næstformand, en post, som han tidligere har bestredet.

Til bestyrelsen genvalgtes Anne-Marie Kristensen og John Skov Larsen. Desuden nyvalgtes Jesper Kejlhof og Martin Lang i stedet for Bertil Jacobi og Jørn Rex, der begge ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen omfatter herefter følgende medlemmer:

 

Formand:                            Lars Lindskov, Jyllinge

Næstformand:                     Keld Holm, Roskilde

Klaus Bang, Jyllinge

Hans-Bo Hyldig, Svogerslev

John Jacobsen, Svogerslev

Jesper Kejlhof, Roskilde

                                            Anne-Marie Kristensen, Jyllinge

John Skov Larsen, Jyllinge

Martin Lang, Roskilde

                                            Nicolai Føns Lomholt, Gundsølille

Yderligere oplysninger

Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening, Lars Lindskov, tlf.: 70261979 Mob.: 30501979,

mail: mail@lars-lindskov.dk

Vaskeægte liberalisme

Lad falde hvad ikke kan stå! Lad Fregatten Jylland rådne op i Ebeltoft. Det synes at være mantraet for Mette Bock.

Konservative skåltaler flytter intet, udtaler Mette Bock, MF og kulturordfører for Liberal Alliance i Opinion i Berlingske 28. december. Her kritiserer hun formanden for Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed, som i en kronik i Berlingske 27. december pegede på historieløsheden i det danske samfund og fremkom med en række konkrete forslag til at få vendt udviklingen.

Mette Bock anfører, at Det Konservative Folkeparti har stemt for den ny folkeskolelov, der absolut intet gør for at fremme den historiske bevidsthed hos børn og unge. Men Mette Bock undgår behændigt at oplyse, at heller ikke Liberal Alliance argumenterede for flere historietimer i partiets afvisning af folkeskolereformen.

Der er intet i den nye folkeskolelov, der blokerer for, at der kan – og bør – gennemføres en solid undervisning i dansk kultur og historie. Folkeskolereformen søger at tage højde for nogle andre store udfordringer, bl.a. det faktum at alt for mange unge dropper ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt.

Lars Barfoed kritiserer bl.a. regeringen for at have nedlagt hjemmesiden med kulturkanon samt – med modstand fra Historielærerforeningen og Dansklærerforeningen – at have afskaffet kanonen for den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Vigtige fælles referencer går hermed tabt til skade for det kulturelle og historiske indhold i undervisningen.

Hvad kan Mette Bock byde ind med? Jo, udover nogle generelle bemærkninger om indhold, kvalitet, skabelse af reel viden, dannelse og handling, bør vi i langt højere grad selv engagere os i institutioner, der er bærere af historien. Og Mette Bock underholder os med, at hun er formand for Grundtvig Centret, medlem af bestyrelsen på Testrup Højskole, Det Grundtvigske Mødecenter på Liselund samt kandidat til at blive Grænseforeningens næste formand.

Denne selvpromovering er imidlertid bedøvende uinteressant i forhold til, hvad sagen drejer sig om. Nemlig at sikre skolebørnene en undervisning udfra fælles referencer, for uden sådanne ingen fælles historieopfattelse og uden en sådan ikke et samfund, der med udgangspunkt i fortiden forstår nutiden og kan forme fremtiden, for nu at citere for længst afdøde sir Winston Churchill. Mette Bock fastslår, at politik ikke kun handler om flere bevillinger, men om indhold, dannelse og lovgivning, der viser, at vi mener det alvorligt. Vi må imidlertid gætte os til, hvad Mette Bock mener hermed. Mette Bock er liberalist, og med de lave skattesatser, som Liberal Alliance tilbyder os, er der naturligvis ikke råd til – som Lars Barfoed foreslår – at bevilge penge til bevarelsen af vores historie- og kulturminder.

Lad falde hvad ikke kan stå! Lad Fregatten Jylland rådne op i Ebeltoft. Det synes at være mantraet for Mette Bock. Det er bestemt også vaskeægte liberalisme. Forskellen mellem liberalisme og konservatisme er til at få øje på. Heldigvis!

Link til Berlingske

Farvel og tak Tom

Tom Hjorth Andersen ved brandvæsenets nytårsparole.

Tom Hjorth Andersen fejrede sin 70 års fødselsdag mandag, og tirsdag blev han hyldet til brandvæsenets nytårsparole på sin allersidste dag som medlem af Roskilde Byråd.

Fungerende borgmester Henrik Stougaard takkede den konservative politiker fra Vindinge for indsatsen gennem mange år. Tom Hjorth var respekteret på tværst af alle de politiske partier, fordi han er et flittigt og redeligt menneske, der altid arbejdede for de sager, han troede på.

Beredskabschef Carsten Iversen takkede også for hans indsats som medlem af Beredskabskommissionen, det politiske udvalg, der har ansvaret for brandvæsenet og beredskabet i kommunen.

Den pensionerede vicepolitikommissær var medlem af Roskilde Byråd gennem 12 år, valgt for De Konservative, men valgte selv ikke at stille op ved valget i november.

Oprindelig søgte han som ung politimand til Roskilde, fordi han deltog i en opgave med at bevogte domkirken til en af de store begivenheder og syntes rigtig godt om byen. Det blev til et gensidigt forhold.

Link til Roskilde Avis