Indbydelse til Julestue

Kom til Julestue – med mulighed for børnepasning, mens juleindkøbene ordnes af mor og far

Ingen højtid uden konservativ sammenkomst – og hvad er mere hygsomt end at rive et par timer ud af kalenderen i den ofte stressede juletid for at være sammen over et glas glögg og en æbleskive?

For de unge med børn er det muligt at få et par timer for sig selv til at ordne juleindkøbene, mens vores korps af uorganiserede voksne – dog flere med erfaring som forældre og bedsteforældre – underholder de små med julefortællinger og forskellige lege.

Det foregår i den tidligere byrådssal på 1. i det tidligere rådhus på Stændertorvet, hvor vi hygger og serverer varme og kolde drikke til enhedspriser på 25 kroner – inklusiv 3 æbleskiver. Alle er velkomne – også de, der ikke er medlem af vælgerforeningen, så tag gerne venner, naboer og kolleger med ind i varmen.

Tilmelding:

Er ikke nødvendig for de, der dropper ind på dagen, hvilket alle er velkomne til. Men for de, der ved, at de
gerne vil kikke ind og dele et par timer med os og hinanden, vil vi gerne have en tilmelding, så vi kan anslå
indløb og praktiske detaljer – senest onsdag den 10.12. til jesper@kejlhof.dk eller på mobil 4072 7067.

Sted: Den gamle byrådssal – Stændertorvet i Roskilde

Tid: Søndag den 14. december kl. 13:00-15:00

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov – Formand

Jesper Kejlhof – Bestyrelsesmedlem – Arrangementsansvarlig

Byvandring – en mand og hans by

Historiker Lotte Fang-Borup guider os gennem Roskilde by og fortæller om O. H. Schmeltz, hvis idéer og gaver til Roskilde, vi dagligt ser!

Historikeren Lotte Fang er efter en årrække i Frederikssund kommune flyttet tilbage til Roskilde, hvor hunblandt andet har været engageret byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, bibliotekar og arrangør af talrige byvandringer.

Med sin enorme viden og medrivende fortællestil tager Lotte os med på en vandring gennem Roskilde by,hvor hun ved dette arrangement sætter fokus på O. H. Schmeltz, hvis idéer og gaver, vi ser dagligt – men mange givetvis ikke kender til.

Det er der mulighed for nu, når vi indbyder til byvandring, der starter ved Schmeltz’ gravsted på Gråbrødre Kirkegård. Herefter leder Lotte os gennem Allehelgensgade med Smeltz Stiftelse, forbi det tidligere rådhus, Stændertorvet med springvandet – og ender i Byparken til en kop kaffe. Når vi går ned over Provstevænget hører vi om de første tiltag til en konservativ forening i byen – og mens vi nyder de varme drikke fortæller Lotte om Byparken og den nye Schmeltz stiftelse.

Turen koster 50 kr. inkl. kaffen.

Tilmelding til Keld Holm tovekeld@webspeed.dk senest den 5. november.

Så mød op søndag den 9. november 2014 kl. 14:00-15:30. Vi mødes ved Gråbrødre Kirkegård (indgangen fra Hestetorvet)

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov

Formand

 

Viel Geschrei und wenig Wolle

Det Konservative Folkeparti i Roskilde beskæftiger sig ikke med at klippe grise. Det giver skrig, men ingen resultater! 

sagde bondemanden, da han klippede sin gris. Citatet henviser i den aktuelle situation til det show, som Venstre og Dansk Folkeparti opfører med præsentationen af et fælles budget, efter at budgetforhandlingerne i Roskilde Byråd for længst er afsluttet med et forlig mellem byrådets øvrige fem partier.

At de to partier præsenterer et samlet budgetforslag efter at forhandlingerne er afsluttet, forekommer ikke ligefrem at være et udtryk for rettidig omhu, derimod et slag i luften uden nogen som helst effekt, og de to partiledere, Bent Jørgensen, Venstre, og Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti, forventer da heller ikke at få støtte til det alternative budget.

De to partiledere skoser Det Konservative Folkeparti for at lade sig spise af med peanuts i spørgsmålet om reduktion af byggesagsgebyrer og dækningsafgift. Det var en kritik, som Venstre og Dansk Folkeparti også fremkom med i 2013 i forbindelse med budgettet for 2014. Hertil er det konservative svar, at to peanuts er bedre end ingen peanuts!

Både i forhold til dette og næste års budget har vi noteret, at det lokale erhvervsliv roser det erhvervsmæssige indhold i forliget. Erhvervsfolkene ved nemlig godt, at vælgerne har sammensat byrådet med et rødt flertal på 17 ud af 31 mandater, hvorfor de helt store gennembrud på borgerlige mærkesager ikke er politisk mulige.

Det kan man ærgre sig over, men sådan har vælgerne bestemt det, og det må alle respektere.  Alligevel foreslår Venstre og Dansk Folkeparti i deres nye budget helt at fjerne byggesagsgebyrerne og halvere dækningsafgiften. Og det interesserer tilsyneladende ikke de to partiledere, at disse forslag simpelthen ikke har en kinamands chance i det nuværende byråd.

For Det Konservative Folkeparti er tilgangen til budgetforhandlingerne en helt anden. Vi søger indflydelsen, der hvor vi kan få den, og med kun ét mandat i byrådet er vi ganske godt tilfredse med budgettet, selvom det også indeholder elementer, der ikke er groet i vores baghave. Men det er nu engang vilkårene i det samarbejdende folkestyre i et byråd med rødt flertal.

Venstre og DF mener, at Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten i højere grad kan genkende sig selv i det budget, som Venstre og DF foreslår. Det er bestemt ikke tilfældet for Det Konservative Folkepartis vedkommende. Vi er af temperament resultatsøgende, og vi deltager ikke i useriøse og populistiske shownumre uden et realpolitisk indhold og sigte.

Kort sagt: Vi beskæftiger os ikke med at klippe grise. Det giver skrig, men ingen resultater!

Roskilde Konservative

Lars Lindskov          Keld Holm

Formand                 Næstformand

Det Konservative Folkeparti i Roskilde i budgetforlig

Det Konservative Folkeparti i Roskilde gik ind i budgetforhandlingerne med 3 fokusområder. Det lykkes via forhandlingerne med de andre forligspartier at få gennemført fremadrettede initiativer på disse områder

 

Det Konservative Folkeparti i Roskilde har i dag indgået budgetforlig for 2015 med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Konservative gik ind i forhandlingerne med et klart ønske om at investere i en fortsat udvikling af Roskilde Kommune med flere private arbejdspladser, børn og skoler samt kultur og idræt som vigtige fokusområder.

Vækstinitiativer for erhvervslivet

Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til sænkning af byggesagsgebyrer og dækningsafgift. Begge tiltag skal ses i forlængelse af tilsvarende tiltag i budgettet for 2014 med det formål at gøre det mere attraktivt at etablere og drive privat virksomhed i kommune.

Desuden er der afsat 3 mio. kr. til initiativer, der skaber og tiltrækker virksomheder og turister.

Børn og skoler

Der er i budgettet afsat midler til forbedringer på daginstitutionerne (0-6 års området) samt midler, der skal sikre, at folkeskolereformen realiseres bedst muligt. Der er også afsat penge til vedligeholdelse og opgradering af såvel daginstitutionernes som folkeskolernes fysiske rammer med det sigte at understøtte børnenes trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Kultur og idræt

Forligspartierne ønsker at videreudvikle Roskilde Kommunes varierede og stærke kultur- og idrætsliv, og derfor igangsættes med budget 2015 en række tiltag med det sigte at udvikle og styrke kultur- og idrætslivet i kommunen.
Det har været en konservativ mærkesag, at en ny svømmehal omfatter et 50 meter bassin. Der er enighed om at opføre en ny svømmehal ved Roskilde Badet, der omfatter et 50 meter bassin. For at sikre, at projektet kan gennemføres for de afsatte midler, afsættes yderligere 20 mio. kr., i alt 130 mio. kr., til den nye svømmehal.

Det Konservative Folkeparti i Roskilde gik ind i budgetforhandlingerne med ovennævnte tre områder som fokusområder, og vi er tilfredse med, at det, i et godt samarbejde med de andre forligspartier, er lykkes at få gennemført fremadrettede initiativer på disse områder, siger gruppeformand Carsten Wichmann, der også peger på en række andre positive elementer i budgetforliget:

  • Et styrket social indsats og hjælp til de svageste borgere i kommunen
  • Fokus på øget tryghed i ældreplejen
  • Seniorrådgivning til hjælp til ældre borgere i forbindelse med digitalisering

Keld Holm

Næstformand
Tlf. 4031 1694

Gang i de konservative

Roskilde Konservative Vælgerforening har nedsat en række spændende temagruppemøder, der har fokus på vigtige emner, derfor er overliggeren fra starten placeret højt

Der er gang i den i Roskilde Konservative Vælgerforening, der som formål bl.a. har at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere. Vælgerforeningen har således nedsat en række temagrupper med fokus på vigtige emner:

  • Børn og unge – herunder skole- og klub samt lektiecafé, dagpleje og institutionstilbud
  • Kulturpolitik – herunder idræt, folkeoplysning, biblioteker, by & land og frivillige
  • Sundhedspolitik – herunder handicap, psykiatri, misbrug og sygehusvæsen
  • Ældrepolitik – herunder hjemmepleje, plejehjem og ældreaktiviteter
  • Miljøpolitik – herunder natur, energi og klima
  • Økonomisk politik – herunder politik for drift og udvikling af fysiske aktiviteter
  • Erhvervspolitik – herunder turisme, trafik, arbejdsmarked og integration

Temagrupperne er åbne for alle borgerligt sindede, og det er hensigten, at grupperne gennem debatmøder, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter skal give idéer og inspiration til det politiske arbejde i kommunen, i regionen og på landsplan.

Vi placerer overliggeren højt, så der er nok at tage fat på i vælgerforeningen.

Det skal ikke være politik det hele. Derfor gennemfører vælgerforeningen også sociale og kulturelle arrangementer. Den 4.

oktober indbydes til Champions League i bordtennis i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Den 14. december afholdes julestue i den gamle byrådssal på Stændertorvet i Roskilde. Og der er flere arrangementer i støbeskeen.

Foreningens aktiviteter kan følges på www.konservative.dk/roskilde

Lars Lindskov, Formand, mobil: +45 30501979, mail: mail@lars-lindskov.dk

Keld Holm, Næstformand, mobil: +45 40311694, mail: tovekeld@webspeed.dk

– See more at: http://www.konservative.dk/Partiet/Lokalt/Storkredse/Sj%c3%a6llands-Storkreds/Roskilde-v%c3%a6lgerforening/Nyhedsarkiv/2014/09/Gang-i-de-konservative#sthash.GKb9DvCt.dpuf

Indbydelse til BudgetCafé – Tirsdag den 23. september 2014 – kl. 19:30

Med mulighed for at få indsigt i det kommunale budget og påvirkning af byrådsgruppens politiske tiltag

Budgetforhandlingerne er i gang om Roskilde kommunes 6,5 milliarder store budget. Kom til Grøn BudgetCafé, hvor byrådsmedlem Carsten Wickmann er til stede og er klar til at få dine input og idéer til:

©Børn og Unge – herunder skole- og klub samt lektiecafé, dagpleje og institutionstilbud

©Kulturpolitik – herunder idræt, folkeoplysning, biblioteker, by & land og frivillige

©Sundhedspolitik – herunder handicap, psykiatri, misbrug og sygehusvæsen

©Ældrepolitik – herunder hjemmepleje, plejehjem og ældreaktiviteter

©Miljøpolitik – herunder natur, energi og klima

©Økonomisk politik – herunder politik for drift og udvikling af fysiske aktiviteter

©Erhvervspolitik – herunder turisme, trafik, arbejdsmarked og integration

Information: Du kan læse mere om kommunens budget her og om det konservative budgetudspil her.

Tilmelding: Er ikke nødvendigt (kun for medlemmer)

Sted: Rådhuset – Rådhusbuen 1 -Lokale 2A – 4000 Roskilde

Vel mødt!

Lars Lindskov – Formand
Carsten Wickmann – Byrådsmedlem

Indbydelse til Julestue – Søndag den 14. december kl. 13:00-15:00

Julestue – med mulighed for børnepasning, mens juleindkøbene ordnes af mor og far

 

Ingen højtid uden konservativ sammenkomst – og hvad er mere hygsomt end at rive et par timer ud af kalenderen i den ofte stressede juletid for at være sammen over et glas glögg og en æbleskive?

For de unge med børn er det muligt at få et par timer for sig selv til at ordne juleindkøbene, mens vores korps af uorganiserede voksne – dog flere med erfaring som forældre og bedsteforældre – underholder de små med julefortællinger og forskellige lege.

Det foregår i den tidligere byrådssal på 1. i det tidligere rådhus på Stændertorvet, hvor vi hygger og serverer varme og kolde drikke til enhedspriser på 25 kroner – inklusiv 3 æbleskiver. Alle er velkomne – også de, der ikke er medlem af vælgerforeningen, så tag gerne venner, naboer og kolleger med ind i varmen.

Tilmelding:

Er ikke nødvendig for de, der dropper ind på dagen, hvilket alle er velkomne til. Men for de, der ved, at de gerne vil kikke ind og dele et par timer med os og hinanden, vil vi gerne have en tilmelding, så vi kan anslå indløb og praktiske detaljer – senest onsdag den 10.12. til jesper@kejlhof.dkeller på mobil 4072 7067.

Tidspunkt: Søndag den 14. december kl. 13:00 – 15:00

Sted: Den gamle byrådssal – Stændertorvet – 4000 Roskilde

Vi glæder os til at se jer!

Lars Lindskov , Formand

Jesper Kejlhof, Bestyrelsesmedlem – Arrangementsansvarlig

– See more at: http://www.konservative.dk/Partiet/Lokalt/Storkredse/Sj%c3%a6llands-Storkreds/Roskilde-v%c3%a6lgerforening/Nyhedsarkiv/2014/09/Julestue#sthash.tiCLyZ3w.dpuf

Trafikforholdene i Jyllinge skal forbedres

Forbedring af trafikforholdene til og fra samt i Jyllinge

For nogen tid siden var formanden for Teknik- og Planudvalget, Torben Jørgensen (S), så flink at tage imod en invitation fra mig om at komme til Jyllinge for at se de kaotiske forhold om morgenen ved krydset Baunehøjskolen, Jyllinge Parkvej og Lindegårdsvej.

Især med Spraglehøjs etablering og udbygning er der mere end nogensinde brug for den rundkørsel som Det Konservative Folkeparti fik sat ind i budgettet for den tidligere Gundsø kommune i 2005.

Siden er punktet blevet skubbet – og helt faldet ud – men med Konservativ hjælp kommet med ind igen i 2011. Desværre trækker det tydeligvis ud for socialdemokraterne med at få omsat de gode intentioner til konkret handling.

Under Torben Jørgensens besøg talte vi også om de lange køer på A6, der opstår ved Sognevejs-krydset, men selvom det er en statsvej, må kommunen lægge et pres på Vejdirektoratet, så borgere fra Nord ikke skal forsinkes unødigt pga trængsel. Det samme gælder ved omfartsvejen ved Himmelev/Trekroner, hvor der er lange køer, fordi der kun er ét spor i hver retning.

De abnormt lange og unødvendige forsinkelser pga køer giver et stort problem med tabt produktivitet som Socialdemokraterne jo satte ind som finansieringskilde i Fair Løsning for at få regeringsmagten i sin tid.

Hvis jeg som borger skal hjælpe landet med at tjene penge hjem til vækst og velfærd ved at komme hurtigere på arbejde, så må de lokale socialdemokrater, der jo har flertallet med de andre partier på rød stue, gerne hjælpe mig og de 14.000 andre borgere i Jyllinge og Gundsømagle, der gerne vil kunne komme på arbejde og hjem igen – og helst samme dag…

Socialdemokratiet har haft magten og flertallet i 8 år nu – og nu kan de vist ikke trække den længere.

Jeg har fået at vide af Torben Jørgensen, at der snart sker noget. Men kan vi stole på dét? Vi har ventet længe nu og er blevet fyldt med megen snak i flere år. Nu vil vi ærligt talt gerne se noget handling!

Med venlig hilsen

Lars Lindskov
Skovvej 6, 4040 Jyllinge
Formand for Det Konservative Folkeparti
i Roskilde kommune

Indbydelse til bordtenniskamp Roskilde – Polen – Lørdag den 4. oktober kl. 16:30

Champions League Kom med til bordtenniskamp Roskilde-Polen – og forudgående VIP-arrangement kun med Konservative

Det skal ikke være politik det hele – men det er jo ingen hemmelighed, at vi værdsætter kultur og idræt højt.

Roskilde Konservative inviterer nu medlemmer, familier og deres venner til Champions League bordtenniskamp, når Roskilde BTK61 spiller mod OLIMPIA-UNIA, GRUDZIADZ, POLEN i den nye hal D. Kampen varer formentlig et par timer.

Helt særligt inviteres Roskilde Konservative til at komme fra kl. 16.30 og deltage i et VIP arrangement med sponsorer – og med lidt kaffe og kage – så vi er klar og i rette stemning til starten kl. 17.00.

Pris: Kun kr. 75 pr. person – inkl. kaffe/kage til VIP-arrangement – samt billetter til kampen!

Tilmelding: Senest fredag den 26.9. til jesper@kejlhof.dk eller på mobil 4072 7067.

Sted: Roskilde Kongres- & IdrætsCenter – Møllehusvej 15 – 4000 Roskilde

Vi glæder os til at se jer!

 

Lars Lindskov, Formand

Jesper KejlhofFormand, Bestyrelsesmedlem – Arrangementsansvarlig

Konservative i Roskilde vil investere i udvikling

Det Konservative Folkeparti går til budgetforhandlingerne i Roskilde med en perlerække af udviklingsforslag inden for erhverv, kultur- og idræt, børn og unge samt ældre. Herudover ønsker partiet at presse det røde flertal til at få sænket grundskyldspromillen for borgerne og dækningsafgiften for erhvervslivet – som det lykkedes at få nedsat sidste år – som det eneste borgerlige parti

Om få dage indledes de politiske forhandlinger om Roskilde kommunes 6,5 milliarder store budget for 2015. Det Konservative Folkeparti har som budgetpartner i indeværende års budget en forventning om, at den budgetlægning, der nu går i gang, vil fortsætte den linje, som partiet har været med til at lægge som eneste borgerlige budgetforligspartner i indeværende år.

Derfor går vi også til forhandlinger med en række forslag, der dels følger op på 2014 budgettet, men som også har til formål at fastholde og udvikle Roskilde som en attraktiv kommune for borgere og virksomheder.

Skole og børn

Folkeskolereformen er netop trådt i kraft og vi ønsker, at en evaluering af reformen og dens vidtrækkende betydning for børnene og de unges fritidsinteresser bliver gennemført hurtigst muligt. Vi er allerede nu bekendt med en række uhensigtsmæssigheder, der bør ses på, og skal det koste noget at få rettet op på disse, må vi finde pengene.

Det vil også være nødvendigt at se på den ledelsesstruktur, der er på institutionsområdet, hvor en leder skal favne flere institutioner på en gang. Det er flere steder nærmest uoverkommeligt og vi er bekymret for rekrutteringen af ledere på sigt.

Og så skal vi fortsætte arbejdet med at gøre vore skoler til gode arbejdspladser for medarbejderne og gode indlæringssteder for eleverne.

Erhvervslivet

Erhvervsudvalget har fremsendt en række forslag, der skal sikre bedre rammevilkår for virksomhederne i kommunen og medvirke til, at virksomheder vælger at flytte til Roskilde. Disse forslag, som bl.a. omhandler en fjernelse af byggesagsgebyrerne og en nedtrapning af dækningsafgiften, tilslutter vi os og er klar til at drøfte finansieringen heraf. Vi vil også gerne drøfte vilkårene for detailhandlen og i den forbindelse, at titlen som Danmarks bedste handelsby bevares og brandes.

Herudover foreslår vi, at der satses på meget mere offentlig-privat samarbejde, så vi får mere for skattekronerne. Det kan være i forbindelse med store projekter i byen og på ældreområdet, hvor det kommende Plejehjem efter vor opfattelse netop bør etableres i et offentligt privat partnerskab.

Kultur og Idræt 

Kommunen har i gennem de sidste mange år investeret rigtig mange penge i kommunens idrætsfaciliteter, bl.a. med etableringen af kunstgræsbaner og en ny hal ved Roskilde Kongrescenter. En ny svømmehal er på trapperne. Disse investeringer ønsker vi skal fortsætte.

Det er vigtigt for os, at der ikke skæres i kulturbudgettet. Vi så derimod gerne, at der blev lagt lidt til både på Kultur- og Idrætsområdet, hvor puljen til renovering og nytænkning i idrætsfaciliteterne har stået på det samme beløb i efterhånden mange år.

Vi har i flere år efterlyst en analyse af bibliotekernes funktionalitet og disse placering i forhold til hinanden og tilgængelighed. Nu må tiden være kommet til at gennemføre denne og så handle derudfra.

Tryghed og ældre

Det er et stort ønske blandt vore ældre, at der ansættes nogle seniorrådgivere, der kan hjælpe vore ældre med IT på deres præmisser, dvs. ofte i hjemmet. Den tanke støtter vi.

Skatter

Det er vigtigt, at det samlede skattetryk ikke stiger for kommunes borgere. Det gælder både for ejere og lejere. Grundskylden må f.eks. ikke være årsag til, at det bliver dyrere at bo i Roskilde kommune.

Afslutning

Fra konservativ side ønsker vi at investere i Roskilde kommunes fremtid og er klar til at drøfte mulighederne med Byrådets øvrige partier.

Carsten Wickmann

Gruppeformand, Det Konservative folkeparti
i Roskilde byråd