Budget i balance, men uden visioner

 

Efter sammenbruddet i forhandlingerne med Socialdemokraterne sidste år er Det Konservative Folkeparti igen med i forligskredsen om budgettet for det kommende år. Det blev ikke så visionært og ambitiøst, som den konservative byrådsgruppe havde lagt op til sammen med Venstre, men De Konservative har noteret en række vigtige elementer i budgettet for 2021. Sorggrupper for børn er blandt et af de vigtigste

Det Konservative Folkeparti har traditionelt taget medansvar for budgetterne i Roskilde Kommune, men kunne sidste år ikke nå til enighed med Socialdemokraterne om retningen for den kommunale økonomi. Men tirsdag aften skrev de konservative under på det syv milliarder store budget for Roskilde Kommune.

  • Efter et økonomisk katastrofeår, hvor borgmesterpartiet med Dansk Folkeparti ved rorpinden har styret direkte mod afgrunden, har vi igen valgt at træde ind på scenen for sammen med andre ansvarlige partier at bidrage til genopretningen af Roskilde Kommunes økonomi, hvor kassebeholdningen på grund af løbske driftsbudgetter er faretruende lav.

Gode konservative fingeraftryk

Sådan lyder det fra gruppeformand Lars Lindskov, som sammen med partifællerne Mogens Hallager og Pierre Kary har stået fast på en række initiativer, der trods den udfordrede økonomi skulle gennemføres.

  • En city manager til styrkelse af detailhandelen, etablering af sorggrupper for børn og unge, investering i flere grønne områder inden for fritid og idræt, flere penge til ældreområdet samt genopretning af de kommunale bygninger er sammen med genopbygning af kassebeholdningen nogle af de eksempler fra næste års budget, som har gjort, at vi er med i forliget for det kommende år, siger Lars Lindskov.

Tæring efter næring

De konservative undrer sig over, at Socialdemokraterne som borgmesterbærende parti bare har taget forvaltningens administrative udspil som forhandlingsgrundlag, frem for at tænke mere visionært.

  • Siden kommunernes barndom har der manglet penge i kommunerne. Borgernes forventninger og ønsker er generelt større end de penge, der er til rådighed. Og selvom venstrefløjen altid er parate til at opkræve højere skatter, så mener vi fra konservativ side, at man godt kan tænke mere visionært samtidig med, at man sætter tæring efter næring.
  • Det kan eksempelvis være ved at inddrage private investorer og civilsamfundet i en række opgaver, for både virksomheder og borgere vil jo gerne inddrages og bidrage, siger Lars Lindskov og påpeger samtidig vigtigheden af, at kommunerne arbejder mere smart og serviceminded i hverdagen.

Mere kvalitet for pengene

De konservative havde sammen med Venstre set på en række andre kommuner, der kan sammenlignes med Roskilde, og hvor man kan få samme eller bedre service for færre penge. Samtidig ønskede De Konservative at udbyde flere opgaver til private virksomheder, fordi sammenligninger med andre kommuner viser, at der er store gevinster at hente både i øget kvalitet og til færre penge.

Med dét afsæt gik de to store borgerlige partier til budgetforhandlingerne, men blev afvist af Socialdemokratiet, der i stedet ønskede at øge den slunkne kasse beholdning gennem en såkaldt ”grønthøster”, der med en fast procentsats skal køres bredt henover kommunens forskellige sektorområder.

  • Vi var ikke enige i den model, der blev lagt frem. Men vi må jo respektere, at vi ikke har flertal uden om Socialdemokratiet. Så vi valgte i stedet at bide os fast i bordkanten og forhandle gennem hele forløbet, indtil vi nåede et resultat, lyder det fra Lars Lindskov, Mogens Hallager og Pierre Kary

De konservative glæder sig over, at det lykkedes at få fjernet påtænkte skattestigninger i kommunens budget og altså holde skatterne i ro – og at der nu skal igangsættes såkaldte ”benchmark”-analyser over, hvordan man kan få mere service for pengene.

Kontaktinformation: