Indlæg af Mikkel Grøndahl

Plads til udvikling – også i en krisetid

  Det konservative folkeparti går til budgetforhandlingerne med opfordring til at tænke i udvikling og fremtid med fokus på den gode historie om Roskilde Kommune som et godt sted at leve og virke hele livet. Herudover står borgernes frie valg højt på det konservative budgetprogram på linje med sårbare grupper, kultur og miljø. På trods af Corona-pandemiens påvirkning af mange erhverv, så viser de seneste beskæftigelsestal en vækst i lokale jobs. Op til sommerferien steg beskæftigelsen i Roskilde Kommune med næsten 900 til over 33.000 fuldtidsansatte. Derfor maner de konservative til besindighed med krisestemningen, når byrådets partier mødes til de årlige budgetforhandlinger, der i år starter mandag morgen på rådhuset. […]

Det Konservativt budgetudspil for 2020

Roskilde Kommune – vækst og velfærd – mere for mindre Kommunen skal være en attraktiv kommune for alle borgere – hele livet. For at sikre dette har vi en række overordnede og konkrete nedslag: Økonomiudvalget  Vi ønsker at bevare kommunens abonnementer og investeringer i de lokale aviser, ikke blot online, men også som trykte medier. Det samme gælder kommunens medarbejdermagasin Kilden. Det er ikke alle, der er fortrolige med online-læsning og vi risikerer at hægte en del af befolkningen og læserne af. Derfor skal vi støtte de trykte medier både eksternt og internt – og vi går ikke ind for de foreslåede besparelser på disse områder. Udviklingspuljen kan måske godt […]

V og K: Nej til skattestigninger i Roskilde Kommune

Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Radikale vil sætte skatterne op, fordi kommunen har ondt i økonomien. Det drejer sig blandt andet om ejendomsskatten, der rammer både ejerboliger og lejeboliger, hvor flertallet vil sætte grundskylden op med fire promille. Herudover vil de øge den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, med 8 millioner kroner. Det siger Venstre og Konservative nej til. Roskilde Kommune er en rig kommune med et solidt og voksende skattegrundlag. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger udgør 205.000 kr., langt mere end eksempelvis Køge Kommune, der formår at styre økonomien med lavere udskrivningsprocent på personskatten, lavere grundskyldspromille på boliger og en dækningsafgift over for erhvervslivet på 0. Med en […]