Indlæg af Klaus Bang

En dynamisk folkeskole

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger har SF foreslået at reducere den understøttende undervisning i indskolingen (0. – 3. klasse) imod flere voksne per klasse (Roskilde Avis d. 12. august 2016). Roskilde Konservative vil gerne drøfte dette forslag nærmere, fordi vi ønsker dynamiske skoler med gode muligheder for at tilpasse undervisningen til de enkelte elever […]

Styrk talentundervisningen

Folkeskolen har en god og lang tradition for at hjælpe elever med udfordringer i forhold til pensum. Hvis en elev fx får konstateret ordblindhed eller har behov for hjælp til matematik, så har de fleste skoler et beredskab, der umiddelbart kan træde i kraft. Anderledes forholder det sig for de elever, der fagligt ligger et […]

Konservative fodaftryk i budgetforlig for 2017

Det Konservative Folkeparti har endnu en gang sat borgerlige fodaftryk på det budgetforlig, der fredag aften blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Venstre og Konservative. Vi har i forhandlingerne lagt vægt på, at Roskilde Kommune skal være en kommune i front, der tør satse på erhvervsudvikling, fremme af turisme, kultur- og idrætsaktiviteter, ligesom vi […]

Budgetforlig for 2017 for Roskilde kommune

Der er dags dato indgået budgetforlig mellem partierne De radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Ovennævnte partier har fundet sammen om følgende målsætninger for budgettet: En balance mellem på den ene side at sikre nogle nye væsentlige tiltag til gavn for Roskilde Kommunes borgere og ansatte og at sikre en forsvarlig økonomisk udvikling […]

Pressemeddelelse – Flere events til Roskilde

SF og Konservative har fundet sammen om tre konkrete forslag i forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommune. De to partier enige om, at Roskilde kommunes folkeskoleelever skal have en kortere skoledag, at Roskilde skal være vært for flere og større events samt at brugen af el-køretøjer skal fremmes Normalt er der langt […]

Pressemeddelelse – Grøn vækst og arbejdspladser i fokus

Både Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er partier, der på landsplan er kendt for at have et afbalanceret fokus på både miljø og beskæftigelse. I forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommuner de to partier enige om, at der skal skrues op for hastigheden for at fremme cleantech-virksomheder og videninstitutioner. Både […]

Pressemeddelelse – Budget 2017

Roskilde Kommune i front Det Konservative Folkeparti i Roskilde Kommune går ind i budgetforhandlingerne for 2017 med det overordnede sigte, at Roskilde Kommune skal være en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i. Med et budget på over 6 mia. kr. kan mange visioner og idéer realiseres. Det kræver nytænkning og langsigtet prioritering og […]

Indbydelse til byvandring – Roskildes kilder

Roskilde har masser af vand omkring sig, men også i Roskilde by har vi spændende kilder. Vi har fået Roskilde historiker Lotte Fang til at tage os med på en rundtur til nogle af byens mange kilder. Vi starter ved Maglekildes Brønd. Lotte Fang fortæller spændende historier og vi vil besøge nogle af byens kilder. […]

Gør EU bedre, ikke mindre

Røgen fra Brexit-afstemningen har efterhånden lagt sig, og vi står nu med en lidt besynderlig situation. I Leave-bevægelsen ved man ikke hvad sejren skal bruges til, 4 millioner briter ønsker allerede en ny afstemning, premierministeren er gået af, valgets resultat kan ikke effektueres og oppositionen er havnet i en formandskrise. Brexit efterlader flere spørgsmål end […]

Det er alle tiders!

I min fødeby, Aalborg, havde man i min barndom et slogan ”Aalborg viser vej”. Om Aalborg den gang faktisk viste vej, var jeg for ung til at fornemme, og i dag er jeg for gammel til at huske det. I mine barndomsferier kom jeg tit til Aarhus, der dengang blev betegnet som ”Smilets by”. Det […]