Indlæg af Klaus Bang

S-tog mellem Roskilde og Køge?

Af Jan Fischer, Bestyrelsesmedlem – Roskilde Konservatives Vælgerforening. Roskilde har 85.000 indbyggere, mens Køge har 59.000. Der er 25 km fra Roskilde til Køge, og med regionaltog varer turen 26 minutter. Der er fire stop, og toget kører hver halve time. Lyngby-Taarbæk har 55.000 indbyggere, mens Hillerød har 49.000. Der er 25 km fra Lyngby til Hillerød, og med S-tog varer turen 21 minutter. Der er fire stop og toget kører hvert 10. minut. For tiden behandler byrådet rapporten ”S-tog til Roskilde, Fordele og ulemper”, der fokuserer på togbetjeningen af Roskilde i forhold til København og mod ”vest”. Jeg ser gerne, at det politiske arbejde løfter sig et niveau op, sætter […]

Forslag: S-tog fra Roskilde til Køge

Mens det diskuteres livligt, om Roskilde skal have S-tog til København, foreslår Det Konservative Folkeparti nu ifølge DAGBLADET Roskilde, at der også kommer en S-togsforbindelse fra Roskilde til Køge. – Debatten har koncentreret sig om den ny jernbane via Køge til Ringsted, og så er det dén, men forholder sig til, men man glemmer at se tingene i det store perspektiv. Regionen har store ambitioner for det nye sygehus, og når man centraliserer behandlingen, må man også sørge for, at både patienter og personale kan komme dertil, siger Jan Fischer, som er bestyrelsesmedlem i Den Konservative Vælgerforening. Han peger også på, at en forbedret forbindelse til Køge vil gavne rekrutteringsmulighederne […]

Nulvækst er ansvarlig politik

  Af Keld Holm, Formand – Roskilde Konservatives Vælgerforening. Nulvækst i den offentlige sektor bliver uden tvivl et af valgkampens hotteste emner. Og Socialdemokraterne er, godt sekunderet af de øvrige socialistiske partier, allerede i gang med at fastslå, at nulvækst i den offentlige sektor vil betyde fyringer af titusindvis af offentligt ansatte. Nulvækst betyder, at de samlede offentlige udgifter maksimalt må stige med løn- og prisudviklingen, så i udgangspunktet har den offentlige sektor det samme økonomiske råderum som hidtil. Det bør man huske, når man læser Socialdemokraternes påstande om massakre i den offentlige sektor. Nulvækst vil tvinge såvel politikere som embedsmænd til at prioritere. Og det bliver under alle omstændigheder […]

Genindfør starthjælpen for asylmodtagere.

  Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C. Siden 2010 er antallet af flygtninge ifølge FN steget med ca. 35%, fra 40 mio. i 2010 til 55 mio. i 2015. Et stort antal flygtninge kommer fra konflikter og borgerkrige i lande som Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak og Sudan. Bådflygtninge over Middelhavet udgør et særligt – og tragisk – kapitel. Her er både tale om reelle flygtninge og migranter, der rejser på grund af fattigdom og en udsigtsløs tilværelse i hjemlandet. Kynisk udnyttet af menneskesmuglere. Hvordan hjælper vi bedst flygtningene? For det må stå ret klart for enhver, at Europa, herunder Danmark, ikke kan give de mange millioner flygtninge og migranter asyl. […]

Konservative folketingskandidater på virksomhedsbesøg

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde. Christian Wedell-Neergaard og Brian Mikkelsen var på virksomhedsbesøg i Roskilde mandag den 4. maj for at få inspiration til den konservative erhvervspolitik. Først et besøg hos HeSALight, der leverer LED-løsninger, og dernæst hos Lindgaard og Pedersen, der leverer teknologiløsninger til biler. Spændende og innovative virksomheder, og en god formiddag for de to konservative folketingskandidater.

Du kan ikke spise mursten!

    Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.   Mange samfundsøkonomer er fortalere for, at boligbeskatningen følger boligpriserne, fordi det giver staten stabile og løbende skatteindtægter. Problemet er blot, at den enkelte husejer i områder med kraftigt stigende ejendomspriser risikerer at komme i en alvorlig økonomisk klemme.   Det ses i dag i områder med en stærkt stigende grundskyld, hvor den enkelte husejer risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi han bliver flået af den stigende grundskyld. Det er helt grotesk og ganske uacceptabelt. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti en fastfrysning af grundskylden.   Det vil skabe tryghed for de børnefamilier, som har investeret i hus og som […]

Folketingsvalget 2015….nu?

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde. Det varer sikkert ikke lang tid før stats-ministeren trykker på valgknappen og udskriver folketingsvalg. Valgprognoserne er indtil videre ikke gunstige for Det Konser-vative Folkeparti, men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Roskilde vil kæmpe indædt for at få vores kandidat, Christian Wedell- Neergaard, valgt. Hovedbudskabet i Christians kampagne er flere private arbejdspladser. Fordi det er det private initiativ og iværksætteri, der i sidste ende finansierer vort velfærdssam-fund. En erhvervsvenlig politik skal gøre det mere attraktivt at drive og etablere privat virksomhed. Christians kampagne indeholder også andre kernekonservative budskaber: Det skal kunne betale sig at arbejde Beskæftigelsesfradraget skal […]

Konstituering i bestyrelsen

I forbindelse med Lars Lindskovs indtræden i byrådet efter Carsten Wickmanns død, fratræder Lars som formand for vælgerforeningen. Den nuværende næstformand, Keld Holm, overtager formandsposten, og bestyrelsen har konstitueret sig med Klaus Aare Bang som ny næst-formand. I bestyrelsen indtræder desuden 1. suppleant Ove Boh Larsen. Tak til Lars Lindskov for en fremragende indsats i vælgerforeningen, og held og lykke med arbejdet i byrådet.  

Kom til spændende arrangementer

Den Konservative Vælgerforening har sat disse tre spændende arrangementer i søen. Håber du vil deltage. For nærmere information se under kalender. – Indbydelse til Kafé Klaus – 22. april 2015 – Indbydelse til rundvisning på Musicon – 13. maj 2015 – tilmelding senest 10. maj 2015 – Indbydelse til debatmøde på INSP – Emne: S-tog til Roskilde – 20. maj 2015 – tilmelding ikke nødvendigt    

Det starter i folkeskolen

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C. Det er vigtigt for vort samfund, at alle gives lige mulighed for at leve et godt liv. Forstået sådan, at vi får mulighed for at udnytte og arbejde med de talenter, som vi hver for sig besidder. Det er et forældreansvar at opdrage børnene, men i udviklingen af børnenes evner spiller folkeskolen en afgørende rolle. Folkeskolereformen fra 2013 har til hensigt at give børnene bedre faglige kundskaber og dermed bedre muligheder for at vælge videre forløb, når de 10 års skolegang er tilendebragt. Alt for mange forlader i dag folkeskolen som funktionelle analfabeter, og det kan hverken den enkelte eller samfundet være tjent med. […]