Indlæg af Klaus Bang

Genindfør starthjælpen for asylmodtagere.

  Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C. Siden 2010 er antallet af flygtninge ifølge FN steget med ca. 35%, fra 40 mio. i 2010 til 55 mio. i 2015. Et stort antal flygtninge kommer fra konflikter og borgerkrige i lande som Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak og Sudan. Bådflygtninge over Middelhavet udgør et særligt – og tragisk – kapitel. Her er både tale om reelle flygtninge og migranter, der rejser på grund af fattigdom og en udsigtsløs tilværelse i hjemlandet. Kynisk udnyttet af menneskesmuglere. Hvordan hjælper vi bedst flygtningene? For det må stå ret klart for enhver, at Europa, herunder Danmark, ikke kan give de mange millioner flygtninge og migranter asyl. […]

Konservative folketingskandidater på virksomhedsbesøg

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde. Christian Wedell-Neergaard og Brian Mikkelsen var på virksomhedsbesøg i Roskilde mandag den 4. maj for at få inspiration til den konservative erhvervspolitik. Først et besøg hos HeSALight, der leverer LED-løsninger, og dernæst hos Lindgaard og Pedersen, der leverer teknologiløsninger til biler. Spændende og innovative virksomheder, og en god formiddag for de to konservative folketingskandidater.

Du kan ikke spise mursten!

    Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.   Mange samfundsøkonomer er fortalere for, at boligbeskatningen følger boligpriserne, fordi det giver staten stabile og løbende skatteindtægter. Problemet er blot, at den enkelte husejer i områder med kraftigt stigende ejendomspriser risikerer at komme i en alvorlig økonomisk klemme.   Det ses i dag i områder med en stærkt stigende grundskyld, hvor den enkelte husejer risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi han bliver flået af den stigende grundskyld. Det er helt grotesk og ganske uacceptabelt. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti en fastfrysning af grundskylden.   Det vil skabe tryghed for de børnefamilier, som har investeret i hus og som […]

Folketingsvalget 2015….nu?

Af Keld Holm, Formand for Den Konservative Vælgerforening i Roskilde. Det varer sikkert ikke lang tid før stats-ministeren trykker på valgknappen og udskriver folketingsvalg. Valgprognoserne er indtil videre ikke gunstige for Det Konser-vative Folkeparti, men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Roskilde vil kæmpe indædt for at få vores kandidat, Christian Wedell- Neergaard, valgt. Hovedbudskabet i Christians kampagne er flere private arbejdspladser. Fordi det er det private initiativ og iværksætteri, der i sidste ende finansierer vort velfærdssam-fund. En erhvervsvenlig politik skal gøre det mere attraktivt at drive og etablere privat virksomhed. Christians kampagne indeholder også andre kernekonservative budskaber: Det skal kunne betale sig at arbejde Beskæftigelsesfradraget skal […]

Konstituering i bestyrelsen

I forbindelse med Lars Lindskovs indtræden i byrådet efter Carsten Wickmanns død, fratræder Lars som formand for vælgerforeningen. Den nuværende næstformand, Keld Holm, overtager formandsposten, og bestyrelsen har konstitueret sig med Klaus Aare Bang som ny næst-formand. I bestyrelsen indtræder desuden 1. suppleant Ove Boh Larsen. Tak til Lars Lindskov for en fremragende indsats i vælgerforeningen, og held og lykke med arbejdet i byrådet.  

Kom til spændende arrangementer

Den Konservative Vælgerforening har sat disse tre spændende arrangementer i søen. Håber du vil deltage. For nærmere information se under kalender. – Indbydelse til Kafé Klaus – 22. april 2015 – Indbydelse til rundvisning på Musicon – 13. maj 2015 – tilmelding senest 10. maj 2015 – Indbydelse til debatmøde på INSP – Emne: S-tog til Roskilde – 20. maj 2015 – tilmelding ikke nødvendigt    

Det starter i folkeskolen

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C. Det er vigtigt for vort samfund, at alle gives lige mulighed for at leve et godt liv. Forstået sådan, at vi får mulighed for at udnytte og arbejde med de talenter, som vi hver for sig besidder. Det er et forældreansvar at opdrage børnene, men i udviklingen af børnenes evner spiller folkeskolen en afgørende rolle. Folkeskolereformen fra 2013 har til hensigt at give børnene bedre faglige kundskaber og dermed bedre muligheder for at vælge videre forløb, når de 10 års skolegang er tilendebragt. Alt for mange forlader i dag folkeskolen som funktionelle analfabeter, og det kan hverken den enkelte eller samfundet være tjent med. […]

Lars Lindskov tilbage i byrådet

Da den konservative Lars Lindskov kom tilbage i Roskilde Byråd ved starten af mødet onsdag aften, røg han direkte til tops som en af de mest indflydelsesrige medlemmer, i lighed med sin nu afdøde forgænger Carsten Wickmann. Trods sit enlige mandat var denne afgørende for, at borgmester Joy Mogensen havde et sikkert og arbejdsdygtigt flertal bag sig og kommunens økonomiske politik i det sidste år, og denne position overtager Lindskov nu umiddelbart. De vigtige poster tilhører nemlig De Konservative, og det kan kun ændres, hvis partiet går med til det, og alle partierne bag konstitueringen efter sidste valg er enige. Wickmann og Lindskov stod begge bag partiets politiske linje i […]

Stærkt farvel

Roskilde gav en af sine resultatrige borgere et stærkt farvel, da over 500 var med til Carsten Wickmanns bisættelse i en fyldt Roskilde Domkirke mandag til middag. Fremmødet var en anerkendelse for den store indsats han har gjort for byen gennem flere årtier. Dels i lokalpolitik, hvor han repræsenterede De Konservative i byrådet og spillede en afgørende rolle for flere vigtige beslutninger som f.eks. nyt Stændertorv og stor svømmehal. Men også indenfor sporten, hvor han nåede at være med i alle de fire store klubber. Først som træner og spiller i KFUM og siden som formand og redningsmand for FC Roskilde, der jo omfatter både RB06, Svogerslev og Himmelev. Derfor […]

Wickmann bisættes mandag

Roskilde Domkirke bliver givetvis fyldt godt op på mandag den 23. marts klokken 11, når Carsten Wickmann skal bisættes. Her vil alle de roskildensere, der har været glade for at have kendt ham, komme og tage en sidste afsked med den vellidte leder for De Konservative i byrådet og formand for byens fodboldstolthed FC Roskilde. Carsten Wickmann havde et meget stort kontaktnet i Roskilde, både indenfor den politiske verden, i erhvervslivet og hos sporten. De vil møde frem i stort omfang. Helt til det sidste og lidt længere gør Wickmann en indsats for sin elskede fodboldklub FCR. Han og den efterladte familie har frabedt sig blomster og andre tilkendegivelser og […]