Indlæg af Jan Fischer

S sikrer K-mærkesag i fire år

I kommunens nyhedsbrev for uge 11 er hovedoverskriften “Roskilde Kommune gnaver 100 mio. af gælden og tygger videre”. Under overskriften ser man en storsmilende borgmester i en business-positur, der ellers mest ses i medier som Børsen, når der berettes om virksomheder, der har indgået en stor kontrakt eller tjent en formue. I det konkrete tilfælde er der dog tale om, at kommunen over fire år har afdraget 10 % på den milliardstore gæld, som borgmesterens parti selv har stået i spidsen for at optage; og fra konservativt hold, kan vi kun bifalde dette. I den forgangne byrådsperiode har De Konservative nemlig lagt stemmer til budgetforliget hvert år, og hver gang […]

Er underskud godt? Nej, men …

Det budgetterede underskud for Roskildes økonomi i 2018 er 47 mio. kroner, og De Konservative deltager i budgetaftalen. Det afgørende er, at gælden nedbringes med 78 mio. kroner, hvorved kommunens økonomi samlet set forbedres med 31 mio. kroner. Denne video forklarer hvordan.

Solceller i stedet for vindmøller

Ved det seneste budgetforlig takkede De Konservative nej til flere vindmøller i Roskilde, fordi generne fra nye landbaserede vindmøller er så betydelige, at vi må søge andre veje, når vi vil reducere udledningen af CO2. I stedet for vindmøller ønsker De Konservative at styrke indsatsen for solceller, når Roskilde investerer i vedvarende energi. Det skyldes, at solenergi komplementerer vindenergi på en god måde, fordi solceller ofte producerer strøm, når vindmøllerne står stille og vice versa. Samtidigt er solenergi et område i rivende udvikling, prisen er på vej ned, og nye muligheder er kommet til i form af ny teknik, bedre æstetik og tilskudsordninger. En hage ved solenergi er dog pladskravet, […]

Ikke helt korrekt

Dagbladets gengivelse af det netop afholdte debatmøde om folkeskolen kan efterlade det indtryk, at De Konservative nu er fortaler for en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Dette er ikke korrekt. Under mødet forklarede De Konservative, at vi hellere vil gå andre veje for at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne. Lærerne er i forvejen omfattet af kommunens personalepolitik, der også gælder for de øvrige ca. 6000 ansatte; og derfor har De Konservative stillet forslag om at styrke skoleledelserne lokalt, fordi det i udgangspunktet er et lederansvar, at få arbejdet til at fungere på en god måde. Vi ønsker altså at fremme den faglige og pædagogiske ledelse, mens vi lemper den administrative ledelsesbyrde. […]

Prioriteringer, ja tak!

De politiske forhandlinger om kommunens økonomi er i gang, og for tiden behandles forvaltningens forslag til budgetforbedringer for 66 mio. kroner i 2018, dvs. besparelser på det kommende budget. Forvaltningen har opstillet en solidarisk beregning, hvor alle områder bidrager med 1,5 % –også kendt som grønthøstermetoden. I et valgår er det selvsagt den mindst upopulære fremgangsmåde, men det er samtidigt udtryk for fravær af prioritering, eller fravær af politik om man vil. Roskilde Konservative ønsker derimod at gennemføre økonomiske prioriteringer i 2018, fordi fordelingen af kommunens midler bør følge udviklingen i samfundet og understøtte de vigtigste af kommunens målsætninger (samtidigt med at hullet i kassen lukkes). Skolerne er fx en […]

Taknemmelige tal

Hvis man interesserer sig for skolernes ve og vel, så er der god grund til at lytte kritisk til kommunalpolitikerne i den kommende tid. Forhandlingerne om Roskilde kommunes økonomi for 2018 – 2021 er netop begyndt, og på trods af den pæne befolkningstilvækst er der udsigt til et underskud på 66 mio. kr. allerede næste år. Derfor har forvaltningen udarbejdet et sparekatalog; og det viser, at skolerne er det område, hvor der kan spares mest. Dette underbygges med tal fra en analyse af kommunens økonomi i 2015, der viser, at Roskilde vil kunne spare 82 mio. kr. om året, hvis udgifterne til skolerne bringes på niveau med gennemsnittet for Hillerød, […]

Folkeskolen bør styrkes

Folkeskolen taber terræn. I Roskilde går mere end 15 % af eleverne nu i privat- eller friskole, og andelen er stigende. Derfor bør folkeskolen prioriteres økonomisk, så udviklingen kan vendes. Ved de kommende budgetforhandlinger vil Roskilde Konservative arbejde for midler til skoleområdet, der skal gøre det muligt at forbedre skoledagen for elever såvel som personale, og konkret ønsker vi en række indsatser med fokus på kvalitet. Gode udfordringer øger elevernes trivsel og styrker det faglige niveau, og derfor vil vi arbejde for, at talentudvikling bliver en naturlig del af skolens hverdag. Talentudvikling kan gennemføres på mange måder, men det vigtige er, at forløbene starter tidligt og omfatter en bred vifte […]

Stilstand er tilbagegang

Balladen om den forliste lokalaftale for lærerne i Roskilde skygger for større og vigtigere udfordringer for kommunens skoler: Elevtallet falder, udviklingen af det faglige niveau stagnerer og tilstrømningen til privatskolerne sætter atter rekord. I slutningen af januar udkom Kvalitetsrapport for skoleåret 2015 / 2016, der dokumenterer, at eleverne i Roskilde fortsætter med de flotte faglige resultater. På hovedparten af parametrene lever skolerne op til kommunens målsætninger, og det er i det lys, at den politiske modtagelse kan sammenfattes til: ”Godt nok”. Sagen er bare, at ”godt nok” er en risikabel holdning, der er ved at udvikle sig til en sovepude. Læses rapporten med et kritisk blik, synes det gamle ordsprog […]

Aftale på afveje

Forhandlingerne om en lokalaftale for lærerne i Roskilde er kørt fast, og det er en god anledning til at overveje aftalens berettigelse en ekstra gang. Borgmesteren har tidligere udtalt, at forløbet omkring aftalen blev forjaget, og det kan de Konservative kun være enige i. Roskilde har i forvejen et sundt og moderne værdigrundlag, der gælder for alle kommunens ansatte, så hvorfor er der overhovedet behov for en særaftale for lærerne? Desværre har et flertal i byrådet accepteret dette som præmis på baggrund af en meget sparsom debat. Initiativet til en aftale er affødt af folkeskolereformen, hvilket kun er naturligt, fordi en aktion som regel medfører en reaktion. Fra konservativt hold […]

Med hovedet under armen?

Den 12. oktober besluttede et flertal i byrådet bestående af S, R, SF, DF og EL, at forvaltningen skal gives mandat til at forhandle en lokalaftale med Roskilde Lærerforening om lærernes undervisningstid. De Konservative stemte imod, fordi vi tvivler på at aftalen vil forbedre kvaliteten af undervisningen. På foranledning af EL kom sagen på dagsordenen med kort varsel d. 5. oktober, og i den forbindelse udtalte borgmester Joy Mogensen til DAGBLADET at ”… vi havde tænkt os at offentliggøre det før eller senere, men nu bliver det bare mere forceret.” De Konservative kan tilslutte sig, at forløbet blev forceret. Udkastet til aftalen (det kan ses på kommunens hjemmeside) fokuserer ensidigt […]