179 er ikke et helligt tal, men ….

Flere politikere vil have færre folketingsmedlemmer. Det gælder blandet andet Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Leif Mikkelsen. Også Venstres nestor, Bertel Haarder, er positiv overfor tanken om at reducere antallet af folketingsmedlemmer. 179 er ikke et helligt tal, men der er alligevel god grund til at være på vagt overfor forslag, der reducerer den demokratiske sammensætning af vores lovgivende forsamling. I det mindste må man kræve, at forslag herom er gennemtænkte og velunderbyggede. Det vender jeg tilbage til.

Det var ved grundlovsændringen i 1953, at det blev besluttet, at Folketinget skulle omfatte 179 medlemmer inkl. de fire nordatlantiske mandater i hhv. Færøerne og Grønland. Grundloven af 1953 afskaffede Landstinget med 72 medlemmer. Til gengæld blevet antallet af folketingsmedlemmer øget fra 151 til 179.

Der var tre årsager til udvidelsen. For det første ønskede man en rimelig geografisk repræsentation omfattende alle egne af landet. Danmark er i dag valgmæssigt opdelt i tre landsdele, 10 storkredse og 92 valgkredse. Til disse valgområder er i alt tilknyttet 135 kredsmandater. For det andet ønskede man at sikre partierne et antal pladser i Folketinget svarende til partierne procentvise vælgeropbakning. 40 tillægsmandater skal sikre, at dette krav opfyldes. For det tredje ønskede man, at sikre, at mindre partier kan opnå sæde i Folketinget, i dag enten i form af et kredsmandat eller mindst to procent af stemmerne.

Og så tilbage til forslaget om færre folketingsmedlemmer. Argumentet herfor begrundes især i et ønske om at effektivisere folketingets arbejde. Men hvad menes der med mere effektivitet? Betyder det, at Folketinget kan producere endnu flere lovforslag end i dag? Eller at kvaliteten af de lovforslag, der vedtages, bliver bedre? Svarene blæser i vinden.

Ved at reducere antallet af folketingsmedlemmer er man nødt til at gå på kompromis med de kriterier, som blev lagt til grund ved udformningen af valgloven i 1953. Enten færre valgkredse eller/og en mindre præcis fordeling af mandaterne efter partiernes stemmemæssige opbakning.

Som nævnt er 179 ikke et helligt tal. Men argumenterne for at reducere antallet af folketingsmedlemmer må bygget på noget andet end luftige argumenter om effektivitet. Og konsekvenserne skal være fuldt ud belyst. Det er trods alt vort demokrati, det drejer sig om.

Keld Holm

Kildehusvej 31

4000 Roskilde